Changes

Jump to: navigation, search
m
Importeren
# gebruikt u het bovenvermeld bestand of maakt u een nieuw rekenblad met genealogische gegevens aan, op de manier hier onder beschreven
# Gramps starten
importeer # Importeer het bestand in uw huidige familiestamboom
De programmacode zorgt er voor dat enkel die informatie die is aangepast of toegevoegd in uw gegevensbestand wordt opgeslagen. Maar het programma veronderstelt wel dat de rekenbladgegevens in het juiste formaat ingevuld zijn.
6
edits

Navigation menu