Changes

Jump to: navigation, search

Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП

1,118 bytes added, 23:16, 29 August 2015
no edit summary
Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список, Ве ве молиме пратете испратете ни ги Вашите вашите предлози на [email protected].
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}
{{stub}}
 Земете в предвид да погледнете и во:
*[[:Category:How do I...|How do I...]]
*[[:Category:Tutorials|GRAMPS Tutorials]]
 
[[Category:Documentation]]
==Општо==
*Што е GRAMPS?
GRAMPS е програма за Генеалошко Истражување истражување и Програмски Систем програмски систем за Расчленување расчленување и Управување управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма која што Ви овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на Вашиот вашиот сметач, видете во [[GRAMPS:AboutЗа Грампс|ЗаГрампс]].
*Каде да ја најдам и колку чини?
Грампс можете да го инсталирате [[Installation|installed]] бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата Јавна Лиценцајавна лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено Ви е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.
*Дали го има Грампс на други јазици?
Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во [[GRAMPS translationsпреводи]].
*Како да одржувам заштитна резерва (backups)?Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.
Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на Вашите вашите податоци и чувањето на истите нивното чување на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, која што којашто е мала и читлива за човекот, означена од <code>.gramps</code>. Ако сте го дозволиве дозволиле ова во параметрите (Во <tt>менито Уреди->Параметри->Општо</tt>), Грампс ќе прави заштитна резерва на Вашата вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека од време на време одвреме-навреме на безбедна локација (на пример , на usb стик-стапче). [Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по кое што коешто можете да ja извлечете XML датотеката, која што којашто е читлива за човек, видете [[Generate_XML#How_do_I_uncompress_the_file?|подробности]].
'''Не чувајте резерви во GEDCOM'''. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи '''губење''' на податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
'''Не чувајте резерви во GRDB формат'''. GRDB е база на податоци, што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека , исто така , не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
*Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги подржува поддржува не-Роман Уникод фонтовите?
Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.
*Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?
Грампс е [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] апликација. Грампс треба да ги има [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] библиотеките инсталирани во системот. Се Сѐ додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Питон (Python) се инсталирани, Грампс ќе има додатна дополнителна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.
*Дали работи во Windows?
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како ЦД од коешто директно подигнувате програма. Потоа, можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако вашиот сметач е на Windows.
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како живо ЦД од кое што директно бутирате (live CD that you boot directly from). Потоа можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако Вашиот сметач е на Windows. '''Експериментален''' [[Windows installer]] е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа , достапна е [[Contact|windows mailing list]] и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.
*Дали работи со Mac?
Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е диектно директно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер. (port is not directly supported by the GRAMPS project, primarily because none of the GRAMPS developers have access to Mac OS X and because OS X is not Free Software.)
Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. /ве Ве молиме , стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале [[Mac OS X|had successуспех]] во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во нативен локален мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.
*Кои се Минималните минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?Ви препорачуваме најмалку 800x600 800 x 600 резолуција (video display). За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува прилично особено ефикасно на систем со 256MB256 мегабајти, држејќи значително многу лица. Систем со 512MB 512 мегабајти би требало да држи околу 200 .000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120 .000 лица треба да имате 530Mb 530 мегабајти за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем харддискхард диск.
==Параметри ==
*Дали можам да ги променам датумите во извештаите во 'ден „ден месец година'година“?Да, променете го датумот на Грампс во параметрите ("Уреди„Уреди ->Параметри"Параметри“) во посакуваниот формат (на пр.пример: ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите попараметри параметри ќе се користат.
==Соработка- Преносливост ==
*Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?
Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со [[GEDCOM]], општо прифатениот општоприфатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и да пишува GEDCOM датотеки.
Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара [[Contact|user feedback]]. Ве молиме , слободно информирајте не нас нѐ за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, и а ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!
*Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?
Видете погоре.
*Кои стандарди ги поддржува Грампс? Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги подржува поддржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, and и Visual Genealogie.
*Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?
Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.
*Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс Веб Сервер (Linux Web Server) веб-сервер и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците. Иако грампс Грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфјс интерфејс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш [http://geneweb.org GeneWeb] или [http://phpgedview.sourceforge.net PhpGedView] се програми што ќе Ви ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:
# Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
# Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
# Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?
Подобар пристап би бил овозможување на веб -форма на интерфејс што дозволува внесување на податоци од страна на други луѓе, што се задржани за понатамошно испитување од Вас. А потоа можете да решите дали информациите ќе ги внесете во Вашата вашата база на податоци.
Исто така , можеби ќе сакате да ги имате в предвид ефектите на можното време за превземање преземање на Вашето вашето веб-место ако не можете да си дозволите премиум веб-хостирачки сервис (premium webhosting service).
==Извештаи ==
*Дали може Грампс да отпечати генеалошко стебло за моето семејство?
Да. Различни луѓе имаат различна претстава за тоа што е тоа генеалошко дрво. Некои мислат дека е графилон графикон што започнува почнува од најдалечниот предок и подредување на неговите/нејзините потомци и нивните семејства. Други, пак, мислат дека е графикон што започнува почнува од едно лице, подредувајќи ги со одење наназад, со подредување на предците и нивните семејства.
Грампс може да ги изработи обете стебла претходно споменати, како и многу други различни графикони и извештаи. Освен тоа, конструкцијата на приклучоците им овозможува на корисниците (Вие) да креираат свои сопствени приклучоци, кои што можат да бидат нови извештаи, табели или истражувачки алатки.
*Во кои формати може Грампс да ги изнесува своите извештаи?
*Како можам да го променам зададениот јазик во извештаите?
Извештаите се на јазикот на Вашата линукс вашата Линукс инсталација. Можете да го промените со инсталирање на додатни дополнителни јазични пакувања, видете во [[Howto: Change the language of reports]].
*Дали е Грампс компатибилен со Интернетотинтернетот? Грампс може да зачува веб-адреси и да го насочи Вашиот вашиот веб-пребарувач кон нив. Може да увезе податоци што сте ги превзеле презеле од Интернетинтернет. Може да извезе податоци што можете да ги испратите преку Интернетинтернет. Грампс ги препознава стандардните формати на датотеките широко употребени на Интернетот интернетот (на пр.пример: JPEG, PNG и GIF слики, MP3, OGG, и WAV звучни датотеки, QuickTime, MPEG и AVI филмски датотеки итн.). Освен тоа, има многу малку нешта што генеалошката програма може да стори со Интернетотинтернетот.
*Можам ли да создадам сопствени извештаи/филтери/штобилошто било?Да. Има многу нивоа на создавање по сопствена желба. Еден начин е создавање или променување на обрасците употребени за извештаите. Ова Ви дава можност за управување со фонтот, боите и некои основни нацрти за извештаите. Можете исто Исто така , можете да ги користите Грампс наредбите во дијалозите на извештаите за да кажете кои содржини ќе ги употребите во одредениот извештај. Во продолжение, имате можност да создадете Ваши ваши сопствени филтри -- ова е корисно за одбирање на лица засновано на критериумот зададен од Васвас. Можете да ги комбинирате овие филтри за да создадете нови, посложени филтри. На крајот, имате опција да креирате сопствен приклучоци. Тие можат да бидат нови извештаи, истражувачки алатки, увоз/извоз филтри итн. Ова бара познавање на програмирање во Питон (Python).
*Зошто не-Ллатинските латинските знаци се прикажани како отпадок во PDF/PS извештаите? Ова е ограничување на вградените фонтови на PS или PDF форматите. За да печатите не-латински текст, употребете го Отпечати... во менито за избор на формат од дијалогот на извештајот. Ова ќе го употреби кодот <code >gnome-print</code> бекенд, што поддржува PS и PDF создавање, исто како и директно отепечатување. (Забелешка: можеби ќе има потреба да инсталирате gnome-print одделно, бидејќи не е потребен за Грампс).
