Changes

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
Ова поглавје ги опишува разновидните алатки достапни во Грампс.
Грампс алатките Ви дозволуваат да ги изведете различните видови на анализа на Вашите вашите генеалошки податоци. Вообичаено, алатките не изработуват изработуваат изнес во вид на отпечатоци и датотеки. Наместо тоа, изработуваат приказ на екран достапно веднаш за истражувачот. Меѓутоа, кога треба, можете да ги зачувате резултатите од извршувањето на алатката во датотека. Алатките преставуваат претставуваат една од најголемите сили на Грампс споредено со другите генеалошки софтвери.
До алатките може можете да се пристапи преку менито, со избирање на ''' Алатки ->Одделоддел: Алатки ->Конкретна алатка ''' . Дополнително, можете да го пребарате целиот избор на достапни алатки заедно со нивниот кус опис во дијалогот '''Избор на алатки''' повикан со кликнување на иконата {{man button|Алатки}} од алатникот.
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
=== Спореди поединечни настани ===
Оваа алатка споредува настани на избрана група на лица. Лицата за оваа споредба се избираат со употреба на сопствени филтерифилтри. Сопствените филтри можат да бидат направени во Уредувачот на сопствениот филтер (видете ''tools-util-cfe'' ), што може да се повика со кликнување на копчето {{man button|Уредувач на сопствен филтер}} . Резултатот од табелата изработена од оваа алатка може да биде зачувана како табличен документ.
=== Интерактивен пребарувач на потомци ===
Прво треба да изберете лице или да започнете почнете со тековното Активно лице.
Кликнете на менито '''Алатки-->Расчленување и Истражувањеистражување -->Интерактивен пребарувач на потиомци'''.
Оваа алатка гради стебло со Активното лице како корен на тоа стебло. Гранки со деца од нивните родители на вообичаениот начин.
Мочете да кликнете на копчињата {{man button|долу}} или {{man button|>}} за да ги проширите или соберете јазлите.
Користете ја оваа алатка за брз преглед на потомците на лицето.
{{man tip|1=Совет|2=Со двојно-кликнување на јазол од дрвото ќе се подигне дијалогот {{man label|Уреди лице}} , каде што ќе можете ги гледате или менувате личните податоци.}}
Копчето {{man button|Помош}} ќе Ве донесе до оваа страница и со {{man button|Затвори}} го затворате прозорецот со Пребарувач на потомци.
== Обработка на базата на податоци ==
Овој оддел содржи алатки коишто што можат да ја променат Вашата вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање на грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:
{{man note|1=Забелешка |2=Промените ќе бидат изведени само по Вашето вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката {{man label|Провери и поправи база на податоци.}} }}
=== Пресметка на проценети датуми ===
[[Image:calcestdates.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Пресметка на проценети датуми]]
Клик Кликнување на '''Алатки-->Обработување на базата на податоци-->Пресметка на проценети датуми...''' ќе го повика прозорецот {{man label|Предупредување за поништување на историјата}} :
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата вашата база на податоци.}}
Потоа , изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи}}.
Ќе го добиете прозорецот {{man button|Пресметај проценети датуми}} . Овој прозорец има три јазичиња.
*Избор:
**Филтер: од паѓачкото мени можете да одберете кој дел од базата ќе биде обработен: можете, исто така, да одберете '''цела Цела база на податоци''', '''Потомци''' на Активното лице, '''Семејства од потомци''' на Активното лице, '''Предци''' на Активното лице, '''Лица со заеднички предок''' со Активното лице или кој било '''сопствен Сопствен филтер''' (видете филтери филтри направени по сопствена желба).
**Филтер за лица: во списокот на ова поле се наоѓа Активното лице, но кликнување на {{man button|Избери друго лице}} ќе го подигне прозорецот {{man label|Изберете лице за извештајот}} . Во овој прозорец се наоѓа список на лица од којшто коишто можете да одберете. Користете ја стрелката {{man button|долу}} или {{man button|>}} за да ги проширите и соберете јазлите. Во табелата ќе видите за кои лица нема датуми за раѓање и умирање.
