Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
 
{{grampsmanualcopyright}}
== Gramps rekenblad import/export ==
Dit formaat laat u toe om een rekenblad met gegevens in één enkele keer te iporteren of te exporteren. Het rekenblad dient opgesteld te zijn in het ''Comma Separated Value (CSV)''-formaat. de De meeste rekenbladprogramma's kunnen in dit formaat lezen en schrijven. Het formaat leent zich ook om eenvoudig manuele aanpassingen te doen. Dit is het enige Gramps-formaat dat die toelaat om , bestaande gegevens te combineren met nieuwe gegevens.
OPMERKING: '''Dit rekenbladformaat kan niet alle Gramps-gegevens voor 100% exporteren.'''. enkel een deel van de gegevens worden geëxporteerd (of geïmporteerd) namelijk: personen (namen), geboorte en overlijdensgebeurtenissen en relaties (ouders en kinderen).
 
{{man warn|Dit rekenbladformaat kan niet alle Gramps-gegevens voor 100% exporteren.|Enkel een deel van de gegevens worden geëxporteerd (of geïmporteerd) namelijk: '''Personen''' (namen, sexe, geboorte, doop, overlijdens en begrafenis datums, plaatsen en bronnen); '''huwelijken''' (datums, plaatsen en bronnen); '''relaties''' tussen ouders en kinderen; en '''plaatsen''' (titel, naam, soort, breedtegraad, lengtegraad, code, ingesloten door en de ingesloten datum). Opmerkingen worden niet geëxporteerd, maar nieuwe opmerkingen worden op het eind toegevoegd tijdens het importeren.}}
 
{{man note|Nieuwe mogelijkheden sinds Gramps 3.3|Voorheen werden bronnen niet geëxporteerd, maar sinds Gramps 3.3 worden bronnen aangeduid met hun titel tekst. U kunt meer informatie toe te voegen aan een bron na het importeren.}}
 
{{man note|Nieuwe mogelijkheden sinds Gramps 4.2.1|Nu kunt U plaats informatie exporteren en importeren. Ook kunt U verwijzen naar plaatsen bij
huwelijken en personen met behulp van een "plaats id". Zie hieronder voor meer informatie.}}
 
Dit zijn de drie belangrijkste toepassingen van dit formaat:
# U kunt uw belangrijkste Gramps-gegevens exporteren naar een rekenblad, de gegevens vervolgens aanpassen met een tekstprogramma of het eigenlijk een rekenbladprogramma , om dan de wijzigingen en toevoegingen terug te importeren in Gramps. dit Dit is vooral handig om andere personen dingen gegevens te laten invullen aanvullen, of als u onderweg bent en niet uw volledige Gramps-toepassing bij de hand hebt.# U kunt ook nieuwe gegevens in een bestaand gegevensbestand importeren. Stel u wilt een aantal nieuwe personen toevoegen aan uw gegevensbestand maar u U wilt geen tijd verliezen om uit te zoeken waar u juist U de aanpassingen in Gramps moet doen. Dan kunt u deze gegevens in een rekenblad invoeren en dan alles in één keer in Gramps laden. Dit is zeer handig indien u een zeer grote hoeveelheid informatie , die u door knippen en plakken vanuit een website of een andere toepassing hebt verkregen, wenst toe te voegen. Een voorbeeld van deze methode is [[Narrative_Website_Import|het herstellen van uw Gramps-gegevensbestand]] door de ''Narrative Website'' in een rekenblad te laden.# U kunt ook een reeks toevoegingen of verbeteringen importeren. Stel dat u een verslag afdrukte en u leest dit door en maakt enkele verbeteringen. Als u U van iedere verbetering een sectie in uw rekenblad maakt kunt u de verbeteringen duidelijk volgen en ze vervolgens in één maal keer invoeren in Gramps.
== Exporteren ==
# Gramps starten
# Kies "Exporteren" van het bestandsmenu selecteren
# "Comma Separated Values Spreadsheet (CSV)" formaat kiezen
# Kies welke onderdelen geëxporteerd moeten worden (personen, huwelijken, families en/of plaatsen)
 
