Sitesupport-url/cs

From Gramps
Jump to: navigation, search

Je několik způsobů, jak mohou uživatelé podpořit projekt Gramps - finančně a nefinančně. Peníze získané z Vašich dotací budou použity na financování webové stránky projektu Gramps a služeb, které nabízí svým uživatelům. Projektu Gramps můžete také pomoct Vaším časem a snahou.

Děkujeme za jakoukoliv pomoc!