Во подолниот агол од левата страна има поле за означување {{man label|Прикажи ги сите}} . Со кликнување на ова копче ќе се прикажат сите лица во базата на податоци.
**Текст за извор: во ова {{man label|поле за текст}} можете да го пополните текстот што ќе се користи во упатувањето на изворот. Почетната вредност е ''Пресметани проценки на датуми''.
[[Image:dataowner.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Информација на сопственикот]]
Кликнете на '''Алатки-->Обработка на базата на податоци-->Уреди информација на сопственикот на базата на податоци'''. Ова го подигнува прозорецот {{man label|Уредувач на сопстевникот на базата на податоци}} , кадешто каде што можете да ги пополните потребните информации.
*Име:*Адреса:*Град:*Сојузна државаДржава/Покраина:*Земја:*ZIP/Поштенски код:*Телефон:*Е-пошта:
=== Извлечи информација од имиња ===
This tool searches the entire database and attempts to extract titles and nicknames that may be embedded in a person's Оваа алатка ја истражува целата база со податоци и се обидува да извлече наслови и прекари коишто можат да бидат вградени во полето на лицето {{man label|Given nameДадено име}} field. If any information could be extractedАко може да се извлече каква било информација, the candidates for fixing will be presented in the tableкандидатите за средување ќе бидат посочени во табелата. You may then decide which to repair as suggested and which not toТогаш можете да одлучите кој да го поправите како што е предложено или да не го поправите.
=== Извлечи Податоци податоци за место од Насловот на место ===
Оваа Алатка алатка се обидува да го извлече градот и сојузната државадржавата/покраина покраината од насловот на местото.
=== Пронајди можни удвоени лица... ===
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци, барајќи ги внесовите што можеби го претставуваат истото лице.
Моќете Можете да дојдете до оваа алатка преку '''Алатки->Обработка на базата на податоци...->Пронајди можни удвоени лица...'''.
Два избори се можни:
*Совпадни праг: изберете помеѓу Високо, Средно и Ниско од паѓачкото мени.
*Избор: поле за вклучување и исклучување на употребата на кодот [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools#Use_of_SoundEx_module_in_GRAMPS|soundex]] .
Претставени се само три копчиња: копчето {{man button|Помош}} Ве носи на оваа страница, {{man button|Откажи}} за да го запрете обработувањето и {{man button|Во ред}} за да започне почне обработувањето на податоците.
Ако притиснете на копчето {{man button|Во ред}}, податоците ќе се обработат во два премина. passes.
Премин 1: градење на воведен список.
Премин 2: пресметување на можни совпаѓања. Ќе се прикаже линија на развој и во зависност од брзината на cpu процесорот и бројот на лицата во базата, ова може малку подолго да потрае.
На крајот се појавува прозорецот {{man label|Можни соединувања}}. Овој прозорец прикажува список со три колони:
*Проценување: ова Ви дава идеја за сличноста помеѓу две лица. Што Колку поголемо ниво, толку поголема можност за постоење на удвоени лица.*Прво лице*Второ лице
Ако изберете ред , можете да ги проверите подробностите со копчето {{man button|Спореди}} или со двоен-клик на избраниот ред.
Прикажани се три копчиња: копчето {{man button|Помош}} Ве носи на оваа страница, копчето {{man button|Затвори}} за да го затворите прозорецот и копчето {{man button|Спореди}} коешто што го повикува прозорецот {{man label|Спореди лица}}, што е подробно објаснет објаснето во [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed#Merge_People|Merge People Dialog]]. Овде можете со радио-копчињата радиокопчињата да изберете едно од лицата и на крајот да го употребите копчето {{man button|Спој и затвори}} за да ги споите податоците ако сте пронашле две исти лица.
