Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Filtervoorbeelden

123 bytes removed, 18:50, 9 April 2010
no edit summary
Een verzameling van '''filtervoorbeelden'''.
[[Category:Nl:GRAMPS Voorbeelden|Filters]][[Category:Nl:Filters|Filters]]
{{languages|Example filters|Example filters/nl}} 
==Inleiding==
Voor meer info zie [[Filter/nl|ook hier]] en ook [[Gramps_3.1_Wiki_Manual_2_Wiki_Manual_-_Filters/nl|het wiki handboek over filters]]. Om filters te testen controleert u eerst of de filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu {{man label|Scherm->Filterzijbalk}} instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en klik dan op {{man button|Zoeken}}.
Voorbeeld: personen met Om filters te testen controleert u eerst of de achternaam ''Doe'' filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu Filterzijbalk instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en die in klik dan op ''Illinois StateZoeken'' woonden:.
Voorbeeld: personen zoeken met de achternaam ''Janssens'' en die in de provincie ''Limburg'' woonden:
===Hier wordt de logica verklaart....===
Indien zo een filter zou bestaan dan zou de filterlogica zijn:
1/maak een locatiefilter {{man label|''filter1}}'' aan: state provincie = IllinoisLimburg
2/maak een gebeurtenisfilter aan, die een combinatie is van drie andere gebeurtenisfilters: (type=residentie of type=overlijden) en (gebeurtenissen die overeen komen met ''filter1'')3/maak een persoonsfilteraan: personen die voldoen aan gebeurtenisfilter ''filter1''.
Zo een bijkomende filter is niet moeilijk en kan in de huidige GRAMPS Gramps-versie eenvoudig toegevoegd worden.
== Voorbeeld: Alle vrouwelijke afstammelingen van Marie Verbruggen==
=== Eenvoudige oplossing ===
De volgende filter doet wat er gevraagd wordt:
*In het aanpasscherm personenscherm gaat u naar ''Joan DoeMarie Verbruggen'' en u noteert de haar ''GRAMPS Gramps-ID''.*Via het menu gaat u naar {{man label|'''Bewerken -> Aanpassen persoonsfilter}}'''.*Klik op {{man button|Een nieuwe +}} :een nieuw filter toevoegen}}. In de {{man label|dialoog: ''Filter bepalen}} dialoog '' in de sectie '''Definitie''' geeft u de filter een naam: ''de vrouwelijke afstammelingen van Joan DoeMarie Verbruggen''en voegt eventueel bij opmerkingen commentaar bij.*Naast de ''Regellijst'' is een knop {{man label|+}} Voeg een regel aan het filter toe}}. Zo wordt de {{man label|dialoog: Regel toevoegen}} dialoog geopend.*Ga naar de {{man label|Afstammelingenfilters}} en kies de regel ''Afstammelingen van <persoon>''. Geef als waarde de ''GRAMPS Gramps-ID'' op van de desbetreffende persoon en vinkt ook het {{man label|Inclusief}} rechthoekje'' aan om de oorspronkelijke persoon ook mee te nemen. Klik op {{man button|'''OK}}'''.*Klik opnieuw op knop {{man label|Voeg een regel aan het filter toe}}. Ga vervolgens naar {{man label|''Algemene filters}}''. Voeg de regel {{man label|''Vrouwen}} '' toe. Klik op {{man button|'''OK}}'''.*Bij {{man label|Optie}}: stel zeker dat de {{man label|regel}} '''Alle regels moeten toegepast worden''' is geselecteerd.
=== Een variatie: ook personen met onbekend geslacht ===
Misschien wilt u ook personen waarvan het geslacht niet bekend is, mee in het filterresultaat. Hiervoor dient u twee filters te combineren:
*Maak een filter aan: ''vrouwen of onbekend'', die één Algemene algemene regel bevat: ''mannen'' en in de '''Opties''' vinkt u het volgende aan: ''Resultaten die niet door het filter komen''*Maak een tweede filter: ''vrouwelijke afstammelingen of onbekend geslacht afstammelingen van Joan Doe''. Met de volgende regels ''Afstammelinge Afstammelingen van <persoon>'', waar de waarde de ''GRAMPS Gramps-ID'' van Joan Doe en als tweede regel de ''Algemene filter'': ''Personen die uit <filter> komen'' met als waarde voor <filter> ''vrouwen of onbekend''*stel Stel opnieuw zeker dat in de {{man label|Opties}} dialoog ''Alle regels moeten toegepast worden'' geselecteerd is.
=== Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn===
==Voorbeeld: Alle getrouwde mannen met een familienaam die rechter/richter bevat==
Hier worden drie mogelijkheden gegeven. Misschien kiest u om één van de twee eerste filters te gebruiken, maar de derde filter is eigenlijk de eenvoudigste en de meest voor de hand liggende filter.
 
