Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Filtervoorbeelden

96 bytes added, 08:32, 1 July 2009
Niet verbonden/geralteerde personen
* Optional: The name of the father can be added to the custom filter with the rule 'Families with father with the <name>', however, in that case the name of the custom filter is better changed to eg. ''MarriedRechterFamily'', and in the rules with <name> no regular expressions can be used, making it not usefull to find variants like ''richter'' at the same time
== Niet verbonden/geralteerde gerelateerde personen ==This Dit is a een voorbeeld van een filter to determine which people die alle personen in your tree have no direct connection to youuw familiestamboom opspoort die geen directe verbinding hebben met u.
=== Een lijst van alle niet verbonden personen===
*Create a new custom person filter using ''Edit->Person Filter Editor''.
*Add a rule to the new filter: ''General filters->Disconnected people''.
*Save the filter with a name
*In the People view, turn on the filter sidebar and apply the new filter.
The People view will now only display people who are not connected to any other people*Maak een nieuw eigen filter aan ''Bewerken->Aanmaken persoonsfilter''.*Voeg een regel toe aan het nieuwe filter: ''Algemene filters->Personen zonder relatie''.*Sla dit filter op onder een bepaalde naam.*In het personenscherm, maak de filterzijbalk actief en pas het nieuwe filter toe.
Note that only individually-disconnected people will be shownHet personenscherm zal nu een lijst tonen van alle personen die niet verbonden zijn met andere personen.{{man note|Enkel personen zonder relatie worden getoond, not dus geen families. }}(See the zie ook [[Unsupported Plugins#Not_Related|Not Related plugin]] to find both people and om zowel personen als families that are disconnectedzonder relaties te vinden.)
=== Een lijst van alle personen die geen familierelatie met u hebben ===
Wilt u een overzicht van alle personen die geen familierelatie met u hebben, doe dan:
*Maak een nieuwe filter aan ''Bewerken -> aanmaken Aanmaken persoonsfilter''.
*Voeg een nieuwe regel toe aan het nieuwe filter: ''Voorouderfilters->Personen met dezelfde voorouder als <persoon>''. (kies uzelf als deze persoon: Waarden: uw GRAMPS ID)
*vink Vink de optie '''Resultaten die niet door het filter komen''' aan*sla Sla de filter op onder een gepaste naam
In het personenscherm maakt u gebruik van de filterzijbalk en past u het nieuwe filter toe.
*Het personenscherm zal nu enkel die personen tonen, die geen familierelatie met u hebben.
{{languages|Example filters|Example filters/nl}}
3,245
edits

Navigation menu