Притискање на копчето {{man button|Откажи}} Ве носи назад до списокот.
=== Одредување големи букви на семејни имиња... ===
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци и се обидува да ги одреди големите букви на семејните имиња. Целта е да се добие утврдена употреба на големи букви: голема прва буква и мали букви за остатокот од семеното име. Ако се откриени отстапувања од ова правило, кандидатите за поправање ќе бидат прикажани во табелата. Тука можете да предложите кое име ќе се поправи, а кое не.
Можете да ја употребите оваа алатка преку '''Алатки-->Обработка на базата на податоци-->Одредување големи букви на семејни имиња...'''.
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата вашата база на податоци.}}
Можете да изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи со алатката}}.
Ако имало промени во Одредувањето на големи букви, ќе се прикаже прозорецот {{man label|Промена на големи букви.}} . Во прозорецот има список на семејните имиња што Грампс може да ги промени во точни букви. Во списокот ќе видите три колони: поле за означување {{man button|Избери}} , Првобитно име и Промени на големи букви.
Изберете ги имињата што сакате да ги промените, потоа протиснете на копчето {{man button|Прифати промени и затвори.}} . Или, пак, употребете го копчето {{man button|Откажи}} за да ги откажете промените.
=== Преименувај видови на настани ===
[[Image:changeventype.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Провери вид]]
Оваа алатка Ви дозволува сите настани со одредено име да ги преименувате со ново.
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата вашата база на податоци.}}Прикажан е прозорецот {{man label|Промени видови на настан.}} . Оваа алатка ќе ги преименува сите настани од еден вид во друг.
*Првобитен вид на настан: пополнете го полето за текст или употребете го паѓачкото мени и изберете го првобитниот вид на настан.*Нов вид на настан: пополнете го полето за текст (можете да создадете целосно нов вид овде) или употребете го паѓачкото мени и изберете нов вид.
Примерите покажуваат преименување на настан на '''Раѓање''' во настан на '''КрштавкаКрштевка''' .
На крајот , употребете ги копчињата {{man button|Откажи}} или {{man button|Во ред.}} .
{{man warn|1=Преименување на настани|2=Еднаш направени, нема да можете да ги повратите со вообичаената постапка {{man label|Врати.}} .}}
=== Пререди грампс Грампс ИД ===
Оваа алатка ќе ги пререди сите елементи во базата за да ја потврди шемата одредена со прставката ид во базата.
Можете да ги промените овие поставувања во менито '''Уреди-->Параметри...-->ИД формати''' .
Можете да ја употребите алатката преку '''Алатки-->Обработка на база на податоци-->Пререди грампс Грампс ИД'''.{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата вашата база на податоци.}}
Овој прозорец ќе ја прикаже линијата со напредок.
Во различни чекори следниве ИД се прередени: Прередување ИД на лица, Прередување ИД на семејства, Прередување ИД на настани, Прередување ИД на медиумски објекти, Прередување на ИД на извори, Прередување ИД на места, Прередување ИД на репозиториуми и на крајот, Прередување ИД на забелешки.
Во чекорот што следи, неупотребените ИД се пребаруваат и означуваат. In a next step unused IDs' are searched for and assigned.
 {{man warn|Сопствен ИД|Ако ги приспособувате ИД по Ваша ваша желба, сите тие поставувања се заменети со основните поставувања. Затоа , внимавајте пред да ја употребите оваа алатка!}}
== Поправка на базата на податоци ==
=== Провери и поправи база на податоци ===
Оваа алатка ја проверува базата за проблеми со потполноста, поправајќи ги оние проблеми што може. Поточно оваа алатка проверува: This tool checks the database for integrity problems, fixing the problems it can. Specifically, the tool is checking for:
*Прекинати семејни врски. Ова е случај кога записот на едно лице упатува на едно семејство, додека записот на семејството не упатува на тоа лице и обратно.
