Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started/sk

2,876 bytes added, 09:44, 11 September 2009
Undo revision 18902 by Citydweller (Talk)
Úplná slovenská verzia manuálu 3.1.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:
download Gramps_3.1_SK.pdf [[Media:Gramps_3.1_SK.pdf|offline version]]
 
V tejto kapitole začneme od začiatku. Ukážeme vám, ako GRAMPS spustiť a ako v prípade potreby získať pomoc.
 
{{grampsmanualcopyright}}
{{languages|Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started}}
Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.__FORCETOC__
== To Start GRAMPS ==
Úplná slovenská verzia manuálu 3GRAMPS môžete spustiť nasledovne: *From the Applications menu Zvoľte GRAMPS v zozname programov zobrazených v menu Aplikácie na vašom počítači. (Umiestnenie a vzhľad tohto menu sa môže medzi distribúciami Linuxu nepatrne líšiť.) Na desktope GNOME nájdete GRAMPS v '''Aplikácie Ostatné'''.1 *From the command line Ak ste v Linuxe zbehlý/á a pracujete rád/a s príkazovým riadkom, môžete GRAMPS spustiť v termináli príkazom gramps a klávesou Enter :<code> ''gramps''</code>and then pressing '''Enter''' .x vo formáte PDF (149 strán Ak si prajete, aby GRAMPS pri štarte otvoril špecifickú databázu, alebo aby importoval špecifický súbor, môžete použiť názov súboru ako argument príkazového riadku:<code> ''gramps Family Tree 1''</code>kde ''Family Tree 1'' je meno súboru,6MB ) ktorý chcete otvoriť. Príkazový riadok poskytuje oveľa viac možností na spustenie GRAMPSu, a jeho prostredníctvom je možné vykonávať rozličné úkony. == Choosing a database == Ak je k dispozícii GRAMPS spustený bez označenia databázy, úvodná obrazovka neposkytne veľa funkcií a väčšina operácií ostane nedostupná. Pre otvorenie databázy označte buď Nový a vytvoríte novú databázu, alebo Otvoriť a otvoríte existujúcu. GRAMPS zachováva záznam o otvorení databáz, a medzi nimi si môžete vyberať z rozbaľovacieho menu kliknutím na stiahnutie na tomto linku: šipku vedľa tlačítka Otvoriť. download Gramps_3If GRAMPS is started without a database selected, the initial screen will have little functionality.1_SKMost operations will not be available.pdf To load a database, select either '''New''' to create a new database, or '''Open''' to open an existing database. GRAMPS keeps track of your recently opened databases, [[MediaImage:Gramps_3first-open.1_SKpng|right|thumb|250px|Fig.pdf|offline version1.1 Initial window]]and these can be selected by clicking on the arrow next to the {{man button|Open}} button and choosing from the drop down menu. == Obtaining Help == GRAMPS má menu Pomocník kde sa môžete obrátiť pre rady. Má tieto položky: *User manual: Elektronická verzia manuálu dostupná pri práci s programom GRAMPS. *FAQ: Zoznam najčastejšie kladených otázok o GRAMPSe. *Tip of the day: Zobrazí dialógové okno "Tip dňa". *Plugin status: Tento dialóg zobrazuje stav všetkých, i vami pridaných modulov. *GRAMPS home page: Link na www stránky projektu GRAMPS, otvorí váš web prehliadač a pripojí na stránky projektu. *GRAMPS mailing lists: Týmto sa otvorí váš web prehliadač na stránku konferencie GRAMPSU. Môžete si prezrieť archívy konferencie alebo zapojiť sa.
*Report a bug: Zvoľte túto položku pre zaslanie oznámenia o chybe do nášho systému na sledovanie chýb. (GRAMPS je živým projektom. Chceme vedieť o všetkých problémoch s ktorým sa stretnete, aby sme mohli pracovať na ich vyriešení v prospech nás všetkých.)
*About: Táto položka zobrazí všeobecné informácie o tej verzii GRAMPSu ktorú práve používate.
[[Category:Sk:Documentation]]
 
 
 
{{languages}}

Navigation menu