Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Оваа алатка ќе ја пребара вашата база на податоци за делови на информации коишто не се поврзани со ништо друго, а потоа ги отстранува.
== Дебагирање Отстранување бубачка ==
=== Python прозорец за проценка... ===
19
edits

Navigation menu