*Медиумски објекти што недостасуваат. Медиумскиот објект што недостасува е објектот на чијашто датотека е упатено во базата, но таа не постои. Ова може да се случи кога датотеката е случајно избришана, преименувана или преместена на друго место.
*Празни семејства. Ова се внесови за семејства што не упатуваат на ниедно лице како нивен член.
*Родителска врска. Ова ги проверува сите семејства за да се обезбеди дека таткото и мајката не се помешани. Проверката е направена на тој начин родителите да имаат различен пол. Ако имаат ист пол, тогаш врската е преименувана во „Партнери“.
=== Обнови упатувања на мапи ===
=== Отстрани неупотребени објекти... ===
Оваа Алатка алатка ќе ја пребара Вашата вашата база на податоци за делови на информации коишто не се поврзани со ништо друго, а потоа ги отстранува.
== Дебагирање Отстранување бубачка ==
=== Python прозорец за проценка... ===
=== Превчитај додатоци ===
Како што името наметнува ова ги вчитува и отчитува (unloads and reloads) сите додатоци. Во Грампс системот сите Извештаи извештаи и Алатки алатки се додатоци, така што ова може да ви помогне да ги отстраните сите непосакувани поставувања и да вчитате нови додатоци, што сте ги додале откако сте започнале почнале со Грампс.  === Покажи несоберени објекти Show uncollected Objects ===
=== Покажи несоберени објекти ===
== Услуги Utilities ==
Овој оддел содржи алатки што ви дозволуваат да изведувате една операција на поголем дел со податоци. Резултатите можете да ги зачувате во Вашата вашата база, но нема да ги променат Вашите вашите постоечки податоци. Во моментот, следните услуги се достапни во Грампс:
=== Генерирај SoundEx кодови Generate SoundEx codes ===
==== SoundeEx SoundEx -што е ова? ====Оваа услуга генерира SoundEx кодови за имињата на лицата во базата на податоци. Ве молиме , посетете ја индексната страница на NARA Soundex (NARA Soundex Indexing page) за да дознаете повеќе за Индексниот систем на Soundex.
Soundex е индекс на кодирано презиме (последно име) заснован на начинот на кој тоа презиме се изговара, а не начинот на кој е напишано тоа презиме. Презимињата што се изговараат исто, но се пишуваат различно (на пример , во англискиот јазик презимињата SMITH и SMYTH), имаат ист код и се внесени заедно. Овој кодирачки систем е развиен за да Ви помогне да најдете презиме, иако тоа е можеби различно напишано и така зачувано.
За прв пат првпат применет на пописот 1880 (1880 census)година, Soundex е фонетски индекс, не е стриктно азбучен. Главната карактеристика е кодирањето на презимиња засновано на начинот на кој што се изговараат, а не како се пишуваат. Наменето е да им помогне на истражувачите да го пронајдат презимето брзо, иако можеби може да се пишува на повеќе начини.
Оние што прават пописни пребарувања мораат да го користат истиот метод за да енкодираат презимиња , како и оние кога ја генерирале базата на податоци.
За да побарате одредено презиме, морате прво да го изработите неговиот код.
*'''Основно Soundex Кодирачко кодирачко правило:'''
Секој soundex код се состои од буква и три бројки, како на пример W-252. Буквата е секогаш првата буква на презимето. Бројките се доделени на останатите букви од презимето според табелата прикажана подолу. Нули се додадени на крајот, ако треба да се изработи код со четири знаци. Дополнителните букви се испуштаат. Примери:
Lee е кодиран L-000 (L, 000 е додадено).
Број Ги претставува буквите
1 B, F, P, V
2 C, G, J, K, Q, S, X, Z
3 D, T
4 L
5 M, N
6 R
Ги испушта буквите A, E, I, O, U, H, W и Y.
*'''Дополнително Soundex Кодирачко кодирачко правило:'''
** Имиња со двојни букви: Ако презимето има двојни букви, тие треба да се земат како една. На пример:
Gutierrez е кодиран G-362 (G, 3 за T, 6 за првото R, второт R е игнорирано, 2 за Z).
