Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Ова поглавје ги опишува разновидните алатки достапни во Грампс.
Грампс алатките Ви дозволуваат да ги изведете различните видови на анализа на Вашите вашите генеалошки податоци. Вообичаено, алатките не изработуват изработуваат изнес во вид на отпечатоци и датотеки. Наместо тоа, изработуваат приказ на екран достапно веднаш за истражувачот. Меѓутоа, кога треба, можете да ги зачувате резултатите од извршувањето на алатката во датотека. Алатките преставуваат претставуваат една од најголемите сили на Грампс споредено со другите генеалошки софтвери.
До алатките може можете да се пристапи преку менито, со избирање на ''' Алатки ->Одделоддел: Алатки ->Конкретна алатка ''' . Дополнително, можете да го пребарате целиот избор на достапни алатки заедно со нивниот кус опис во дијалогот '''Избор на алатки''' повикан со кликнување на иконата {{man button|Алатки}} од алатникот.
{{grampsmanualcopyright}}
=== Спореди поединечни настани ===
Оваа алатка споредува настани на избрана група на лица. Лицата за оваа споредба се избираат со употреба на сопствени филтерифилтри. Сопствените филтри можат да бидат направени во Уредувачот на сопствениот филтер (видете ''tools-util-cfe'' ), што може да се повика со кликнување на копчето {{man button|Уредувач на сопствен филтер}} . Резултатот од табелата изработена од оваа алатка може да биде зачувана како табличен документ.
=== Интерактивен пребарувач на потомци ===
Прво треба да изберете лице или да започнете почнете со тековното Активно лице.
Кликнете на менито '''Алатки-->Расчленување и Истражувањеистражување -->Интерактивен пребарувач на потиомци'''.
Оваа алатка гради стебло со Активното лице како корен на тоа стебло. Гранки со деца од нивните родители на вообичаениот начин.
Мочете да кликнете на копчињата {{man button|долу}} или {{man button|>}} за да ги проширите или соберете јазлите.
Користете ја оваа алатка за брз преглед на потомците на лицето.
{{man tip|1=Совет|2=Со двојно-кликнување на јазол од дрвото ќе се подигне дијалогот {{man label|Уреди лице}} , каде што ќе можете ги гледате или менувате личните податоци.}}
Копчето {{man button|Помош}} ќе Ве донесе до оваа страница и со {{man button|Затвори}} го затворате прозорецот со Пребарувач на потомци.
== Обработка на базата на податоци ==
Овој оддел содржи алатки коишто што можат да ја променат Вашата вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање на грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:
{{man note|1=Забелешка |2=Промените ќе бидат изведени само по Вашето вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката {{man label|Провери и поправи база на податоци}} }}
=== Пресметка на проценети датуми ===
[[Image:calcestdates.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Пресметка на проценети датуми]]
Клик Кликнување на '''Алатки-->Обработување на базата на податоци-->Пресметка на проценети датуми...''' ќе го повика прозорецот {{man label|Предупредување за поништување на историјата}} :
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата вашата база на податоци.}}
Потоа , изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи}}.
Ќе го добиете прозорецот {{man button|Пресметај проценети датуми}} . Овој прозорец има три јазичиња.
*Избор:
**Филтер: од паѓачкото мени можете да одберете кој дел од базата ќе биде обработен: можете, исто така, да одберете '''цела Цела база на податоци''', '''Потомци''' на Активното лице, '''Семејства од потомци''' на Активното лице, '''Предци''' на Активното лице, '''Лица со заеднички предок''' со Активното лице или кој било '''сопствен Сопствен филтер''' (видете филтери филтри направени по сопствена желба).
**Филтер за лица: во списокот на ова поле се наоѓа Активното лице, но кликнување на {{man button|Избери друго лице}} ќе го подигне прозорецот {{man label|Изберете лице за извештајот}} . Во овој прозорец се наоѓа список на лица од којшто коишто можете да одберете. Користете ја стрелката {{man button|долу}} или {{man button|>}} за да ги проширите и соберете јазлите. Во табелата ќе видите за кои лица нема датуми за раѓање и умирање.
Во подолниот агол од левата страна има поле за означување {{man label|Прикажи ги сите}} . Со кликнување на ова копче ќе се прикажат сите лица во базата на податоци.
**Текст за извор: во ова {{man label|поле за текст}} можете да го пополните текстот што ќе се користи во упатувањето на изворот. Почетната вредност е ''Пресметани проценки на датуми''.
513
edits

Navigation menu