Changes

Jump to: navigation, search
Извлечи Податоци за место од Насловот на место
Оваа алатка ја истражува целата база со податоци и се обидува да извлече наслови и прекари коишто можат да бидат вградени во полето на лицето {{man label|Дадено име}}. Ако може да се извлече каква било информација, кандидатите за средување ќе бидат посочени во табелата. Тогаш можете да одлучите кој да го поправите како што е предложено или да не го поправите.
=== Извлечи Податоци податоци за место од Насловот на место ===
Оваа Алатка алатка се обидува да го извлече градот и сојузната државадржавата/покраина покраината од насловот на местото.
=== Пронајди можни удвоени лица... ===
513
edits

Navigation menu