** Имиња со букви Еднаедна-до-друга што имаат ист број на код: Ако презимето има различни букви една до друга со ист број на код, тие треба да се земат како една. На пример: :
*** Pfister е кодирано како P-236 (P, F игнорирана, 2 за S, 3 за T, 6 за R).
*** Jackson е кодирано како J-250 (J, 2 за C, K игнорирана, S игнорирана, 5 за N, 0 додадена).
*** Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z игнорирана, 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана.
** Презимиња со Претставкипретставки: Ако презимето има претставка, како Ван, Кон, Де, Ди, Ла или Ле, се кодира со и без претставката, затоа што презимето може да биде наведено под кој било кој код. Забележете дека Мек не се смета за префикс. На пример, VanDeusen може да се кодира на два начина:V-532 (V, 5 за N, 3 за D, 2 за S) или D-250 (D, 2 за S, 5 за N, 0 додадена). ** Одделувачи на согласки: Ако самоглсака (A, E, I, O, U) одделува две согласки што имаат ист soundex код, согласката десно од самогласката е кодирана. На пример:Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z е игнорирана (видете во правилото „Една-до-друга“ погоре), 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана. Ако „H“ или „W“ одделуваат две согласки што имаат ист soundex код, согласката од десно е кодирана. На пример: Ashcraft е кодирано како A-261 (A, 2 за S, C игнорирана, 6 за R, 1 за F). Не е кодирано како A-226.
** Одделувачи на согласки: Ако самогласка (A, E, I, O, U) одделува две согласки што имаат ист soundex код, согласката десно од самогласката е кодирана. На пример: Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z е игнорирана [видете во правилото „Една-до-друга“ погоре], 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана. Ако „H“ или „W“ одделуваат две согласки што имаат ист soundex код, согласката од десно е кодирана. На пример: Ashcraft е кодирано како A-261 (A, 2 за S, C игнорирана, 6 за R, 1 за F). Не е кодирано како A-226.
==== Користење на SoundEx модулот во Грампс ====
[[Image:Soundexcode.png|thumb|right|200px|Fig. x.y Генератор на SoundEx код]]
Со кликнување на '''Алатки-->Услуги --> Soundex генератор...''' преку алатникот, го добивате прозорецотe прозорецот {{man label|Генератор на SoundEx код.}} . Во полето за текст {{man label|Име}} можете да име или можете да ја користите стрелката {{man button|надолу }} од каде што можете да изберете од паѓачкото мени.
Името што ќе го внесете може да биде кое било име, дури и име што не е присутно во Вашето вашето Семејно стебло.
Резултатот автоматски се прикажува: R236.
Копчето {{man button|Помош}} е достапно , што Ве доведува до оваа страница. Со копчето {{man button|Затвори}} (или со притискање на <alt+c>) можете да го затворите прозорецот на генераторот.
=== Управувач на медиуми... ===
[[Image:mediamanagerfinal.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Прозорец за конечна потврда]]
Оваа алатка дозволува серија на операции на медиумските објекти зачувани во Грампс. Мора да се направи јасна разлика помеѓу Грампс медиумски медиумскиот објект и неговата датотека.
Грампс медиумскиот објект е збирка на податоци за датотеката на медиумскиот објект: нејзиното име и/или патека, опис, ИД, забелешки, упатувања на извори итн. Овие податоци '''не ја вклучуваат самата датотекадатотеката.'''.
Датотеките што содржат слика, звук, видео итн. постојат посебно на Вашиот вашиот хард драјв. Овие датотеки не се управувани од Грампс и не се вклучени во Грампс базата на податоци. Грампс базата ги зачувува само патеките и имињата на датотеките.
