Changes

Jump to: navigation, search
Управувач на медиуми...
=== Управувач на медиуми... ===
[[Image:mediamanagerfinal.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Прозорец за конечна потврда]]
Оваа алатка дозволува серија на операции на медиумските објекти зачувани во Грампс. Мора да се направи јасна разлика помеѓу Грампс медиумски медиумскиот објект и неговата датотека.
Грампс медиумскиот објект е збирка на податоци за датотеката на медиумскиот објект: нејзиното име и/или патека, опис, ИД, забелешки, упатувања на извори итн. Овие податоци '''не ја вклучуваат самата датотекадатотеката.'''.
Датотеките што содржат слика, звук, видео итн. постојат посебно на Вашиот вашиот хард драјв. Овие датотеки не се управувани од Грампс и не се вклучени во Грампс базата на податоци. Грампс базата ги зачувува само патеките и имињата на датотеките.
Оваа алатка ви овозможува само да ги променувате записите во Вашата вашата Грампс база. Ако сакате да ги преместите или преименувате датотеките, мора морате тоа да го сторите сами, надвор од Грампс. Тогаш можете да ги приспособите патеките со користење на оваа алткаалатка, така што медиумските објекти ги зачувуваат точните локации на датотеките.
Ако кликнете на копчето {{man button|Напред}} (или притиснете на <Alt+F>) ќе добиете прозорец со три радио копчињарадиокопчиња:* Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот {{man label|Замени поднизи во патеката}} каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст {{man label|Замени}} и полето со текст {{man label|Со.}} . Во кое било време можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} или {{man label|Назад.}} . Со кликнување на копчето {{man button|Напред}} ќе се подигне прозорецот {{man label|Конечна потврда.}} .* Преобразува патеки од релативни во апсолутни.* Преобразува патеки од апсолутни во релативни .
=== Пресметувач на врски ===
513
edits

Navigation menu