Changes

Jump to: navigation, search
Een voorbeeld
In dit voorbeeld kunt u zien dat we ook cijfers of tekst als referenties tusssen de verschillende area's kunnen gebruiken. In de area personen werden de cijfers 1 tot en met 16 gebruikt. Dit maakt het eenvoudiger om de verwijzing naar de huwelijken te maken. de huwelijken werden gemerkt met de letters A tot en met H.
De kinderen worden in de derde area, bestaan al binnen Gramps.
Dit bestand opslaan als CSV, en inlezen in Gramps geeft de meest rechter kolom in de boom:
6
edits

Navigation menu