Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk

204 bytes added, 13:29, 11 March 2011
m
no edit summary
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{man index/sk|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Getting Started/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk}}
Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.
{{languages|Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window}}
 
{{man index/sk|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Getting Started/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk}}
[[Category:Sk:Documentation]]

Navigation menu