Оваа алатка ви овозможува само да ги променувате записите во Вашата вашата Грампс база. Ако сакате да ги преместите или преименувате датотеките, мора морате тоа да го сторите сами, надвор од Грампс. Тогаш можете да ги приспособите патеките со користење на оваа алткаалатка, така што медиумските објекти ги зачувуваат точните локации на датотеките.
Ако кликнете на копчето {{man button|Напред}} (или притиснете на <Alt+F>) ќе добиете прозорец со три радио копчињарадиокопчиња:* Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот {{man label|Замени поднизи во патеката}} каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст {{man label|Замени}} и полето со текст {{man label|Со.}} . Во кое било време можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} или {{man label|Назад.}} . Со кликнување на копчето {{man button|Напред}} ќе се подигне прозорецот {{man label|Конечна потврда.}} .* Преобразува патеки од релативни во апсолутни.* Преобразува патеки од апсолутни во релативни .
=== Пресметувач на врски ===
=== Завери податоци... ===
[[Image:verifydata.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Завери податоци...]]
Оваа услуга Ви дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од Васвас.
На пример, може можеби ќе посакате да се осигурате дека никој во Вашата вашата база на податоци нема деца на возраст од 98години. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на гршкагрешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за Заверување заверување ќе прикаже се сѐ што ги прекршува Вашите вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е Вашаваша.
Со кликнување на '''Алатки-->Услуги-->Завери податоци...''' ќе го добиете прозорецот {{man label|Алатка за заверување на базата.}} . Прозорецот има четири јазичиња. Овие јазичиња прикажуваат список со критериуми и поле за внес, каде што можете да ги менувате вредностите на критериумите. Во списокот подолу има ''употребливи'' вредности.
*'''Општо General''':
** максимална возраст за невенчано лице 99
Тука има поле за означување: ''процени ги датумите што недостауваат.''.
*'''Жени''':
Ако се сложувате со овие критериуми , кликнете на копчето {{man button|Изврши}} (или притиснете на <Alt+R>) и ќе го добиете прозорецот {{man label|Резултати на Заверување на база на податоци.}} .
Во зависност од Вашите вашите критериуми и Вашата од вашата база на податоци ќе Ви биде покажан список. Некои можности за пронаоѓања се поместени подолу. Но , има и други.
* Лица со прекинати врски : НАПРАВИ понатаму објаснува што и како
* стар/умрен татко
* брак по смрт/ пред раѓање
* голема возрасна разлика за сите деца
* ран/доцен брак
* млада/неродена мајка
* сопруг и сопруга со исто презиме
* брак со ист пол/ женски сопруг
* ...
За да покажаме колу е корисна оваа {{man label|Услуга}} , еве два живи примери од реални податоци:
Предупредувањето прикажало 'женски сопруг'„женски сопруг“: со проверка на податоците, пронајдов семејство со татко: Ана Ролантс. За среќа, во {{man label|Описот}} прочитав: ''Бракот помеѓу Адам Ролантс и Корнелија Краб''. Јасно беше дека се работи за грешка во пишување. Без оваа '''Tool''' ќе беше многу тешко да се пронајде ваквата грешка.
Предупредувањето прикажало 'доцен брак'„доцен брак“: проверување на податоците: машко лице °1738 женско лице °1756 : брак X 1804 година [French Republican Calender] : Сè се чинеше дека е во ред: така што тие повторно се венчале на возраст од 66 и 48 години!Предупредувањето се прикажало бидејќи '''Општиот критериум''' бил поставен на '''60.'''.
Во долниот дел од прозорецот достапни се четири {{man label|полиња за означување}} за да се направи изборот полесен. Тоа се {{man label|Означи сè}}, {{man label|Одозначи сè}}, {{man label|Премести ознаки}} и {{man label|Сокриј Скриј означени.}}.
Двојно-кликнување на ред Ви дава можност да ги прегледате и/или уредувате податоците.
Со копчето {{man button|Затвори}} (или со притискање на <Alt+C>) го одбирате прозорeцот {{man label|Резултати.}} .Со копчето {{man button|Помош}} (или со притискање на <Alt+H>) ќе дојдете до оваа странница.
