Changes

Jump to: navigation, search
Ľudia
<pre>
person osoba - odkaz, ktorý sa použije pre rodiny (manželstvá a deti)
grampsid - na priradenie identifikátora Gramps k osobe
firstname - dané (krstné ) meno, prvé meno osobypriezvisko/vlastné posledné meno - priezvisko , posledné meno osobycallname (meno) - spoločné používané meno (prezývka) osobyprefix predpona - prípona predpona priezviska (von, de atď.)
prípona - prípona mena osoby (Jr., Sr.)
titul - titul osoby (Dr., Mr.)
residenceplace - miesto bydliska
residenceplace_id - identifikátor miesta bydliska
residencesource - zdrojový názov zdroja bydliska
attributetype - typ atribútu
attributevalue - hodnota atribútu
attributesource - zdrojový názov zdroja atribútu
</pre>
1,074
edits

Navigation menu