Changes

Jump to: navigation, search

Windows installer/lt

218 bytes removed, 08:37, 11 February 2013
m
Gramps XML
{{languages|Windows_installer}}
--[[User:Embar|Embar]] 15:17, 23 March 2009 (UTC)2009 kovo 23
= Įvadas =
GRAMPS ''haskuriama'' been designed to use the multi-platform toolsets naudojantis Python and ir GTKdaugiaplatformėmis programavimo priemonėmis. Kai kurie savanoriai sukūrė Windows diegyklę, kuri, a few volunteers have created a kiek žinoma, dirba be akivaizdžių problemų. Tačiau šiuo metu nėra GRAPMS kūrėjų, įsipareigojusių dirbti su OS Windows installer that has been reported to work without too many obvious issues. But there are currently no GRAMPS developers committed to this platformplatforma.
Because the software is not formally tested and we get little feedback about itKadangi programinė įranga nėra oficialiai išbandyta ir gauta mažai atsiliepimų apie ją, we suggest the followingsiūlome:
* Work with Dirbkite su savo pagrindinių duomenų ''a copykopija'' of your main database and keep regular backups in the ir nuolatos darykite atsargines kopijas [[GRAMPS_XML|GRAMPS Gramps XML]] formatformatu.* Join the Prisijunkite prie [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows GRAMPS Windows mailing list] to share your experiencesnorėdamas pasidalinti savo patirtimi, especially if you are a developer able to contribute to a Windows portypač jei esate programuotojas.* Taip pat žiūrėkite [[GRAMPS Gramps and Windows/lt|GRAMPS Gramps ir OS „MS Windows“]] for a collection of hints to run patarimus dirbant su GRAMPS operacinėje sistemoje „MS Windows“
==Diegimas==
# Uždarykite visas GTK pagrindu sukurtas (angl. gtk-based) taikomąsias programas, pvz. GIMP ar Pidgin. Žiūrėkite pastabą žemiau.
# Įdiekite paketus norodyta tvarka:
## Python 2.56.1 6 => [http://www.python.org/ftp/python/2.56.16/python-2.56.16.msi python-2.56.16.msi] (10.7 11 MB, iš [http://www.python.org python.org])## GTK+ 2.1016.11 6 => [http://downloads.sourceforge.net/gladewin32gtk-win/gtkgtk2-devruntime-2.1016.116-2010-02-win3224-1ash.exe?download gtk-dev-GTK+ 2.1016.11-win32-1.exe6] (11.9 7 MB, iš [http://gladewin32gtk-win.sfsourceforge.net/ gladewin32gtkwin], includes glade, see note)## pygtk 2.1016.6 0 => [http://ftp.accgnome.umu.seorg/pub/GNOME/binaries/win32/pygtk/2.1016/pygtk-2.1016.6-10.win32-py2.56.exe pygtk-2.1016.6-10.win32-py2.56.exe] (1.8 9 MB, iš [http://www.acc.umu.se www.acc.umu.se])## pygobject 2.1220.3 0 => [http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win32/pygobject/2.1220/pygobject-2.1220.3-10.win32-py2.56.exe pygobject-2.1220.3-10.win32-py2.56.exe] (163 KB, iš [http://www.gnome.org www.gnome.org])## pycairo 1.24.6 12 => [http://ftp.accgnome.umu.seorg/pub/GNOME/binaries/win32/pycairo/1.24/pycairo-1.24.612-12.win32-py2.56.exe pycairo-1.24.612-12.win32-py2.56.exe] (82 KB, iš [http://www.acc.umu.se/ www.acc.umu.se])
# Prieš įdiegiant GRAMPS, patariama kompiuterį paleisti iš naujo.
# Diegiama GRAMPS modifikacija Windows operacinei sistemai. Naujausia siūloma versija:
## [http://downloads.sourceforge.net/projects/gramps/files/gramps-3.1.1-1.exe gramps-3.1.1-1.exe{{version_windowsOS}}] -- (4.2 MB) GRAMPS diegyklė Windows sistemai, išversta į 20 kalbų (taip pat ir į lietuvių; kaip pasirinkti kalbą skaitykite [[GRAMPS Gramps and Windows/lt#Setting_the_working_language|čia]]).
==Bendros problemosDažniausios klaidos==
===Installer complains Nerandamas pygtk is missing===This Tai (pygtk is a very common error to see when all dependencies are not installed or installed correctlymissing) dažniausiai pasirodanti klaida, pasirodanti tuomet, kai nėra įdiegti visi reikiami paketai, arba jie įdiegti neteisingai. Please make sure that each of the packages required have installed correctlyĮsitikinkite, kad visi pakeitai buvo įdiegti teisingai, and re-boot the computer prior to running the paleiskite kompiuterį iš naujo prieš įdiegdami GRAMPS installer. We often see users attempting to use other packages to satisfy these requirements that omit something necessary Dažnai pastebime, kad naudotojai bando patenkinti nurodytus reikalavimus naudodami kitus paketus (e.gpvz., glade) which produce this error, kurie ir sukelia klaidą.
