Changes

Jump to: navigation, search
Завери податоци...
=== Завери податоци... ===
[[Image:verifydata.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Завери податоци...]]
Оваа услуга Ви дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од Васвас.
На пример, може можеби ќе посакате да се осигурате дека никој во Вашата вашата база на податоци нема деца на возраст од 98години. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на гршкагрешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за Заверување заверување ќе прикаже се сѐ што ги прекршува Вашите вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е Вашаваша.
Со кликнување на '''Алатки-->Услуги-->Завери податоци...''' ќе го добиете прозорецот {{man label|Алатка за заверување на базата.}} . Прозорецот има четири јазичиња. Овие јазичиња прикажуваат список со критериуми и поле за внес, каде што можете да ги менувате вредностите на критериумите. Во списокот подолу има ''употребливи'' вредности.
*'''Општо General''':
** максимална возраст за невенчано лице 99
Тука има поле за означување: ''процени ги датумите што недостауваат.''.
*'''Жени''':
Ако се сложувате со овие критериуми , кликнете на копчето {{man button|Изврши}} (или притиснете на <Alt+R>) и ќе го добиете прозорецот {{man label|Резултати на Заверување на база на податоци.}} .
Во зависност од Вашите вашите критериуми и Вашата од вашата база на податоци ќе Ви биде покажан список. Некои можности за пронаоѓања се поместени подолу. Но , има и други.
* Лица со прекинати врски : НАПРАВИ понатаму објаснува што и како
* стар/умрен татко
* брак по смрт/ пред раѓање
* голема возрасна разлика за сите деца
* ран/доцен брак
* млада/неродена мајка
* сопруг и сопруга со исто презиме
* брак со ист пол/ женски сопруг
* ...
За да покажаме колу е корисна оваа {{man label|Услуга}} , еве два живи примери од реални податоци:
Предупредувањето прикажало 'женски сопруг'„женски сопруг“: со проверка на податоците, пронајдов семејство со татко: Ана Ролантс. За среќа, во {{man label|Описот}} прочитав: ''Бракот помеѓу Адам Ролантс и Корнелија Краб''. Јасно беше дека се работи за грешка во пишување. Без оваа '''Tool''' ќе беше многу тешко да се пронајде ваквата грешка.
Предупредувањето прикажало 'доцен брак'„доцен брак“: проверување на податоците: машко лице °1738 женско лице °1756 : брак X 1804 година [French Republican Calender] : Сè се чинеше дека е во ред: така што тие повторно се венчале на возраст од 66 и 48 години!Предупредувањето се прикажало бидејќи '''Општиот критериум''' бил поставен на '''60.'''.
Во долниот дел од прозорецот достапни се четири {{man label|полиња за означување}} за да се направи изборот полесен. Тоа се {{man label|Означи сè}}, {{man label|Одозначи сè}}, {{man label|Премести ознаки}} и {{man label|Сокриј Скриј означени.}}.
Двојно-кликнување на ред Ви дава можност да ги прегледате и/или уредувате податоците.
Со копчето {{man button|Затвори}} (или со притискање на <Alt+C>) го одбирате прозорeцот {{man label|Резултати.}} .Со копчето {{man button|Помош}} (или со притискање на <Alt+H>) ќе дојдете до оваа странница.
{{man tip|Разлика помеѓу алатката за Заверување заверување и претходно опишаната алатка за Означување означување |Алатка за Означување означување пронаоѓа недоследности во структурата на базата на податоци. Алатката за Заверувањезаверување, пак, ги пронаоѓа записитешто записите што не задоволуваат некој Ваш ваш одреден критериум.}}
На пример, сакате да се осигурате дека никој во Вашата вашата база нема деца на возраст од 98 години. По правило, ваков запис ќе означува грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Сепак, некој можеби има дете на таа возраст (иако тоа ретко се случува). Алатката за Заверување заверување ќе прикаже сето она што го прекршува Вашиот вашиот критериум, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е Вашаваша.
===Уредувач на сопствен филтер===
513
edits

Navigation menu