Changes

Jump to: navigation, search
Примери
*За да зачувате база на податоци добиена од сите увози, обезбедете -o знаме (користете -f ако името на датотеката не дозволува Грампс да го претпостави форматот):
:<pre>gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -o e ~/new-package -f gramps-pkg</pre>
*За да ја зачувате секоја порака со грешка од претходниот пример во датотеките outfile и errfile, извршете:
:<pre>gramps -i file1.ged -i file2.dpkg -o e ~/new-package -f gramps-pkg >outfile 2>errfile </pre>
*За да внесете три бази и да почнете со интерактивна Грампс сесија со резултатот:
*За да претворите grdb во текот во .gramps xml датотека:
:<pre>gramps -O myoriginal.grdb -o e output.gramps -f gramps-xml</pre>
*На крајот, за да почнете со вообичаена интерактивна сесија, впишете:

Navigation menu