Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started/sk

6 bytes removed, 17:51, 12 May 2009
m
To Start GRAMPS
Ak si prajete, aby GRAMPS pri štarte otvoril špecifickú databázu, alebo aby importoval špecifický súbor, môžete použiť názov súboru ako argument príkazového riadku:
<code>
''gramps filename.grdbFamily Tree 1''
</code>
kde ''názov_súboru.grdbFamily Tree 1'' je meno súboru, ktorý chcete otvoriť. Príkazový riadok poskytuje oveľa viac možností na spustenie GRAMPSu, a jeho prostredníctvom je možné vykonávať rozličné úkony.
== Choosing a database ==

Navigation menu