=== Gebruik maken van de huwelijksgebeurtenis ===
[[Image:MarFamEventMale-31-nl.png|right|thumb|250px|Fig. f1.1 Voorbeeld huwelijksgebeurtenis]]
* Via het menu '''Bewerken -> Aanpassen Persoonsfilter''', maakt u eerst een filter aan met de naam ''HuwelijkFamGebeurtenisMan''. Voeg een regel 'Personen met de familie <gebeurtenis> toe, met als '''Waarden''' : Familiegebeurtenis: ''Huwelijk''. Vervolgens voegt u een algemene filterregel toe: 'Mannen''.
* Kijk zeker na of bij '''Opties''' wel degelijk staat: Alle regels moeten toegepast worden.
* Activeer de Filterzijbalk filterzijbalk indien niet zichtbaar op het scherm. In de filterzijbalk vult u in het vak '''Naam''': r<nowiki>[ei]</nowiki>chter. U selecteert bij '''Eigengemaakte filters''' de zonet aangemaakte ''HuwelijkFamGebeurtenisMan'' via het uitvalsmenu en klik ook het keuzerechthoekje keuzevakje '''Reguliere uitdrukkingen toepassen''' aan. Klik vervolgens op {{man button|Zoeken}}.
<br clear="all" />
We passen het vorige filter aan, door ook naar de relatie Getrouwd te kijken, ook al is er geen huwelijksgebeurtenis.
 * In de dialoog ''Aanpassen persoonsfilter'', maakt u een eigen filter onder de naam ''HuwelijkdRelMan''. Voeg een regel toe ''Personen met de <relaties>'' aan het filter en kies als waarde voor de relatietype: Getrouwd. Voeg een bijkomende regel ''Mannen'' toe. Stel zeker dat de optie: ''Alle regels moeten deldengelden'' geselecteerd is.
* In de dialoog ''Aanpassen persoonsfilter'', maakt u een eigen filter onder de naam ''GetrouwdMan''. Voeg tweemaal een regel toe ''Personen die uit <filter> komen'' éénmaal met het filter ''HuwelijkRelMan'' en éénmaal met het filter ''GetrouwdMan''.
* Stel zeker dat nu de optie ''tenminste één regel moet toegepast worden'' is geselecteerd.
Als laatste alternatief kan men de zoekaktie in het familiescherm doen met als relatietype ''Getrouwd'' of als gebeurtenis ''Huwelijk''.
* Ga naar ''Familiefilters'' en maak een eigen filter aan met de naam ''GetrouwdFamilie''. Voeg een regel toe in de categorie '''Gebeurtenisfilters''' ''Families met <gebeurtenis>''. De waarde van de familiegebeurtenis zet u op '''Huwelijk'''. Voeg vervolgens een regel toe van de '''Algemene filters''' ''Families van het relatyperelatietype'' met als '''Waarde''' ''Getrouwd''.
* Voor dit filter ''GetrouwdFamilie'' selecteert u de '''Opties''': ''Minstens één regel wordt toegepast''
* In het familiescherm gaat u naar de filterzijbalk. Voor ingaveveld invoerveld ''Vader'' geeft u ''r<nowiki>[ei]</nowiki>chter'' op. U kiest de Eigengemaakte filter ''GetrouwdFamilie'' en kiest voor ''Reguliere uitdrukkingen toepassen''. Klik dan op {{man button|Zoeken}}.
* Verander de kolommen van het familiescherm zo dat enkel de vader wordt getoond. Dit doet u via {{man label|Bewerken->Kolommen aanpassen...->}}. Selecteert hier enkel ''Vader''.
* Optioneel: De naam van de vader kan toegevoegd worden aan het eigengemaakte filter met de regel: 'Families met vader met de <naam>'. Maar de filternaam wordt dan best veranderd in bv. ''GetrouwdRechterFamilie''. Bovendien kan in de regel met <naam> geen reguliere uitdrukking worden toegepast. Zo kunnen de andere varianten zoals ''richter'' niet met één filter worden gevonden.
== Niet verbonden/gerelateerde personen ==
Dit is een voorbeeld van een filter die alle personen in uw familiestamboom opspoort die geen directe verbinding hebben verwantschap met uhebben.
=== Een lijst van alle niet verbonden personen===
Het personenscherm zal nu een lijst tonen van alle personen die niet verbonden zijn met andere personen.
{{man note|Enkel personen zonder relatie worden getoond, dus geen families.}}
(zie ook [[Unsupported Plugins#Not_Related|Not Related plugin]] om zowel personen als families zonder relaties te vinden.)
=== Een lijst van alle personen die geen familierelatie met u hebben ===
*Maak een nieuwe filter aan ''Bewerken->Aanmaken persoonsfilter''.
*Voeg een nieuwe regel toe aan het nieuwe filter: ''Voorouderfilters->Personen met dezelfde voorouder als <persoon>''. (kies uzelf als deze persoon: Waarden: uw GRAMPS Gramps-ID)
*Vink de optie '''Resultaten die niet door het filter komen''' aan
*Sla de filter op onder een gepaste naam
*Het personenscherm zal nu enkel die personen tonen, die geen familierelatie met u hebben.
    {{languages[[Category:Nl:Gramps Voorbeelden|Example filtersFilters]][[Category:Nl:Filters|Example filters/nl}}Filters]]
3,245
edits

Navigation menu