Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started/sk

2,678 bytes removed, 08:43, 11 September 2009
no edit summary
V tejto kapitole začneme od začiatku. Ukážeme vám, ako GRAMPS spustiť a ako v prípade potreby získať pomoc.
 
 
{{grampsmanualcopyright}}
{{languages|Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started}}
__FORCETOC__ == To Start GRAMPS == GRAMPS môžete spustiť nasledovne:Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.
*From the Applications menu
Zvoľte GRAMPS v zozname programov zobrazených v menu Aplikácie Úplná slovenská verzia manuálu 3.1.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na vašom počítačitomto linku: download Gramps_3.1_SK. (Umiestnenie a vzhľad tohto menu sa môže medzi distribúciami Linuxu nepatrne líšiťpdf [[Media:Gramps_3.) Na desktope GNOME nájdete GRAMPS v '''Aplikácie Ostatné'''1_SK.pdf|offline version]]
*From the command line
Ak ste v Linuxe zbehlý/á a pracujete rád/a s príkazovým riadkom, môžete GRAMPS spustiť v termináli príkazom gramps a klávesou Enter :
<code>
''gramps''
</code>
and then pressing '''Enter''' .
 
Ak si prajete, aby GRAMPS pri štarte otvoril špecifickú databázu, alebo aby importoval špecifický súbor, môžete použiť názov súboru ako argument príkazového riadku:
<code>
''gramps Family Tree 1''
</code>
kde ''Family Tree 1'' je meno súboru, ktorý chcete otvoriť. Príkazový riadok poskytuje oveľa viac možností na spustenie GRAMPSu, a jeho prostredníctvom je možné vykonávať rozličné úkony.
 
== Choosing a database ==
 
Ak je GRAMPS spustený bez označenia databázy, úvodná obrazovka neposkytne veľa funkcií a väčšina operácií ostane nedostupná. Pre otvorenie databázy označte buď Nový a vytvoríte novú databázu, alebo Otvoriť a otvoríte existujúcu. GRAMPS zachováva záznam o otvorení databáz, a medzi nimi si môžete vyberať z rozbaľovacieho menu kliknutím na šipku vedľa tlačítka Otvoriť.
 
If GRAMPS is started without a database selected, the initial screen will have little functionality. Most operations will not be available. To load a database, select either '''New''' to create a new database, or '''Open''' to open an existing database. GRAMPS keeps track of your recently opened databases, [[Image:first-open.png|right|thumb|250px|Fig.1.1 Initial window]] and these can be selected by clicking on the arrow next to the {{man button|Open}} button and choosing from the drop down menu.
 
== Obtaining Help ==
 
GRAMPS má menu Pomocník kde sa môžete obrátiť pre rady. Má tieto položky:
 
*User manual: Elektronická verzia manuálu dostupná pri práci s programom GRAMPS.
 
*FAQ: Zoznam najčastejšie kladených otázok o GRAMPSe.
 
*Tip of the day: Zobrazí dialógové okno "Tip dňa".
 
*Plugin status: Tento dialóg zobrazuje stav všetkých, i vami pridaných modulov.
 
*GRAMPS home page: Link na www stránky projektu GRAMPS, otvorí váš web prehliadač a pripojí na stránky projektu.
 
*GRAMPS mailing lists: Týmto sa otvorí váš web prehliadač na stránku konferencie GRAMPSU. Môžete si prezrieť archívy konferencie alebo zapojiť sa.
 
*Report a bug: Zvoľte túto položku pre zaslanie oznámenia o chybe do nášho systému na sledovanie chýb. (GRAMPS je živým projektom. Chceme vedieť o všetkých problémoch s ktorým sa stretnete, aby sme mohli pracovať na ich vyriešení v prospech nás všetkých.)
 
*About: Táto položka zobrazí všeobecné informácie o tej verzii GRAMPSu ktorú práve používate.
[[Category:Sk:Documentation]]
 
 
 
{{languages}}
38
edits

Navigation menu