Changes

Jump to: navigation, search
Rodina
[Pohlavie môžete uviesť tu alebo v osobe vyššie]
</pre>
 
== Podrobnosti ==
 
V názvoch stĺpcov sa nerozlišujú veľké a malé písmená. Môžete použiť ľubovoľnú kombináciu stĺpcov v ľubovoľnom poradí. ('''V skutočnosti musíte mať pri definovaní osoby aspoň priezvisko a meno, pri definovaní detí musíte mať stĺpce manželstvo a dieťa a miesta potrebujú odkaz na miesto, ale to je všetko."'') Názvy stĺpcov sú uvedené anglické názvy (zatiaľ), ale údaje by mali byť vo vašom jazyku (vrátane slov "muž" a "žena").
 
Poradie zhora nadol je dôležité v tom zmysle, že ak sa chcete na niečo v jednej oblasti odvolať na inú, definícia MUSÍ byť na prvom mieste. Napríklad, ak chcete definovať rodiny ľudí, osoby musia byť definované pred rodinami. To isté platí pre miesta. Preto je zvyčajne najlepšie najprv uviesť údaje o miestach, potom o ľuďoch, potom o manželstvách a rodinách.
 
Každý z týchto údajov môže ísť do vlastnej oblasti v tabuľke. Počet oblastí v hárku nie je obmedzený a každá oblasť môže mať ľubovoľný počet riadkov. Medzi "oblasťami" nechajte prázdny riadok. Dbajte len na to, aby oblasti neboli vedľa seba; musia byť nad a pod sebou.
 
V tabuľke môžete mať viacero oblastí každého druhu. Jediným obmedzením je, že ak sa odvolávate na osobu, musíte to urobiť v riadku nižšie, ako je miesto, kde je táto osoba opísaná. Podobne, ak odkazujete na manželstvo, musíte to urobiť v riadku nižšie, ako je miesto, kde je manželstvo opísané. Odkazy na miesta enclosed_by už musia existovať v databáze alebo musia byť definované v riadkoch vyššie v tabuľke.
 
Ak používate "grampsid" ako spôsob priradenia konkrétnych id, buďte ''veľmi'' opatrní pri importe do aktuálnej databázy. Akékoľvek údaje, ktoré zadáte, '''prepíšu''' údaje priradené k tomuto grampsid. Ak použijete id v stĺpcoch miesto, osoba, manželstvo alebo rodina, ktoré sú obklopené zátvorkami (napríklad '[I0001]'), budú sa použité hodnoty tiež interpretovať ako grampsid. Ak pridávate '''nové''' položky, odporúčame vám vyhnúť sa používaniu formátu zátvoriek alebo stĺpcov grampsid, aby ste sa vyhli náhodnému prepísaniu údajov. Ak miešate metódy so zátvorkami (alebo grampsid) s obyčajnými odkazmi (bez zátvoriek), umiestnite obyčajné odkazované údaje za údaje odkazované zátvorkami.
 
Ak zadávate údaje do textového súboru a ak chcete mať vo vnútri jednej z hodnôt čiarku, napríklad "Clinton, Co., MO", potom musíte celú hodnotu umiestniť do dvojitých úvodzoviek a prvú dvojitú úvodzovku umiestniť hneď za predchádzajúcu čiarku. Napríklad:
 
<pre>
manželstvo, rodič1, rodič2, miesto
m1, p1, p2, "Clinton, Co., MO"
m2, p3, p4, "Havertown, PA"
</pre>
 
Tabuľkový program to urobí automaticky za vás.
 
Tu je príklad tabuľky v LibreOffice, ale mal by fungovať akýkoľvek tabuľkový program.
 
[[File:Test.csv-LibreOffice-Calc-50.png|thumb|left|650px|Obrázok {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}}]]
{{-}}
<pre>
,,,,,,,,,
, "Meno", "Priezvisko", "Volanie", "Pohlavie", "Predpona", "Prípona", "Titul", "Poznámka", "Grampsid"
, "Douglas", "Test", "Doug", "muž", "Von", "Sr.", "Dr.", "Toto nesúvisí", "I0007"
, "Laura", "Test",, "žena",,,,,
</pre>
 
{{-}}
Všimnite si, že údaje nemusia začínať v prvom stĺpci, ani v prvom riadku.
 
