Changes

Jump to: navigation, search

Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП

8,915 bytes added, 23:16, 29 August 2015
no edit summary
Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список, Ве ве молиме пратете испратете ни ги Вашите вашите предлози на [email protected].
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}
{{stub}}
 Земете в предвид да погледнете и во:
*[[:Category:How do I...|How do I...]]
*[[:Category:Tutorials|GRAMPS Tutorials]]
 
[[Category:Documentation]]
==Општо==
*Што е GRAMPS?
GRAMPS е програма за Генеалошко Истражување истражување и Програмски Систем програмски систем за Расчленување расчленување и Управување управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма која што Ви овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на Вашиот вашиот сметач, видете во [[GRAMPS:AboutЗа Грампс|ЗаГрампс]].
*Каде да ја најдам и колку чини?
Грампс можете да го инсталирате [[Installation|installed]] бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата Јавна Лиценцајавна лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено Ви е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.
*Дали го има Грампс на други јазици?
Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во [[GRAMPS translationsпреводи]].
*Како да одржувам заштитна резерва (backups)?Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.
Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на Вашите вашите податоци и чувањето на истите нивното чување на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, која што којашто е мала и читлива за човекот, означена од <code>.gramps</code>. Ако сте го дозволиве дозволиле ова во параметрите (Во <tt>менито Уреди->Параметри->Општо</tt>), Грампс ќе прави заштитна резерва на Вашата вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека од време на време одвреме-навреме на безбедна локација (на пример , на usb стик-стапче). [Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по кое што коешто можете да ja извлечете XML датотеката, која што којашто е читлива за човек, видете [[Generate_XML#How_do_I_uncompress_the_file?|подробности]].
'''Не чувајте резерви во GEDCOM'''. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи '''губење''' на податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
'''Не чувајте резерви во GRDB формат'''. GRDB е база на податоци, што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека , исто така , не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
*Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги подржува поддржува не-Роман Уникод фонтовите?
Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.
*Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?
Грампс е [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] апликација. Грампс треба да ги има [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] библиотеките инсталирани во системот. Се Сѐ додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Питон (Python) се инсталирани, Грампс ќе има додатна дополнителна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.
*Дали работи во Windows?
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како ЦД од коешто директно подигнувате програма. Потоа, можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако вашиот сметач е на Windows.
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како живо ЦД од кое што директно бутирате (live CD that you boot directly from). Потоа можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако Вашиот сметач е на Windows. '''Експериментален''' [[Windows installer]] е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа , достапна е [[Contact|windows mailing list]] и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.
*Дали работи со Mac?
Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е диектно директно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер. (port is not directly supported by the GRAMPS project, primarily because none of the GRAMPS developers have access to Mac OS X and because OS X is not Free Software.)
Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. /ве Ве молиме , стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале [[Mac OS X|had successуспех]] во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во нативен локален мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.
*Кои се Минималните минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?Ви препорачуваме најмалку 800x600 800 x 600 резолуција (video display). За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува прилично особено ефикасно на систем со 256MB256 мегабајти, држејќи значително многу лица. Систем со 512MB 512 мегабајти би требало да држи околу 200 .000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120 .000 лица треба да имате 530Mb 530 мегабајти за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем харддискхард диск.
==Параметри ==
*Дали можам да ги променам датумите во извештаите во 'ден „ден месец година'година“?Да, променете го датумот на Грампс во параметрите ("Уреди„Уреди ->Параметри"Параметри“) во посакуваниот формат (на пр.пример: ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите попараметри параметри ќе се користат.
==Соработка- Преносливост ==
*Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?
Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со [[GEDCOM]], општо прифатениот општоприфатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и да пишува GEDCOM датотеки.
Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара [[Contact|user feedback]]. Ве молиме , слободно информирајте не нас нѐ за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, и а ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!
*Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?
Видете погоре.
*Кои стандарди ги поддржува Грампс? Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги подржува поддржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, and и Visual Genealogie.
*Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?
Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.
*Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс Веб Сервер (Linux Web Server) веб-сервер и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците. Иако грампс Грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфјс интерфејс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш [http://geneweb.org GeneWeb] или [http://phpgedview.sourceforge.net PhpGedView] се програми што ќе Ви ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:
# Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
# Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
# Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?
