Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 3/sk

10 bytes removed, 11:40, 20 November 2021
Pruh nástrojov Aktuálna kniha
* Pomocou ikony {{man button|'''Up arrow'''' Move current selection one step up in the book}} zmeníte poradie vybranej položky v zozname {{man label|Current book}}.
* Pomocou tlačidla {{man button|'''Down arrow'''' Move current selection one step down in the book}} ikony zmeníte poradie vybranej položky v {{man label|Current book}}.
* Pomocou ikonového tlačidla {{tlačidlo {{manbutton|Konfigurovať aktuálne vybranú položku}} môžete konfigurovať možnosti vybranej '''položky''' v {{tlačidlo {{manbutton|Aktuálna kniha}} -- musíte však najprv vybrať položku. Dvojitým kliknutím na položku sa tiež spustí konfiguračné dialógové okno. Dialógové okno konfigurácie vyvolané tlačidlom ikony {{man button|Konfigurovať aktuálne vybranú položku}} je špecifické pre danú položku. Ak sa rozhodnete položku nekonfigurovať, pre všetky potrebné možnosti sa použijú niektoré predvolené hodnoty. Spoločnou voľbou pre takmer všetky položky knihy je stredová osoba: osoba, na ktorej je položka vycentrovaná. Vďaka tejto možnosti môžete vytvoriť knihu s položkami sústredenými na rôzne osoby (napr. predkovia vašej mamy a otca ako samostatné kapitoly). V predvolenom nastavení je stredová osoba nastavená na {{man label|Aktívna osoba}}.
{{-}}
1,074
edits

Navigation menu