Changes

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - За|3.1}}
{{languages|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Command_Line}}
*За да зачувате база на податоци добиена од сите увози, обезбедете -o знаме (користете -f ако името на датотеката не дозволува Грампс да го претпостави форматот):
:<pre>gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -o e ~/new-package -f gramps-pkg</pre>
*За да ја зачувате секоја порака со грешка од претходниот пример во датотеките outfile и errfile, извршете:
:<pre>gramps -i file1.ged -i file2.dpkg -o e ~/new-package -f gramps-pkg >outfile 2>errfile </pre>
*За да внесете три бази и да почнете со интерактивна Грампс сесија со резултатот:
*За да претворите grdb во текот во .gramps xml датотека:
:<pre>gramps -O myoriginal.grdb -o e output.gramps -f gramps-xml</pre>
*На крајот, за да почнете со вообичаена интерактивна сесија, впишете:
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - За|3.1}}
[[Category:Mk:Documentation]]
{{languages|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Command_Line}}

Navigation menu