A better approach may be to provide a web form interface that allows others to enter data that is then held for your examinationПодобар пристап би бил овозможување на веб-форма на интерфејс што дозволува внесување податоци од страна на други луѓе, што се задржани за понатамошно испитување. You can then decide if the information should be entered into your databaseА потоа можете да решите дали информациите ќе ги внесете во вашата база на податоци.
You may also want to consider the effects of possible downtime of your site if you cannot afford yourself a premium webhosting serviceИсто така, можеби ќе сакате да ги имате предвид ефектите на можното време за преземање на вашето веб-место ако не можете да си дозволите премиум веб-хостирачки сервис.
==Извештаи Reports==*Can GRAMPS print a genealogical tree for my familyДали може Грампс да отпечати генеалошко стебло за моето семејство? YesДа. Different people have different ideas of what a genealogical tree isРазлични луѓе имаат различна претстава за тоа што е генеалошко дрво. Some think of it as a chart going from the distant ancestor and listing all hisНекои мислат дека е графикон што почнува од најдалечниот предок и подредување на неговите/her descendants and their familiesнејзините потомци и нивните семејства. Others think it should be a chart going from the person back in timeДруги, listing the ancestors and their families. Yet other people think of a tableпак, мислат дека е графикон што почнува од едно лице, text reportподредувајќи ги со одење наназад, etcсо подредување на предците и нивните семејства.
GRAMPS can produce any of the aboveГрампс може да ги изработи обете стебла претходно споменати, and many more different charts and reportsкако и многу други различни графикони и извештаи. MoreoverОсвен тоа, the plugin architecture enables users (you) to create their own plugins which could be new reportsконструкцијата на приклучоците им овозможува на корисниците да креираат свои сопствени приклучоци, chartsшто можат да бидат нови извештаи, or research toolsтабели или истражувачки алатки.
*In what formats can GRAMPS output its reportsВо кои формати може Грампс да ги изнесува своите извештаи? Text reports are available in Текстуални извештаи се достапни во HTML, PDF, ODT, LaTeX, and и RTF formatsформати. Graphical reports Графичките извештаи (charts and diagramsтабели и графикони) are available in се достапни во PostScript, PDF, SVG, ODS, and и GraphViz formatsформати.
*How can I change the default language in reportsКако можам да го променам зададениот јазик во извештаите?The reports are in the language of your linux installationИзвештаите се на јазикот на вашата Линукс инсталација. You can change it by installing extra language packsМожете да го промените со инсталирање на дополнителни јазични пакувања, see видете во [[Howto: Change the language of reports]].
*Is GRAMPS compatible with the InternetДали е Грампс компатибилен со интернетот? GRAMPS can store web addresses and direct your browser to themГрампс може да зачува веб-адреси и да го насочи вашиот веб-пребарувач кон нив. It can import data that you download from the InternetМоже да увезе податоци што сте ги презеле од интернет. It can export data that you could send over the InternetМоже да извезе податоци што можете да ги испратите преку интернет. GRAMPS is familiar with the standard file formats widely used on the Internet Грампс ги препознава стандардните формати на датотеките широко употребени на интернетот (e.g. на пример: JPEG, PNG, and и GIF imagesслики, MP3, OGG, and и WAV sound filesзвучни датотеки, QuickTime, MPEG, and и AVI movie files, etcфилмски датотеки итн.). Other than thatОсвен тоа, there is little that a genealogical program can do with the Internetима малку нешта што генеалошката програма може да стори со интернетот.
*Can I create custom reportsМожам ли да создадам сопствени извештаи/filtersфилтери/whateverшто било? YesДа. There are many levels of customizationИма многу нивоа на создавање по сопствена желба. One is creating or modifying the templates used for the reportsЕден начин е создавање или променување на обрасците употребени за извештаите. This gives you some control over the fontsОва дава можност за управување со фонтот, colorsбоите и некои основни нацрти за извештаите. Исто така, and some layout of the reportsможете да ги користите Грампс наредбите во дијалозите на извештаите за да кажете кои содржини ќе ги употребите во одредениот извештај. You can also use GRAMPS controls in the report dialogs to tell what contents should be used for a particular report. In addition to thisВо продолжение, you have an ability to create your own filters имате можност да создадете ваши сопствени филтри -- this is useful in selecting people based on criteria set by youова е корисно за одбирање лица засновано на критериумот зададен од вас. You can combine these filters to create newМожете да ги комбинирате овие филтри за да создадете нови, more complex filtersпосложени филтри. FinallyНа крајот, you have an option to create your own pluginsимате опција да креирате сопствен приклучоци. These may be new reportsТие можат да бидат нови извештаи, research toolsистражувачки алатки, importувоз/export filters, etcизвоз филтри итн. This assumes some knowledge of programming in Ова бара познавање на програмирање во Python.
