Nl:Gramps 3.2 Wiki Handleiding - Plugin-beheerder

From Gramps
Jump to: navigation, search


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Vorige Index Volgende


De plugin-beheerder laat u toe om bepaalde mogelijkheden in Gramps te controleren en uit te breiden. Plugins in Gramps worden enkel geladen indien nodig en kunnen verborgen worden indien u een bepaalde mogelijkheid niet gebruikt. Ongebruikte plugins zullen dan ook geen belasting vormen voor uw computergeheugen en de laadtijd verminderen.

Plugin-types

Er zijn twee hoofdcategorieën van plugins in Gramps: "gebruikers-plugins" en "systeem-plugins". De gebruikers-plugins zijn die plugins die u gebruikt en controleert om een andere functionaliteit te beiden. Gramps zelf gebruikt de systeem-plugins.

De volgende types van de gebruikers-plugins zijn beschikbaar:

 1. gramps-schermen: dit zijn de schermen die in het hoofdvenster van Gramps te zien zijn
 2. gramplets: kleine programma's die u kunt plaatsen in een Gramplet-scherms en losmaken en als apart venster gebruiken
 3. verslagen: tekst en grafiek-verslagen die Gramps kan aanmaken
 4. snelverslag: kleine verslagen zijn beschikbaar in een menu in de lijstschermen of via de snelverslag-gramplet
 5. hulpmiddelen: die kunt u starten via het menu Hulpmiddelen
 6. document aanmakers: backends waarvoor Gramps verslagen kan aanmaken (pdf, odf, ascii tekst, ...)
 7. exporteerders: exportformaten waarin u uw gegevens kunt exporteren via Familiestambomen->Exporteren
 8. importeerders: importformaten vanwaar u uw gegevens in Gramps kunt importeren Familiestambomen->Importeren
 9. kaartaanbieders: doelen die gebruikt kunnen worden om in het locatiescherm naar een internetkaartaanbieder te gaan (Ga naar knop in de gereedschapsbalk)

De volgende types van de systeem-plugins zijn beschikbaar:

 1. plugin libs: bibliotheken die aanwezig zijn om bijkomende functionaliteit te geven
 2. verwantschappen: bereken van verwantschappen voor verschillende talen

There are many plugins that come with Gramps. However, anyone can also write a plugin and share it. These third-party plugins are called "addons". We highly encourage users and developers to share their creations with other Gramps users.

Acties

De plugin-beheerder vindt u in het hulpmenu. Er zijn drie tabs aanwezig: Geregistreerde plugins, Geladen plugins en installeer Addons.

Geregistreerde plugins

Fig. Geregistreerde plugins

Hier ziet u een lijst van alle door Gramps gevonden plugins. Dit zijn zowel de plugins die een deel zijn van Gramps als de addons die gevonden werden in de Gramps thuismap in de plugin-map. Het type wordt in de eerste kolom vermeld.

Een plugin kan zichtbaar of niet zichtbaar gemaakt worden. Dit is enkel nuttig voor de gebruikers-plugins.

Geladen plugins

Fig. geladen plugins

Hier ziet u een lijst van alle plugins die Gramps probeerde te laden. In een normale situatie worden alle schermen (zoals het personenscherm) en ook alle verslagen/hulpmiddelen die u gebruikte automatisch geladen.

Is er een probleem bij het laden opgetreden dan wordt hier de status getoond. Dubbelklikken op een rij toont een dialoogscherm met een meer gedetailleerde foutbeschrijving. You can use this to contact the plugin author or the gramps bug list.

Installeer Addons

Fig. Addons installeren stap 1

Hier ziet u wat eerst een lege lijst is. Door op de "Herladen" knop te klikken zal Gramps een third-party plugins (= Addons) oplijsten van 3.2 Addons. U kunt af en toe deze lijst opnieuw laden om de laatst beschikbare Addons te bekijken.

U kunt tevens een Addon's URL of pad naar een bestandsnaam ingeven in het tekstveld 'Pad naar Addon' om een Addon te laden.

Fig. Addons installeren stap 2

Nadat de lijst opnieuw geladen is kunt u ook op een bepaalde Addon klikken in de lijst. Dit zorgt ervoor dat de juiste URL in het ingaveveld geplaatst wordt. Vervolgens kunt u op de knop Installeer Addon klikken om de geselecteerde addon te downloaden en te installeren.

U kunt ook klikken op de knop Installeer alle Addons. Dit zorgt er voor dat de volledige lijst doorlopen wordt en alle Addons gedownload (of vernieuwd) worden.

Wanneer u later besluit dat u een bepaalde Addon niet gebruikt of niet goed vindt, kunt u deze Addon markeren als Niet zichtbaar. Dan wordt deze Addon niet getoond in de lijst met mogelijkheden.

Vorige Index Volgende