Changes

Jump to: navigation, search

Sq:Gramps 4.0 Wiki Manual - Tools

27 bytes added, 01:14, 6 January 2013
m
VerifyTheData-DataVerifyToolWindow-40.png
=== Verifiko të dhënat... ===
[[Image:verifydataVerifyTheData-DataVerifyToolWindow-40.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Verifiko të dhënat...]]
Ky shërbim ju mundëson të verifikoni bazën e të dhënave bazuar në një grupë kriteriumesh të përcaktuara nga ju.

Navigation menu