*Why are nonЗошто не-Latin characters displayed as garbage in латинските знаци се прикажани како отпадок во PDF/PS reportsизвештаите? This is a limitation of the built-in fonts of Ова е ограничување на вградените фонтови на PS and или PDF formatsформатите. To print nonЗа да печатите не-Latin textлатински текст, use the Printупотребете го Отпечати... in the format selection menu of the report dialogво менито за избор на формат од дијалогот на извештајот. This will use the Ова ќе го употреби кодот <code>gnome-print</code> backendбекенд, which supports што поддржува PS and и PDF creationсоздавање, as well as direct printingисто како и директно отепечатување. (NoteЗабелешка: you might need to install можеби ќе има потреба да инсталирате gnome-print separately as it is not required for GRAMPSодделно, бидејќи не е потребен за Грампс).
If you only have Latin textАко имате само латински текст, the PDF option will produce a smaller опцијата ќе изработи помал PDF compared to that created by споредени со тие создадени од gnome-print, simply because no font information will be embeddedедноставно бидејќи нема вградено информација за фонтот.
*I would like to contribute to GRAMPS by writing my favorite reportСакам да придонесам во Грампс со пишување на мојот омилен извештај. How do I do thatКако да го направам тоа? The easiest way to contribute to reportsНајлесниот начин за придонесување во извештаите, filtersфилтрите, tools, etcалатките итн. is to copy an existing GRAMPS reportе копирање на постоечките Грампс извештаи, filter, or toolфилтри или алатки. If you can create what you want by modifying existing code Ако можете да создадете што сакате со промена на постоечкиот код -- greatодлично! If your idea does not fit into the logic of any existing GRAMPS toolАко вашата идеја не се согласува во логиката на ниту една постоечка алатка во Грампс, you will need to write your own plugin from scratchќе треба да напишете сопствен приклучок од почетокот. Help is available on the Има помош во [[Portal:Developers|Developers Portal]], or on the или во [[Contact|Developers mailing list]]: [email protected]
To test your work in progressЗа да ја тестирате вашата работа додека е во тек, you may save your plugin under можете да го зачувате приклучокот под $HOME/.gramps/plugins directory and it should be found and imported on startupдиректориумот и треба да биде пронајден и увезен на почетокот на почнувањто. The correctly written plugin will register itself with GRAMPSПрецизно напишаниот приклучок ќе се регистрира самиот со Грампс, create menu item, and so onсоздади ставка на мени итн.
If you are happy with your plugin and would like to contribute your code back to the GRAMPS projectАко сте среќни со вашиот приклучок и сакате да придонесете со враќање на кодот до проектот Грампс, you are very welcome to do so by contacting us at слободно можете да нѐ контактирате на [email protected].
==База на податоци - Формати на Грампс датотеки Database - GRAMPS file formats==*What is the maximum database size Која е максималната големина на базата на податоци (bytesбајти) GRAMPS can handleшто Грампс може да ја управува?GRAMPS has no hard limits on the size of a database that it can handleГрампс нема некоја цврста граница за големината на базата што може да ја управува. Starting with Од изданието 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memoryГрампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, which allows it to work with a much larger database than beforeшто овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. In realityВо суштина, however, there are practical limitsсепак има некои практични ограничувања. The main limiting factors are the available memory on the system and the cache size used for Главните ограничувачки фактори се во достапната меморија на системот и големината на кешот употребен за BSDDB database accessпристап до базата. With common memory sizes these daysСо обичните големини на меморијата денес, GRAMPS should have no problem using databases with Грампс не би требало да има проблеми со употребувањето на базате со [[GRAMPS Performance|tens of thousands of peopleдесетици илјади лица]].
