Changes

Jump to: navigation, search
Бележна подлога
За да ја повикате Бележната подлога, или изберете '''Алатки -> Услуги -> Бележна подлога''' или кликнете на копчето {{man button|Бележна подлога}} на алатникот. Ќе се појави следниот прозорец:
[[Image:Scratch-pad-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx Бележна подлога]]
Бележната подлога поддржува адреси, особини (и лични и семејни), настани (и лични и семејни), имиња, упатувања на медиумски објекти, упатувања на извори, URL и секако, текстуални информации за забелешки и коментари. За да го зачувате кој било вид од овие записи, едноставно само повлечете го постоечкиот запис на Бележната подлога од соодветниот дијалог за уредување. За повторно да го користите записот, повлечете го од Бележната подлога во соодветното место во уредувачот, на пример, во јазичето Адреси, јазичето Особини итн.

Navigation menu