In rare occasionsIšimtinais atvejais, the installer will complain that diegyklė meta klaidą, kad pygtk is not installed even though everything is correctnėra įdiegtas netgi tada, kai viskas atlikta teisingai. Canceling and re-running the installer seems to fix this problem, although if it happens repeatedly, the error is the more severe situation discussed aboveTuomet paprastai pakanka atšaukti diegimą ir diegyklę paleisti iš naujo. (Anyone know whyGalbūt kas nors žinote kodėl? Please tell us on the Prašytume parašyti į [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows gramps-windows email list].)
===GTK+ diegimo klaida===
If you already have Greičiausiai jūs jau įdiegėte GTK+ installed, perhaps because you have installed kartu su taikomosiomis programomis [http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html The GIMP], [http://www.pidgin.im/ Pidgin], or ar [http://gnucash.org Gnu Cash], the . GTK+ installer will not be able to write to some files if one of those applications is runningdiegyklė negali įrašyti į tą pačią bylą, jeigu viena iš šių programų yra paleista. If you see errors with the Jei klaida pasirodo GTK+ installerdiegimo metu, select Cancelspauskite Atšaukti, shut down the other uždarykite GTK+ programas ir mėginkite GTK+ applications and run the installer againdiegti iš naujo. (This issue has been reported as Ši problema buvo pranešta kaip [http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1852930&group_id=98754&atid=621933 GTK+ Installer doesn't handle locked files well] to the kind people who make the GTK+ installer for windows.)
==Papildomi priedai==
There are some features of Gramps that need additional programs to workNorint išnaudoti kai kurias GRAMPS galimybes, programai reikia tam tikrų priedų. There are several different kinds of reports, and the following features need extra configuration to work on WindowsOperacinėje WINDOWS šias galimybės reikia papildomai suderinti.
* The Relationship Graph reports Ryšių diagramos ataskaitai (both graphical report and code generatortiek grafinė atskaitai, tiek kodų generatoriui) need an installation of reikalinga [http://www.graphviz.org Graphviz]programa. There is a bug in the current stable release, see this WINDOWS operacinėje naudojant šį priedą yra keblumų; daugiau apie tai skaitykite [[Howto:_Make_a_relationship_chart#Example_3.2C_Generating_the_graph_by_using_the_Graphviz_command_line_tool |examplečia]].* The Relationship Graph can not use Ryšių diagrama gali naudoti PDF as output format unless there is an installation of formatą tik tuomet, kai įdiegtas [http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ ghostscript]. After installationPo įdiegimo, if jei gsview32.exe or ar gsview32c.exe is in the pathyra numatytame aplanke, Ryšių Diagramos ataskaitas turėtų būti galima įrašyto PDF should appear as one of the formats in the graphical Relationship Graph reportformatų.
=Apribojimai=
At this timeŠiuo metu neketinama sukurti vieno GRAMPS įdiegimui skirto paketo, there is no intent to package all the dependencies and the tenkinantį visas programų ir priedų priklausomybes. Toks kūrimas labai sudėtingas dėl suderinamumo tarp GRAMPS package into one installerir kitų paketų. This creates a very complex coordination condition between Be to, tokiu atveju keičiant GRAMPS and these other projects. It also means a single versiją, kaskart tektų iš naujo siųstis didesnę nei 30+ MB download every version changebylą.
There have been discussions about trying to install Buvo diskutuota ir apie mėginimą diegti šių priklausomybių ''compiled distillations (dynamic link libraries) of these core dependencies to avoid having to install the entire '' norint išvengti pilno Python and ir GTK environmentaplinkos įdiegimo, but this work never progressed beyond discussionbet taip ir liko kalbų lygyje. For more about this and other Windows issuesDaugiau apie šį ir kitus sunkumus WINDOWS sistemoje, see the žr. [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows email list] archive.
= Taip pat žiūrėkite =
* [[GRAMPS Gramps and Windows/lt|GRAMPS ir OS „MS Windows“]] – naudotojų patirtis dirbant su GRAMPS „MS Windows“ operacinėje sistemoje.
[[Category:Lt:Documentation]][[Category:Developers/Packaging]]

Navigation menu