*How many people can Со колку лица GRAMPS database handleбазата на податоци може да управува? See aboveВидете погоре. AgainПовторно, this is dependent on how much memory you haveова зависи од тоа колку меморија имате, see видете во [[GRAMPS Performance]].
*My database is really bigМојата база на податоци е навистина голема. Is there a way around loading all the data into memoryИма ли друг начин на вчитување на сите податоци во меморијата?Starting with Од изданието 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memoryГрампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, which allows it to work with a much larger database than beforeшто овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. The fileformat used is Употребениот форматот на датотеката е <code>.grdb</code> which means што значи gramps databaseбаза на податоци.
*Can I run GRAMPS from a database on a NFS shareМожам ли да го извршувам Грампс од база на податоци од заедничкиот мрежен систем на датотеки?Yes you canДа, можете.
*Why is the database format not portableЗошто форматот на базата на податоци не е пренослив?The biggest issue with GRAMPS portability lies with 'transactions'Најголемиот проблем со преносливоста на Грампс лежи во „трансакциите“. WithGRAMPS Со Грампс 2.2, we added support for atomic transactions to protect dataдодадовме поддршка за атомски трансакции за заштита на податоците.With atomic transactionsСо атомските трансакции, multiple changes are committed as a singleповеќекратните промени се изведени unitкако единечен дел. Either all the changes make itИли успеваат сите промени, or none of the changes make itили ниту една.You are never left in a situation with a partial set of changesНикогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени. A sidebenefit of using transactions is that database access Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што пристапот кон базата на податоци (reads and writesпишува и чита)are fasterпобрзо.
The problem with transactions Проблемот со трансакциите (at least using барем кога го користите BSDDB) is that it does note тоа што неallow all the data to be stored in a single fileдозволува сите податоци да бидат зачувани во една датотека. Logging files areneeded to keep track of thingsЗапишувањето на датотеките е потребно за да биде во тек со нештата. These logging files are kept in a Овие записни датотеки се зачувани во DBEnvironment directory. We need a separate directory for each fileПотребен ни е посебен директориум за секоја датотека,otherwise the log files can interfere with each otherинаку записните датотеки можат да се измешаат.
In Во 2.2, we keep the log files under the ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> directoryдиректориумот,creating a unique directory for each databaseсоздавајќи единствен директориум за секоја база. The problem is that yourПроблемот е што на вашатаGRDB file needs the log filesдатотека ѝ се потребни записните датотеки, which are in a different directoryшто се наоѓаат во различен директориум.Copying the КОпирањето на датотеката GRDB file is only copying a portion of the databaseе само копирање на дел од базата.
==Багови Бубачки и барања Bugs and requests==*I found a bug and I want it fixed right nowПронајдов бубачка и сакам да биде поправена веднаш! What do I doШто да направам?The best thing you can do is to fix the bug and send the patch to Најдоброто нешто што можете да го направите е да ја поправите бубачката и да ја испратите патеката на [email protected] :-)
If that is not possibleАко ова не е возможно, you should треба да [[How to report bugs|submit a bug reportподнесете извештај за бубачка]]
A good bug report would includeДобар извештај за бубачка треба да има:# Version of Верзијата на gramps you were using when you encountered the bug што сте ја користеле кога сте наишле на бубачката (available through Help достапно преку Помош About menu itemЗа ставка на мени).# Language under which Јазикот на кој gramps was run извршувал (available by executing достапно со извршување на <code> echo $LANG</code> in your terminalво вашиот терминал).# Symptoms indicating that this is indeed a bugСимптомите што упатуваат дека ова навистина е бубачка.# Any Traceback messagesСите пораки за следење, error messagesпораки за грешки, warnings, etc, that showed up in your terminal or a in separate traceback windowпредупредување итн. што се појавиле во вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.
Most problems can be fixed quickly provided there is enough informationПоголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. To ensure thisЗа да го осигурате ова, please follow up on your bug reportsве молиме следете ги вашите извештаи за бубачка. Then we will have a way of contacting you should we need more informationТогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со вас ако ни требаат повеќе информации.
