Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 3.2 Wiki Manual/sk

120 bytes added, 13:49, 11 March 2011
m
no edit summary
{{man index/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual - Preface/sk|3.2}}
==AbstractAbstrakt==
Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.
Automaticky generovaná stránkaSlovenská verzia manuálu 3.2.Do doby kým nebude pripravená nováx vo formáte PDF (152 strán, 1, skúste či niektoré odpovede nenájdete 9MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku: vo verzii 3download GrampsManual32_SK.1pdf [[Media: GrampsManual32_SK.x pdf.|offline version]]
Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF
{{man index/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual - Preface/sk|3.2}}

Navigation menu