Een deel van uw genealogische gegevens zal vervolgens opgeslagen worden in een bestand met extensie ''.csv'' (voor verdere beschrijving zie beneden). Eveneens zullen de personen en families een bepaalde referentie meekrijgen zodat aangepaste gegevens opnieuw ingelezen kunnen worden en zo het gegevensbestand kan worden bijgewerkt.
Een deel van uw genealogische gegevens zal vervolgens opgeslagen Er zullen enkele kolommen leeg zijn, zoals opmerkingen en bronnen. Ze worden in een bestand met extensie het rekenblad getoond zodat u opmerkingen kunt toevoegen over de import, maar opmerkingen en bronnen worden '''niet'.csv'' (voor verdere beschrijving zie beneden)geëxporteerd met dit hulpmiddel. Bijkomend zullen de personen en families een bepaalde referentie meekrijgen zodat aangepaste gegevens opnieuw ingelezen kunnen worden en zo Vanaf Gramps versie 3.3 is het gegevensbestand updatenmogelijk om bron titels ook te exporteren.
Er zullen enkele kolommen leeg zijn, zoals opmerkingen en bronnen. Ze Uw gegevens worden in het rekenblad getoond zodat u opmerkingen kunt toevoegen verdeeld over de importvier delen: plaatsen, personen, maar opmerkingen huwelijken en bronnen worden '''niet''' geexporteerd met dit hulpmiddelkinderen.De exportvelden en kolomnamen zijn als volgt:
Uw gegevens worden verdeeld over drie delen;Plaatsen: personenLocatie, huwelijken en kinderen. De exportvelden en kolomnamen zijn:Titel,Naam,Type,Breedtegraad,Lengtegraad,Code,Besloten in,Datum
;Personen: Persoon,Achternaam,Voornaam,Roep,Achtervoegsel,Voorvoegsel,Titel,Geslacht,Geboortedatum,Geboorteplaats,Geboortebron,doopdatum,doopplaats,Doopbron,Sterfdatum,Sterfplaats,Overlijdensbron,Begrafenisdatum,Begraafplaats,Begrafenisbron,Opmerking
;Huwelijken:
Huwelijk,Echtgenoot,Echtgenote,Datum,Locatie,Bron,Opmerking
;Families: FamilieGezin,Kind,bron,opmerking,geslacht
De eerste kolom is steeds de Gramps-ID. Dit is een belangrijke informatie want zo worden uw aanpassingen verbonden met de juiste gegevens, dus deze kolom '''niet''' bewerken. Dit bestand kan dan geopend worden met uw favoriete rekenbladprogramma, met volgende instellingen: opties voor scheidingsteken: komma, Aangehaald veld als tekst en tekenset (encoding naar keuze). Vervolgens kunt u tekst toevoegen of gegevens corrigeren en opslaan en opnieuw importeren naar Gramps in hetzelfde formaat. Uw gegevens zullen in Gramps over uw oude gegevens geplaatst worden, met de vebeteringen/aanpassingen.
{{man note| Autoformatering |''Open/Libre Office'' laat u toe om autoformatering af te zetten wanneer u ''CSV''-bestanden opent. Indien u deze optie niet aanzet, kan het zijn dat ''Open/Libre Office'' de datums niet juist inleest. U kunt best het kolomtype veranderen van standaard naar tekst. Gebruikt u echter een rekenbladprogramma waarin u de kolomformaten niet kunt aanpassen, dan is het best om voor de export de datumformaten in Gramps aan te passen. Dit doet u U via Bewerken -> Voorkeuren -> Weergave -> Datumformaten.}} {{man note|Excel allows laat U toe om kollommen als tekst te zien bij het openen van het CSV bestand.|Als U dit niet doet, kan Excel de datum mogelijk verkeerd lezen. Verander het type van de kolom naar "Tekst" in plaats van "Standaard". Een manier om dit te doen is door het CSV bestand te openen via het Bestand-menu (Kies "Alle bestanden (*.*) als het bestands type in de "Openen" dialoog venster). Hierna komt de "Wizard Tekst importeren" waar U kunt kiezen voor Gescheiden door Komma, en alle kolommen als Tekst (Kies de eerste, blader dan naar de laatste en via shift-click heeft U alle kollommen gekozen).}}. {{man note|Excel kan niet direct Unicode CSV files opslaan.|Om op te slaan in een CSV met Unicode, sla het excel sheet op als "Unicode Tekst (*.txt)", open die in Notepad++. Gebruik Notepad++ 'Zoek' en vervang menu, verander alle tabs ('/t') naar kommas (','). Via Notepad++ 'Encoding' menu kan dan het bestand omgezet worden naar "UTF-8-BOM" en opgeslagen worden als een CSV bestand ('*.csv').}} 
== Importeren ==
# gebruikt u het bovenvermeld bestand of maakt u een nieuw rekenblad met genealogische gegevens aan, op de manier hier onder beschreven
# Gramps starten
importeer # het bestand in uw huidige familiestamboom importeren De programmacode zorgt er voor dat enkel die informatie die is aangepast of toegevoegd in uw gegevensbestand wordt opgeslagen. Maar het programma veronderstelt wel dat de rekenbladgegevens in het juiste formaat ingevuld zijn.
De programmacode zorgt er voor Indien u dit rekenblad in ''Open/Libre Office'' laadt, controleer dan dat enkel die informatie die is aangepast of toegevoegd in elke kolom als tekst wordt gezien en niet volgens het standaardformaat. Het standaardformaat zal uw gegevensbestand wordt opgeslagendatum- en cijfergegevens veranderen. Maar Of u kunt, als het programma onderstelt wel dat de rekenbladgegevens rekenblad geopend is, alle cellen selecteren en dan het celformaat veranderen in het juiste formaat ingevuld werden'''Tekst'''.
