Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Filtervoorbeelden

145 bytes added, 08:11, 30 June 2009
Een variatie: ook personen met onbekend geslacht
=== Een variatie: ook personen met onbekend geslacht ===
You might want to add the people with unknown sex to the outputMisschien wilt u ook personen waarvan het geslacht niet bekend is, mee in het filterresultaat. For this, you need to combine two Hiervoor dient u twee filterste combineren: *Make a Maak een filteraan: ''female or unknownvrouwen of onbekend'', consisting of one general filterdie één Algemene regel bevat: ''malesmannen'', and en in the options you selectde '''Opties''' vinkt u het volgende aan: ''return values that do not satisfy the Resultaten die niet door het filter ruleskomen''*Make a second Maak een tweede filter: ''female or unknown descendants vrouwelijke afstammelingen of onbekend geslacht afstammelingen van Joan Doe'', with as rules . Met de volgende regels ''Descendants of Afstammelinge van <personpersoon>, waar de waarde de '' where the value is the GRAMPS ID of Joand '' van Joan Doe, and as second rule the general en als tweede regel de ''Algemene filter ''People matching the : ''Personen die uit <filter>komen'', with as value for met als waarde voor <filter> ''female or unknownvrouwen of onbekend''*Again, stel opnieuw zeker dat in the Define filter dialog, de {{man label|Opties}} dialoog ''all rules must applyAlle regels moeten toegepast worden'' must be checkedgeselecteerd is.
=== Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn===
3,245
edits

Navigation menu