*GRAMPS should be a Грампс треба да биде.... type of applicationеден вид на апликацијаIt is obvious that GRAMPS absolutely needs to become a Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) applicationапликација. When is this going to happenКога ќе се случи ова?
The surest way to see it happen is to get it done by yourselfНајсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Since GRAMPS is free/open sourceБидејќи Грампс е слободен софтвер, nobody prevents you from taking all of the code and continuing its development in whatever direction you see fitникој не забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што вам ви одговара. In doing soВо изработувањето на ова, you may consider giving your new project another name to avoid confusion with the continuing GRAMPS developmentби требало да земете предвид да му дадете поинакво име на вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. If you would like the GRAMPS project to provide advice, expertiseАко сакате Грампс проектот да даде совет, filtersстручно мислење, etcфилтри итн., we will gladly cooperate with your new projectсо задоволство ќе соработуваме со вашиот нов проект, to ensure compatibility or importза да осигураме компатибилност или увоз/export options to your new format of a projectизвоз опции на вашиот нов формат на проектот.
IfАко, howeverсепак, you would like the GRAMPS project to adopt your strategyсакате Грампс проектот да ја присвои вашата стратегија, you would need to convince GRAMPS developers that your strategy is good for GRAMPS and superior to the present development strategyќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.
==Грампс веб-хостирање GRAMPS Webhosting ==*How can I publish web sites generated by GRAMPSКако можам да ги објавам веб-местата генерирани од Грампс?Since GRAMPS generates Бидејќи Грампс генерира HTML pagesстраници, you can upload the pages to your personal web siteможете да ги вчитате страниците на вашето веб-место. If you do not have a personal web siteАко немате ваше лично веб-место, and still wish to have your pages available on the internetа сѐ уште сакате вашите страници да се достапни на интернет, the GRAMPS project can provide space for you at the Грампс проектот може да обезбеди место за вас на http://library.gramps-project.org, see видете [[GRAMPS:Webhosting|the webhosting articleстатија за веб-хостирање]].
*How do I submit my pages to the GRAMPS library site Како да ги приложам моите страници на веб-местото на Грампс библиотеката (http://library.gramps-project.org)?If you wish to submit pages to the GRAMPS library siteАко сакате да приложите страници на веб-местото на Грампс библиотеката, you will need to contact the GRAMPS projectќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот, typically by sending a message to the grampsвообичаено со испраќање порака до дописната листа на Грампс-users mailing listкорисниците. You will then be given a username and password that will allow you to upload your files to the siteТогаш ќе ви бидат доделени корисничко име и лозинка со коишто ќе можете да ги вчитате вашите датотеки на веб-местото. After you upload the files Откако ќе ги вчитате датотеките (in a во gzip'ed tar fileдатотека), the GRAMPS project will install the pages for you on the siteпроектот Грампс ќе ги инсталира страниците за вас.
*After I upload my Family Web Page to Откако ја вчитав мојата Семејна веб-страница на library.gramps-project.org, is the password used for write privileges only or read privilegesдали лозинката е употребена само со предност за пишување или читање?In order to prevent abuse of the За да се спречи злоупотребата на library.gramsp-project.org siteвеб-местото, the password given allows uploads onlyдадената лозинка дозволува само вчитување. If you wish to have a username and password combination to restrict read access to your pages, you will need to contact the GRAMPS projectАко сакате да имате комбинација на корисничко име и лозинка за да го забраните пристапот за читање на вашите страници, and we could set this up for youќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот и ќе можеме да ги средиме работите за вас. HoweverМеѓутоа, the read and write accounts will be separate accountsсметките за читање и пишување ќе бидат посебни.
*Do I view the Family Web Page with a Дали ја гледам мојата Семејна веб-страница со url into my browserво мојот пребарувач? Or through a link on a list of Family Web Pages on the Или, пак, преку линк на списокот со Семејни веб-страници на веб-местото GRAMPS-Project.org site?The main page on the Главната страница на веб-местото library.gramps-project.org site will contain an index of the available family sitesќе содржи индекс на достапните семејни веб-места. HoweverМеѓутоа, исто така, there will be a unique ќе постои единствен URL for each site as wellза секое посебно веб-место.
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|3.0}}
[[Category:Mk:Documentation]]
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}

Navigation menu