Changes

Jump to: navigation, search

Fi:Lähteet

459 bytes added, 7 February
Most important genealogical sources
Lähteet ovat tärkeitä [[Fi:Genealogia|sukututkimuksissa]].
 
[[Category:Sources]]
== Määritelmä ==
A source is a text Lähde on kirjallinen tuote tai suullinen esitys, josta jokin tieto on peräisin (sometimes oral presentationjoskus myös suullinen kertomus, audio recordingääninauhoitus, video recording) from which (genealogicalvideonauhoitus) information is derived.
Scientifically, one will make 3 distinctionsLähteet luokitellaan kolmeen ryhmään:#Primary source Alkuperäislähde: text which is a firsthand written evidence of historyensikäden tieto tapahtuneesta, tallennettu sellaisen tahon toimesta, made at the time of the [[event]] by someone who has seen it happenjoka oli paikalla itse. EgEsim: diariespäiväkirjat, certificatestodistukset, newspaperssanomalehdet, ...#Secondary source Toissijainen lähde: Written accounts of history based upon the evidence from primary sources and other secondary sourcesKirjalliset yhteenvedot, offering commentary and analysisjotka perustuvat alkuperäis- ja muihin toissijaislähteisiin ja joissa on niihin perustuvia päätelmiä ja analyyseja. EgEsim: history bookshistoriantutkimukset, genealogical publicationssukututkimusjulkaisut,...#Tertiary source Koostelähde : selection and compilation of primary and secondary sourcesAlkuperäisistä ja toisisijaisista lähteistä tehdyt hakemistot. EgEsim: library cataloguekirjastoluettelot, bibliographiesmatrikkelit, ...
== Most important genealogical sources Sukututkimuksen tärkeimmät lähteet ==
=== Official documents Viralliset asiakirjat ===* [[Birth certificate]]sSyntymätodistus<!--* Avioliittotodistus* Avioerotodistus* Still birthsKuolintodistus* Marriage certificatesViralliset nimenmuutokset* DivorcesKansalaistamispäätökset
-->
=== Uskonnolliset lähteet ===* [[Death certificate]]s<!--Kasteluettelot* Official name changesVihkiluettelot* Naturalization recordsHaudattujen luettelot
-->
=== Religious documents ===
* [[Baptism record]]s
<!--
=== Oikeudelliset lähteet ===* Käräjäpöytäkirjat* Marriage recordsPäätöspöytäkirjat* Burial recordsLainhuudot
-->
<!--
=== Legal documents Siirtolaisuus ===* Court casesMatkustajaluettelot* Notary documents* Probate recordsMaahantuloluettelot
-->
<!--=== Migration Asuinpaikat ===* Passenger listsHenkikirjat* Maakirjat* Puhelinluettelot* Record of landingKaupunkihakemistot
-->
=== Residences ===
* [[Census]] records
<!--
* Property documents=== Viimeiset lepopaikat ===* Phone booksHautausmaiden hakemistot* City directoriesSankarihaudat
-->
<!--=== Final resting places Sotaväki ===* Cemetery list of intermentsKutsuntaluettelot* Arvontaluettelot* Arvomerkit* Kadonneet* Karkurit* War gravesEläkehakemukset
-->
 === Military Henkilökohtaiset ===<!--* Päiväkirjat* Kirjeenvaihto* Enlistment listsRuokakunnan kirjanpito
-->
* [[Draft lottery|Draft lottery documents]]<!--* Medals* MIA - Missing in Action* Deserters* Pension applications--><!--=== Personal Documents ===* Diaries* Correspondence* Household bills--><!--== Other Possible Sources Muita mahdollisia lähteitä ==* BiblesRaamatut* StoriesKertomukset* PublicationsJulkaisut* PhotosValokuvat* Employment informationTyösuhteet* Medical recordsHoitotiedot
* DNA
* Voter registration recordsÄänestysluettelot* Genealogical society recordsSukututkimusyhteisöjen palvelut* Oral recordings* Kirjastot* Äänitykset
-->
 
== Nettipalveluita ==
* Kansallisarkisto [https://arkisto.fi/fi/aineistot/verkkopalvelut-ja-tietokannat] , aineistot
* Kansalliskirjasto [https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot] , julkaisut (kirjat, sanomalehdet)
* Suomen Sukututkimusseura
** Hiski [http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi] , seurakuntien historiakirjat
** SukuHaku [https://sukuhaku.genealogia.fi/] , aineistot
** SukuForum [http://suku.genealogia.fi/] , keskustelut
* SSHY [https://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm] , aineistot
 
 
[[Category:Sources]]
869
edits

Navigation menu