Indien u dit Een rekenblad in ''Open/Libre Office'' laadt, stel dan zeker dat elke kolom als tekst wordt gezien bestaat uit kolommen. Elke kolomhoofding zou de naam moeten bevatten en niet volgens het standaardformaatgegevenstype voor deze kolom. U moet de juiste benaming gebruiken voor de kolommen, welke zijn: === Plaatsen === <pre>Locatie - Een referentie naar deze plaatstitel - De titel van de plaatsnaam - De naam van de plaatstype - Het standaardformaat zal uw type van de plaats (eg, City, County, State, etc.)Breedtegraad - Breedtegraad van de plaatsLengtegraad - Lengtegraad van de plaatscode - postcodeBesloten in - Een verwijzing naar een plaats welke deze omvatdatum- en cijfergegevens veranderen. Of u kunt eens De datum wanneer het rekenblad geopend besloten is, alle cellen selecteren en dan het celformaat veranderen in '''Tekst'''.geworden</pre>
Een rekenblad bevat gegevens verdeeld over kolommen. Elke kolomhoofding zou de naam moeten bevatten en het gegevenstype voor deze kolom. U moet de juiste benaming gebruiken voor de kolommen. Dit zijn:
=== Personen ===
<pre>
persoon - een verwijzing gebruikt voor families (huwelijken en kinderen)
grampsid Achternaam - een Gramps-ID aan een persoon toewijzenachternaam
Voornaam - de voornaam
Achternaam - achternaam
Roep - bijnaam, roepnaam
Achtervoegsel (Jr., Sr.)
Voorvoegsel - naamprefix (von, de...)
Achtervoegsel (Jr., Sr.)
Titel - titel (Dr., Mr.)
Geslacht - vrouwelijk of mannelijk of onbekend
Opmerking - een opmerking over de persoon
Geboortedatum - geboortedatum
Geboorteplaat Geboorteplaats - geboorteplaats
Geboortebron - bronmateriaal van de geboorte
Doopdatum - Datum van doping
Doopplaats - Plaats van doping
Doopbron - bronmateriaal van doping
Sterfdatum - overlijdensdatum
Sterplaats - plats van overlijden
Overlijdensbron - bronmateriaal van het overlijden
Begrafenisdatum - Datum van begrafenisBegraafplaats - Plaats van begravingBegrafenisbron - Materiaal bron van begrafenis*******deathcause - doodsoorzaakOpmerking - een opmerking over de persoon
</pre>
<pre>
Huwelijk - wenst u hier een verwijzing naar een familie, dan moet u hier de overkomende overeenkomende naam invullenMan/vader/parent1 /echtgenoot - een verwijzing naar een bovenstaande persoon die de echtgenoot is
(voor een vrouwelijke ''parent1'', moet u het geslacht in de persoonsarea invullen,
of later in Gramps aanpassen)
Vrouw/moeder/parent2 /echtgenote - een verwijzing naar een bovenstaande persoon die de echtgenote is
(voor een mannelijke ''parent2'', moet u het geslacht in de persoonsarea invullen
of later in Gramps aanpassen)
<pre>
Familie /gezin - een verwijzing om dit met de huwelijksgegevens te verbinden (vereist)
Kind - een verwijzing naar de bovenstaande persoon die een kind is
Bron - bronmateriaal over het huwelijk
== Details ==
Er is geen hooflettergevoeligheid. De namen gebruiken geen ''_'' letterteken. U kunt een willekeurige combinatie gebruiken in gelijk welke elke volgorde. (Maar u dient steeds een achternaam en voornaam op te geven om een persoon te definieren en als u gegevens in de kolom ''kind'' invult, dienen ook de huwelijksgegevens ingevuld te worden. de De kolomnamen zijn voorlopig in het Engels maar de gegevens worden in uw taal ingevuld met inbegrip van woorden zoals ''mannelijk'' en ''vrouwelijk''.
Elk gegeven kan op een aparte plaat plaats ingevuld worden op de juiste area. Er is geen limiet op het aantal area's per pagina en u elke area kan een onbeperkt aantal rijen hebben. Laat wel een lege rij tussen de area's. Maak Zorg ook zeker dat de area's van elkaar gescheiden zijn, dus niet naast elkaar. Ze moeten zich onder of boven de andere area 's bevinden.
U kunt tevens een aantal area's van het zelfde tyype hebben in één rekenblad. De enige restrictie is dat indien u naar een persoon verwijst, u dit dient te doen in een rij lager dan die waar de persoon beschreven werd. Het zelfde geldt voor een huwelijk: de refenteie één rij lager dan de beschrijving.
Als U gebruik maakt van 'grampsid' om bepaalde gegevens te veranderen, pas dan ''erg'' op bij het importeren in een bestaande stamboom. Elke data wordt overschreven met de imhoud uit het rekenblad, die dezelfde grampsid heeft. Als U referenties gebruikt voor plaatsen, personen huwelijken en familie die omsloten zijn door rechte haakjes (bijvoorbeeld '[i0001]'), dan worden deze ook als grampsids behandeld. Als U nieuwe informatie wil toevoegen, dan wordt U aangeraden om deze rechte haakjes niet te gebruiken, om zo te voorkomen dat U bestaande informatie per ongeluk overschrijft. Als U beide referenties door elkaar gebruikt, moet U de normale referenties achter die met rechte haakjes zetten. Indien u uw gegevens invoert in een tekstbestand en u wenst comma's te gebruiken zoals "Janssens, pvba", dan moet u de volledige celwaarde insluiten tussen dubbele aanhalingstekens '''EN''' de het eerste dubbele aanhalingsteken vlak na de commakomma. Een voorbeeld:
<pre>
Indien u deze gegevens knipt en plakt in een bestand, kunt u deze gegevens onmiddelijk importeren.
Een datum kan elke valide Gramps datum zijn, inclusief formaten zoals "26 JAN 1973" of "26.1.1973". Maakt u gebruik van de juiste Gramps-IDs in rechte haken , dan kunt u verwijzen naar reeds bestaande personen in uw gegevensbestand. Een voorbeeld:
<pre>
PersonPersoon, Firstname voornaam, Lastnameachternaamde zoon van Jef, Louis, Janssens
FamilyFamilie, ChildKind
[F1524], de zoon van Jef
HusbandMan, Wifevrouw
[I0123], [I0562]
firstnameVoornaam, surnameachternaam
Tim, Peeters
 
