Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Gramps:Installation

17 bytes removed, 08:32, 17 March 2011
no edit summary
==Generella krav==
GRAMPS 2Gramps 3.3.0 x kräver python 2.3 6 och paketen gnome-python och pygtk22.12. Modulen python-gnome-extras/gnome-python2-gtkspell och python bör vara version 2.6.0 eller högre. Paketet pygtk bör vara version 2.5.0 eller högre-enchant behövs för stavningskontrollen.
==Att erhålla källkoden==
27
edits

Navigation menu