Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 3.2 Wiki Manual/sk

59 bytes added, 13:49, 11 March 2011
m
no edit summary
{{man index/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual - Preface/sk|3.2}}
==AbstractAbstrakt==
Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.
Slovenská verzia manuálu 3.2.x vo formáte PDF (152 strán, 1,9MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:
download GrampsManual32_SK.pdf [[Media: GrampsManual32_SK.pdf|offline version]]
Úplná slovenská verzia manuálu 3.2.x Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku: download Gramps_3.2_SK.pdf [[Media:Gramps_3.2_SK.pdf|offline version]]
{{man index/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual/sk|Gramps 3.2 Wiki Manual - Preface/sk|3.2}}

Navigation menu