Plaats,besloten in
[P0001,[P0002]
</pre>
Ook wordt een huwelijk tussen de reeds bestaande personen I0123 en I0562 toegevoegd.
Tenslotte Eveneens wordt de persoon ''Tim Peeters'' aangemaakt. Deze persoon heeft verder geen verwantschap met iemand. Tenslotte wordt bepaald dat plaats P0001 ingesloten is in P0002
=== Een voorbeeld ===
[[Image:Gen5-spreadsheet.jpg|300px400px|right|thumb|Fig. 3. Rekenblad]]
In dit ander voorbeeld werd een volledige generatie ingegeven: 16 namen en huwelijksgegevens. De kinderen waren reeds aanwezig in het gegevensbestand. Dit werd ingegeven in ''Open/Libre Office'':
In dit voorbeeld kunt u zien dat we ook cijfers of tekst als referenties tusssen de verschillende area's kunnen gebruiken. In de area personen werden de cijfers 1 tot en met 16 gebruikt. Dit maakt het eenvoudiger om de verwijzing naar de huwelijken te maken. de huwelijken werden gemerkt met de letters A tot en met H.
<br clear="all" />
==== Aanwijzing ====
[[Image:Gen5-gramps.jpg|right|300px|thumb|Fig. 4. Resultaat]]
''Open/Libre Office'' laat u toe om autoformatering af te zetten wanneer u ''CSV''-bestanden opent. Indien u deze optie niet aanzet, kan het zijn dat ''Open/Libre Office'' de datums niet juist inleest. U kunt best het kolomtype veranderen van standaard naar tekst. Gebruikt u echter een rekenbladprogramma waarin u de kolomformaten niet kunt aanpassen, is het best om voor de export de datumformaten in Gramps aan te passen. Dit doet u via Bewerken -> Voorkeuren -> Weergave -> Datumformaten.
Noteer ook dat de De kinderen worden in de derde area bestaande personen zijn. Dat kunt u zien aan de rechte haken rond hun , bestaan al binnen Gramps-ID.
Indien dit Dit bestand opslaan als ''CSV'' wordt opgeslagen , en dan geimporteerd wordt inlezen in Gramps, geeft dit als resultaat de uiterst rechtse meest rechter kolom in de stamboom.boom:
[[Image:Gen5-gramps.jpg|thumb|left|500px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Dit bestand opslaan als CSV, en inlezen in Gramps geeft de meest rechter kolom in de boom.]]
{{man index|Gramps 4.2 Wiki Manual - Manage Family Trees|Gramps 4.2 Wiki Manual - Probably Alive|4.2}}
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/nl|Gramps_4.2_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees/nl#Gegevens_importeren|Gramps_4.2_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees/nl#Gegevens_exporteren|4.2}}  [[Category:Nl:DocumentatieDocumentation|C]]
6
edits

Navigation menu