Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Källor

44 bytes removed, 08:05, 25 January 2013
m
Category:Sv:Sources
Källor spelar en nyckelroll i {{call lang|genealogy|sv|genealogisk forskning}}.
 
[[Category:Sources]]
==Definition==
=== Officiella dokument ===
* Husförhörslängder och församlingsböcker
* {{call lang|Birth certificate|sv|Födelseattester}}
* Still births
* Medicinska journaler
* DNA
 
[[Category:Sv:Sources]]

Navigation menu