Changes

Jump to: navigation, search
Export
{{man note|Excel nedokáže priamo ukladať súbory CSV v Unicode.|Ak chcete uložiť CSV v Unicode, uložte ho do "Unicode Text (*.txt)" a potom otvorte súbor v Poznámkovom bloku++. Pomocou ponuky Poznámkový blok++ "Hľadať" a nahradiť zmeňte všetky tabulátory ("/t") na čiarky (","). Pomocou ponuky "Kódovanie" programu Notepad++ prekonvertujte na "UTF-8-BOM" a uložte súbor do formátu CSV ("*.csv").
}}
 
== Import ==
 
Import údajov:
 
# Použite súbor z vyššie uvedeného alebo vytvorte tabuľku (popísanú [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees:_CSV_Import_and_Export#Example_CSV_with_multiple_areas|ďalej]]) s genealogickými údajmi
# Spustite Gramps
# Vytvorte nový rodinný strom
# Vyberte z ponuky {{man menu|Rodinné stromy ->Import...}}
# Vyberte súbor '''Tabuľka s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV)''' a potom vyberte tlačidlo {{man button|Import}}.
 
 
Časť tohto kódu na zlúčenie iba pridá alebo aktualizuje informácie do vašej databázy a vždy predpokladá, že údaje tabuľky sú správnou verziou.
 
Ak túto tabuľku načítate do LibreOffice, uistite sa, že ste každý stĺpec vybrali ako typ '''Text''' a nie '''Štandardný'''. Štandardný preformátuje vaše dátumy a čísla. Ak používate Excel, pravdepodobne budete chcieť vybrať všetky bunky po otvorení a zmeniť formát buniek na '''Text'''.
 
Tabuľka obsahuje údaje zložené zo stĺpcov. Každý stĺpec by mal mať v hornej časti názov, aký typ údajov sa v ňom nachádza. Prvý stĺpec v každej oblasti je odkaz na identifikačné číslo Gramps. Pre stĺpce musíte používať špeciálne názvy. Sú to:
 
=== Miesto ===
 
<pre>
place (miesto) - odkaz na toto miesto
title - názov miesta
name - názov miesta
type - typ miesta (napr. mesto, okres, štát atď.)
latitude - zemepisná šírka miesta
zemepisná dĺžka - zemepisná dĺžka miesta
kód - poštové smerovacie číslo atď.
enclosed_by - odkaz na iné miesto, ktoré obklopuje toto miesto
date - dátum, kedy bolo miesto enclosed_by v platnosti
</pre>
 
=== Ľudia ===
 
<pre>
person - odkaz, ktorý sa použije pre rodiny (manželstvá a deti)
grampsid - na priradenie identifikátora Gramps k osobe
firstname - krstné meno osoby
priezvisko/vlastné meno - priezvisko osoby
callname (meno) - spoločné meno (prezývka) osoby
prefix - prípona priezviska (von, de atď.)
prípona - prípona mena osoby (Jr., Sr.)
titul - titul osoby (Dr., Mr.)
pohlavie - mužský alebo ženský rod (mali by ste použiť preklad pre váš jazyk)
poznámka - poznámka pre záznam osoby
 
dátum narodenia - dátum narodenia
miesto narodenia - miesto narodenia
birthplaceid - identifikátor miesta narodenia
birthsource - názov zdroja narodenia
 
baptismdate - dátum krstu
baptismplace - miesto krstu
baptismplaceid - identifikátor miesta krstu
baptismsource - názov zdroja krstu
 
deathdate - dátum úmrtia
deathplace - miesto úmrtia
deathplaceid - identifikátor miesta úmrtia
deathsource - názov zdroja úmrtia
deathcause - príčina smrti
 
burialdate - dátum pohrebu
burialplace - miesto pochovania
burialplaceid - identifikátor miesta pochovania
burialsource - názov zdroja pohrebu
 
occupationdate - dátum zamestnania
occupationplace - miesto výkonu povolania
occupationplace_id - identifikátor miesta výkonu povolania
occupationsource - zdrojový názov povolania
occupationdescr - popis povolania
 
residencedate - dátum bydliska
residenceplace - miesto bydliska
residenceplace_id - identifikátor miesta bydliska
residencesource - zdrojový názov bydliska
 
attributetype - typ atribútu
attributevalue - hodnota atribútu
attributesource - zdrojový názov atribútu
</pre>
 
=== Manželstvo ===
 
<pre>
manželstvo - ak sa chcete odvolať na tento atribút z rodiny, budete tu potrebovať zodpovedajúci názov
manžel/otec/rodič1 - odkaz na vyššie uvedenú osobu, ktorá je manželom
(v prípade rodiča1 ženského pohlavia budete musieť uviesť pohlavie v oblasti osoby,
alebo ho upravte neskôr v gramatike)
manželka/matka/rodič2 - odkaz na vyššie uvedenú osobu, ktorá je manželkou
(v prípade mužského rodiča2 budete musieť uviesť pohlavie v oblasti osoby,
alebo ho upravte neskôr v programe gramps)
date (dátum) - dátum uzavretia manželstva
miesto - miesto sobáša
placeid - identifikátor miesta sobáša
source - názov zdroja manželstva
poznámka - poznámka o manželstve/svadbe
</pre>
 
=== Rodina ===
 
<pre>
rodina - odkaz na spojenie s vyššie uvedeným manželstvom (povinné)
dieťa - odkaz na vyššie uvedenú osobu, ktorá je dieťaťom
source - zdrojový názov manželstva
poznámka - poznámka o rodine
pohlavie - muž alebo žena (mali by ste použiť preklad pre váš jazyk)
[Pohlavie môžete uviesť tu alebo v osobe vyššie]
</pre>
1,074
edits

Navigation menu