Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 4.0 Wiki Manual - Main Window/sk

762 bytes added, 13:42, 11 March 2011
m
no edit summary
{{grampsmanualcopyright}}

{{man index/sk|Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Getting Started/sk|Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_About/sk|4.0}}

Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.


Úplná slovenská verzia manuálu 4.0.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:
download Gramps_4.0_SK.pdf [[Media:GrampsManual32_SK.pdf|offline version]]

{{languages|Gramps 4.0 Wiki Manual - Main Window}}

{{man index/sk|Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Getting Started/sk|Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_About/sk|4.0}}

[[Category:Sk:Documentation]]

Navigation menu