{{man tip|Разлика помеѓу алатката за Заверување заверување и претходно опишаната алатка за Означување означување |Алатка за Означување означување пронаоѓа недоследности во структурата на базата на податоци. Алатката за Заверувањезаверување, пак, ги пронаоѓа записитешто записите што не задоволуваат некој Ваш ваш одреден критериум.}}
На пример, сакате да се осигурате дека никој во Вашата вашата база нема деца на возраст од 98 години. По правило, ваков запис ќе означува грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Сепак, некој можеби има дете на таа возраст (иако тоа ретко се случува). Алатката за Заверување заверување ќе прикаже сето она што го прекршува Вашиот вашиот критериум, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е Вашаваша.
===Уредувач на сопствен филтер===
Уредувачот на сопствен филтер гради сопствени филтри што можат да избираат лица вклучени во извештаи, изнесни податоци и други алатки и услуги. Всушност, ова е многу моќна алатка во генеалошкото расчленување.
Кога ќе ја започнетепочнете, се појавува дијалогот {{man label|Кориснички дефинирани филтри}} со список на сите филтери филтри (ако има) претходно дефинирани од Васвас. кликнете Кликнете на копчето {{man button|Додади...}} за да дефинирате нов филтер. Кога еднаш ќе ги направите Вашите вашите филтри, можете да ги уредувате, испробувате и бришете избраните филтри преку копчињата {{man button|Уреди...}} , {{man button|Тестирај...}} и {{man button|Избриши}} , соодветно. Сите прикажани филтри во списокот ќе бидат автоматски зачувани заедно со Вашата вашата база и ќе бидат достапни во следнате сесии на Грампс.
{{man note|1=Промени на филтрите |2=Промените направени на филтрите ќе се применат само откако ќе кликнете на копчето {{man button|Примени и затвори.}} .}}
===Бележна подлога ===
Оваа алатка Ви овозможува привремен бележник за зачувување на записи на базата на податоци за лесно повторно користење. На кратко, ова е еден вид на функционалноста копирај-и-вметни проширена од текстуални објекти на други видови на записи користенни користени во Грампс.
{{man tip| Совет |Бележната подлога во голем дел ја употребува техниката повлечи-и-спушти.}}
За да ја повикате Бележната подлога, или изберете ''' Алатки ->Услуги ->Бележна подлога''' или кликнете на копчето {{man button|Бележна подлога}} на алатникот. Ќе се појави следниот прозорец:
[[Image:Scratch-pad.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx Бележна подлога]]
Бележната подлога поддржува адреси, особини (и лични и семејни), настани (и лични и семејни), имиња, упатувања на медиумски објекти, упатувања на извори, URL и секако, текстуални информации за забелешки и коментари. За да го зачувате кој било вид од овие записи, едноставно само повлечете го постоечкиот запис на Бележната подлога од соодветниот дијалог за уредување. За повторно да го користите записот, повлечете го од Бележната подлога во соодветното место во уредувачот, на пример , во јазичето Адреси, јазичето Особини итн.
{{man tip| Совет |Некои објекти го прикажуваат линкот со икона од лево. Ова значи дека неговото повлекување ќе создаде упатување на веќе постоечки објект, а не копија на самиот објектобјектот.}}
На пример, датотеката на медиумскиот објект нема да биде удвоен. Наместо тоа, упатувањето ќе биде направено на веќе постоечки медиумски објект, што ќе произлезе во локалниот внес на галерија.
{{man tip| Совет|Зачувувањето во Бележната подлога е доследно само во една Грампс сесија. Затворањето на прозорецот нема да ги изгуби зачуваните записи. Но , затворањето на Грампс ќе го предизвика тоа.}} 
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања|3.0}}
{{man index|Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports|Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings}}
[[Category:Mk:Documentation]]
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}

Navigation menu