A tu sú výsledné údaje v gramatike:
 
[[File:FamilyTree-example-imported-test.csv-50.png|thumb|left|650px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}}]]
 
{{-}}
=== Príklad CSV s viacerými oblasťami ===
Tu je príklad textovej tabuľky CSV s viacerými oblasťami:
 
<pre>
Miesto, Názov, Názov, Typ
[P0001], Michigan, Michigan, Štát
L1, Kanada, Kanada, Krajina
L2, USA, USA, Štát
 
Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Miesto narodenia id
John, Tester, 11.11.1965, L1
Sally, Tester, 26.1.1973, L1
 
Osoba, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia id
p1, Tom, Smith, 22. januára 1970, [P0001]
p2, Mary, Jones
p3, Jonnie, Smith
p5, James, Loucher
p6, Penny, Armbruster
[P0002], Tim, Sparklet
 
Manželstvo, manžel, manželka
m1, p1, p2
m2, p5, p6
 
Rodina, dieťa
m1, p3
m1, p6
m2, [P0002]
</pre>
 
Ak to vystrihnete a vložíte do súboru (alebo použijete [[ImportGramplet|Import Grampletu]]), môžete ho priamo importovať.
 
Dátumom môže byť akýkoľvek platný dátum programu Gramplet, vrátane dátumov vo formátoch ako "26 JAN 1973" alebo "26.1.1973".
 
Ak vytvoríte odkazy ako ID Gramps v hranatých zátvorkách, potom môžete odkazovať na ľudí, ktorí už sú v databáze, napríklad takto:
 
<pre>
Osoba, meno, priezvisko
Joe's boy, Harry, Smith
 
Rodina, Dieťa
[F1524], joe's boy
 
Manžel, manželka
[I0123], [I0562]
 
meno, priezvisko
Timothy, Jones
 
place, enclosed_by
[P0001], [P0002]
</pre>
 
Tento príklad by vytvoril a pridal Harryho Smitha k už existujúcej rodine v Gramps, rodina F1524.
 
Tento príklad by tiež zosobášil dve predtým existujúce osoby, I0123 a I0562.
 
Vytvorí sa tiež osoba s menom Timothy Jones, ktorá nie je s nikým príbuzná.
 
Nakoniec sa týmto spôsobom miesto P0001 uzavrie do miesta P0002.
 
. === Príklad CSV z tabuľky ===
 
[[File:Gen4-test.csv-LibreOfficeCalc.png|thumb|right|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} ]]
 
Použitie programu Gramps [[Example.gramps]] pre tento príklad. Deti už existujú v rodinnom strome. Do programu LibreOffice Calc tak môžete zadať celú generáciu (8 mien s dátumami sobášov).
 
Všimnite si, že ako referenčné názvy medzi oblasťami môžete použiť čísla alebo reťazce. V oblasti osôb som použil čísla 1 až 8. To uľahčilo odkazovanie na ne v druhej oblasti manželstiev. Manželstvá sú označené písmenami A až D.
 
Všimnite si tiež, že v tabuľke sú deti v tretej oblasti existujúcimi osobami v Gramps, ako je uvedené v zátvorkách okolo identifikátorov Gramps.
 
Uložením do formátu CSV a importom do programu Gramps sa vytvorí pravý stĺpec v strome.
 
[[File:Gen4-csv-import-gramps-50.png|thumb|left|500px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Uložením ako CSV a importom do programu Gramps sa v strome vytvorí stĺpec úplne vpravo (zvýraznený žltou farbou)]].
{{-}}
Obsah súboru CSV <code>gen4-test.csv</code>
<pre>
,,,
,,,
"Osoba", "Meno", "Priezvisko",
1, "Peter", "Blank",
2, "Anna Maria", "Kiefer",
3, "Georg", "Schmidt",
4, "Barbara", "Goering",
5, "Johann", "Kiefer",
6, "Fides", "Federer",
7, "Sebastian", "Schelli",
8, "Magdelena", "Schlegel",
,,,
,,,
"Manželstvo", "Manžel", "Manželka", "Dátum"
"A",1,2, "28 jan 1712"
"B",3,4, "4. mája 1732"
"C",5,6,02/07/1930
"D",7,8,17/08/1927
,,,
"Rodina", "Dieťa",,
"A","[I0104]",,
"B","[I0105]",,
"C","[I0972]",,
"D","[I0973]",,
</pre>
=== Pozri tiež ===
* [[ImportGramplet|Import (text) Gramplet]] Doplnok tretej strany od Douga Blanka - interaktívna verzia [[Gramps_{{man version}}_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees:_CSV_Import_and_Export|CSV Import]]
 
{{languages|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees:_CSV_Import_and_Export}}
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Probably Alive/sk|5.1}}
{{grampsmanualcopyright}}
 
[[Category:Sk:Documentation|C]]
[[Category:Gramps Examples|CSV import/Export]]
1,074
edits

Navigation menu