Changes

Jump to: navigation, search
Обработка на базата на податоци
Овој оддел содржи алатки што можат да ја променат вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:
{{man note|1=Забелешка |2=Промените ќе бидат изведени само по вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката {{man label|Провери и поправи база на податоци.}} }}
=== Пресметка на проценети датуми ===
513
edits

Navigation menu