Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 3.2 Wiki Manual/sk

61 bytes removed, 14:32, 19 March 2010
no edit summary
Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.
Automaticky generovaná stránka.
Do doby kým nebude pripravená nová, skúste či niektoré odpovede nenájdete
vo verzii 3.1.x pdf.
Úplná slovenská verzia manuálu 3.2.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:
download Gramps_3.2_SK.pdf [[Media:Gramps_3.2_SK.pdf|offline version]]
{{man index/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual - Preface/sk}}
38
edits

Navigation menu