Ако имате само Латински латински текст, PDF опцијата ќе изработи помал PDF споредени со тие создадени од gnome-print, едноставно бидејќи нема вградено информација за фонтот .
*Сакам да придонесам во Грампс со пишување на мојот омилен извештај. Како да го направам тоа?
Најлесниот начин за придонесување во извештаите, филтеритефилтрите, алатките итн. е копирање на постоечките Грампс извештаи, филтри или алатки. Ако можете да создадете што сакате со промена на постоечкиот код -- одлично! Ако Вашата вашата идеја не се согласува во логиката на ниту една постоечка алатка во Грампс, ќе треба да напишете Ваш сопствен приклучок од самиот почетокпочетокот. Има помош во [[Portal:Developers|Developers Portal]] или во [[Contact|Developers mailing list]]: [email protected]
За да ја тестирате Вашата вашата работа додека е во тек, можете да го зачувате приклучокот под $HOME/.gramps/plugins директориумот и треба да биде пронајден и увезен на почетокот на започнувањтопочнувањто. Прецизно напишаниот приклучок ќе се регистрира самиот со Грампс, создади ставка на мени итн.
Ако сте среќни со Вашиот вашиот приклучок и сакате да придонесете со враќање на кодот до проектот Грампс, слободно можете да не нѐ контактирате на [email protected].
==База на податоци - Формати на Грампс датотеки==
*Која е максималната големина на базата на податоци (бајти) што Грампс може да ја управува?
Грампс нема некоја цврста граница за големината на базата што може да ја упарвувауправува. Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Во суштина, сепак има некои практични ограничувања. Главните ограничувачки фактори се во достапната меморија на системот и големината на кешот употребен за BSDDB пристп пристап до базата. Со обичните големмини големини на меморијата денес, Грампс не би требало да има проблеми со употребувањето на базате со [[GRAMPS Performance|десетици илјади лица]].
*Со колку лица GRAMPS базата на податоци може да управува? Видете погоре. ПОвторноПовторно, ова зависи од тоа колку меморија имате Вие, видете во [[GRAMPS Performance]].
*Мојата база на податоци е навистина голема. Има ли друг начин на вчитување на сите податоци во меморијата?
Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Употребениот форматот на датотеката е <code>.grdb</code> што значи gramps база на податоци.
*Можам ли да го извршувам Грампс од база на податоци од заедничкиот Мрежен мрежен систем на датотеки (NFS share)?
Да, можете.
*Зошто форматот на базата на податоци не е пренослипренослив?
Најголемиот проблем со преносливоста на Грампс лежи во „трансакциите“.
Со Грампс 2.2 додадовме поддршка за атомски трансакции за заштита на
Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени.
Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што
пристапот кон базата на податоци (пишува и чита) побрзо.
Овие записни датотеки се зачувани во DB Environment directory.
Потребен ни е посебен директориум за секоја датотека,
инаку записните датотеки можат да се измешаат.
Во 2.2, ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> директориумот,
создавајќи единствен директориум за секоја база. Проблемот е што на ВашатавашатаGRDB датотека и ѝ се потребни записните датотеки, што се наоѓаат во различен директориум.
КОпирањето на датотеката GRDB е само копирање на дел од базата.
==Багови Бубачки и барања ==*Пронајдов баг бубачка и сакам да е биде поправена веднаш! Што да направам? Најдоброто нешто што можете да го направите е да го ја поправите багот бубачката
и да ја испратите патеката на [email protected] :-)
Ако ова не е возможно, Вие треба да [[How to report bugs|поднесете извештај за багбубачка]]
Добар извештај за баг бубачка треба да има:# Верзијата на gramps што сте ја користеле кога сте наишле на багот бубачката (достапно преку Помош → За ставка на мени).# Јазикот на кој gramps извршувал (достапно со извршување на <code> echo $LANG</code> во Вашиот вашиот терминал).# Симптомите што упатуваат дека ова навистина е багбубачка. # Сите пораки за следење, пораки за грешки, предупредување итн. што се појавиле во Вашиот вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.
Поголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. За да го осигурате ова, Ве ве молиме следете ги Вашите вашите извештаи за багбубачка. Тогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со Вас вас ако ни требаат повеќе информации.
*Грампс треба да биде.... еден вид на апликација
Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) апликација. Кога ќе се случи ова?
Најсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Бидејќи Грампс е слободен софтвер, никој не Ви забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што Вам Ви вам ви одговара. Во изработувањето на ова, би требало да земете в предвид да му дадете поинакво име на Вашиот вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. Ако сакате Грампс проектот да Ви даде совет, стручно мислење, филтери филтри итн., со задоволство ќе соработуваме со Вашиот вашиот нов проект, за да осигураме компатибилност или увоз/извоз опции на Вашиот вашиот нов формат на проектот.
Ако, сепак, сакате Грампс проектот да ја присвои Вашата вашата стратегија, ќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека Вашата вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.
==Грампс веб-хостирање ==
*How can I publish web sites generated by GRAMPSКако можам да ги објавам веб-местата генерирани од Грампс?Since GRAMPS generates Бидејќи Грампс генерира HTML pagesстраници, you can upload the pages to your personal web siteможете да ги вчитате страниците на вашето веб-место. If you do not have a personal web siteАко немате ваше лично веб-место, and still wish to have your pages available on the internetа сѐ уште сакате вашите страници да се достапни на интернет, the GRAMPS project can provide space for you at the Грампс проектот може да обезбеди место за вас на http://library.gramps-project.org, see видете [[GRAMPS:Webhosting|the webhosting articleстатија за веб-хостирање]].
*How do I submit my pages to the GRAMPS library site Како да ги приложам моите страници на веб-местото на Грампс библиотеката (http://library.gramps-project.org)?If you wish to submit pages to the GRAMPS library siteАко сакате да приложите страници на веб-местото на Грампс библиотеката, you will need to contact the GRAMPS projectќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот, typically by sending a message to the grampsвообичаено со испраќање порака до дописната листа на Грампс-users mailing listкорисниците. You will then be given a username and password that will allow you to upload your files to the siteТогаш ќе ви бидат доделени корисничко име и лозинка со коишто ќе можете да ги вчитате вашите датотеки на веб-местото. After you upload the files Откако ќе ги вчитате датотеките (in a во gzip'ed tar fileдатотека), the GRAMPS project will install the pages for you on the siteпроектот Грампс ќе ги инсталира страниците за вас.
*After I upload my Family Web Page to Откако ја вчитав мојата Семејна веб-страница на library.gramps-project.org, is the password used for write privileges only or read privilegesдали лозинката е употребена само со предност за пишување или читање?In order to prevent abuse of the За да се спречи злоупотребата на library.gramsp-project.org siteвеб-местото, the password given allows uploads onlyдадената лозинка дозволува само вчитување. If you wish to have a username and password combination to restrict read access to your pages, you will need to contact the GRAMPS projectАко сакате да имате комбинација на корисничко име и лозинка за да го забраните пристапот за читање на вашите страници, and we could set this up for youќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот и ќе можеме да ги средиме работите за вас. HoweverМеѓутоа, the read and write accounts will be separate accountsсметките за читање и пишување ќе бидат посебни.
*Do I view the Family Web Page with a Дали ја гледам мојата Семејна веб-страница со url into my browserво мојот пребарувач? Or through a link on a list of Family Web Pages on the Или, пак, преку линк на списокот со Семејни веб-страници на веб-местото GRAMPS-Project.org site?The main page on the Главната страница на веб-местото library.gramps-project.org site will contain an index of the available family sitesќе содржи индекс на достапните семејни веб-места. HoweverМеѓутоа, исто така, there will be a unique ќе постои единствен URL for each site as wellза секое посебно веб-место.
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|3.0}}
[[Category:Mk:Documentation]]
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}

Navigation menu