Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 3.2 Wiki Manual/sk

63 bytes added, 13:29, 26 March 2010
no edit summary
Automaticky generovaná stránka.
Do doby kým nebude pripravená nová, skúste či niektoré odpovede nenájdete
vo verzii 3.1.x pdftu : http://gramps-project.org/wiki/index.php?title=User_manual
Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF
{{man index/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual - Preface/sk}}
38
edits

Navigation menu