Changes

Jump to: navigation, search
Превчитај додатоци
=== Превчитај додатоци ===
Како што името наметнува ова ги вчитува и отчитува (unloads and reloads) сите додатоци. Во Грампс системот сите Извештаи извештаи и Алатки алатки се додатоци, така што ова може да ви помогне да ги отстраните сите непосакувани поставувања и да вчитате нови додатоци, што сте ги додале откако сте започнале почнале со Грампс.
=== Покажи несоберени објекти Show uncollected Objects ===
513
edits

Navigation menu