Changes

Jump to: navigation, search
Операција
Со или без знамето <pre>-O</pre> може да има повеќекратни увози, извози и постапки понатаму одредени на наредбената линија со употреба на знамињата <pre>-i</pre> <pre>-o</pre> и <pre>-a</pre>
Редоследот на <pre>-i</pre> <pre>-oe</pre> или <pre>-a</pre> не е важен. Редоследот на извршувањето, всушност, е: сите увози (ако има) -> сите извози (ако има) -> сите постапки (ако има).
{{man note| Забелешка |Но, отворањето мора секогаш да биде прво!}}
Ако не е дадена опцијата <pre>-O</pre> или <pre>-i</pre> Грампс ќе го лансира главниот прозорец и ќе почне со вообичаената интерактивна сесија со празната база, бидејќи во неа нема податоци за обработување.
Ако не се дадени опциите <pre>-oe</pre> или <pre>-a</pre> Грампс ќе го лансира главниот прозорец и ќе почне со вообичаената интерактивна сесија со база на податоци добиена од отворањето и сите увози (ако има). Оваа база се наоѓа во датотеката ''import_db.grdb'' под директориумот ''~/.gramps/import/''.
Секоја грешка добиена во текот на увезувањето, извезувањето или некој постапка, или ќе биде исфрлена во stdout (ако се ова отстапки управувани од Грампс) или во stderr (ако не се управувани). Користете ги вообичаените пренасочувања на обвивките на stdout и stderr за да се зачуваат пораките и грешките во датотеки.

Navigation menu