Nl:Gramps 3.2 Wiki Handleiding - Invoeren en aanpassen gegevens: details - deel 2

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Vorige Index VolgendeGebeurtenisinformatie aanpassen

Fig. 1. Gebeurtenissen aanpassen

Gebeurtenissen worden aangepast met de dialoog Gebeurtenissen aanpassen. Deze dialoog kunt u openen ofwel via de dialoog Personen aanpassen of de dialoog Huwelijk/Relaties aanpassen.

Het centrale vensterdeel toont vijf tabs die telkens een ander soort informatie kunnen bevatten. Klik op een tab om de inhoud te tonen of aan te passen. Het onderste vensterdeel heeft de knoppen OK en Annuleren. Door op OK te klikken worden alle veranderingen in alle tabs opgeslagen en wordt het dialoogvenster gesloten. Door op de Annuleren knop te klikken wordt het venster gesloten zonder veranderingen op te slaan.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Is een tabopschrift vet gedrukt, dan bevat deze tab informatie. Indien dit niet het geval is, is hier geen informatie opgeslagen.


De tabs geven de volgende informatiecategorieën voor gebeurtenissen:

Algemeen

De tab Algemeen laat u de basisinformatie zien. U kunt de informatie over deze gebeurtenis ook aanpassen: Type, Datum, Locatie, Oorzaak en Beschrijving. U kunt de informatie direct ingeven in de respectievelijke invoervelden. Het type kan geselecteerd worden uit een lijst van bestaande gebeurtenistypes via een uitvalsmenu. De rest van de informatie kan ingegeven worden in de invoervelden. Tevens kunt u de informatie voorzien van de aanduiding privé. Dit maakt het mogelijk om in verslagen deze informatie NIET te tonen.

Bronnen

De tab Bronnen laat de bronnen zien die belangrijk zijn voor deze gebeurtenis. Ook hier kunt u deze informatie aanpassen. Het centrale vensterdeel toont alle bronnenverwijzingen die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. De knoppen +, Aanpassen en - laten u toe om bronnenverwijzingen toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. Let op dat de knoppen Aanpassen en - slechts te gebruiken zijn indien er een bronverwijzing in de lijst is geselecteerd.

Opmerking

De tab Opmerkingen voorziet ruimte om opmerkingen of commentaren die te maken hebben met de gebeurtenis, in op te slaan. Om een opmerking toe te voegen of aan te passen kunt u eenvoudig de tekst in het tekstinvoerveld intypen of aanpassen.


Gebeurtenissenverwijzingen aanpassen

Fig. 2. Gebeurtenisinformatie

Gebeurtenissenverwijzingen verbinden een gebeurtenis aan een persoon en geven bijkomende informatie in verband met de gebeurtenis

Wanneer gebeurtenissenverwijzingen gekoppeld worden aan een persoon, wordt de volgende dialoog getoond:

De dialoog bestaat uit twee delen namelijk Referentie-informatie en Gedeelde informatie.

 • De Gedeelde informatie toont de tabs: Algemeen, Bronnen, Kenmerken, Opmerkingen, Galerij en Referenties.
 • Het Referentie-informatie deel geeft de details van deze bepaalde gebeurtenisverwijzing namelijk: Algemeen, Opmerkingen en Kenmerken.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Informatie in deze laatste dialoog is specifiek voor een bepaalde gebeurtenis. Eén gebeurtenis kan verscheidene malen als verwijzing gebruikt worden. Al deze gebeurtenissenverwijzingen hebben dezelfde gedeelde informatie. Deze dialoog geeft u de mogelijkheid om specifieke gebeurtenisgegevens vast te leggen zoals: de rol van de persoon of familie, een specifiek kenmerk om deze verwijzingen te onderbouwen.


Media-objecten-informatie

Fig. 3. Media-eigenschappen

Om gegevens van media-objecten aan te passen, gaat u naar het mediascherm en selecteert u het gewenste object uit de getoonde lijst. Dubbelklikken of op Aanpassen in de gereedschapsbalk zal een dialoog Media: openen met volgende elementen:

Een miniatuur van het media-object wordt getoond, samen met een samenvatting van de eigenschappen van het media-object: ID, pad en objecttype. Het centrale vensterdeel toont vijf tabs die verschillende informatiecategorieën bevatten. Klik op een tab om de inhoud te tonen of aan te passen. Het onderste vensterdeel heeft de knoppen OK en Annuleren. Door op OK te klikken worden alle veranderingen in alle tabs opgeslagen en wordt het dialoogvenster gesloten. Door op de Annulerenknop te klikken wordt het venster gesloten zonder veranderingen op te slaan.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door op OK te klikken worden alle aanpassingen direct opgeslagen (naar de harde schijf weggeschreven). Alle veranderingen zijn ogenblikkelijk.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Is een tabopschrift vet gedrukt, dan bevat deze tab informatie. Indien dit niet het geval is, is hier geen informatie opgeslagen.


De tabs vertegenwoordigen de volgende categorieën van mediagegevens:

Algemeen

De tab Algemeen geeft u de mogelijkheid om de titel en de datum van het object te zien of aan te passen. U kunt de vereiste informatie direct in de tekstinvoervelden ingeven. Om een datum in te geven kunt u die rechtstreeks invoeren of op het kalendericoontje klikken. Dit opent dan de datumselectiedialoog.
Gramps-notes.png
Opmerking

Ieder media-object wordt gekenmerkt door zijn pad. De gebruiker is verantwoordelijk om bij te houden welke media-objecten er bestaan en waar zich die bevinden. Gramps geeft enkel de verwijzing naar het object en kan de inhoud ervan tonen. Maar Gramps kan de eigenlijke bestanden niet beheren.

Kenmerken

De tab Kenmerken laat u toe om bepaalde informatie van het media-object dat als kenmerk kan omschreven worden, te tonen en te veranderen. Het onderste vensterdeel toont een lijst van alle opgeslagen kenmerken. het bovenste vensterdeel toont de details van het momenteel geselecteerde kenmerk in de lijst (indien er een aanwezig is).

De knoppen +, Aanpassen en - laten u toe om kenmerken toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. Let op dat de knoppen Aanpassen en - slechts te gebruiken zijn indien er een kenmerk in de lijst is geselecteerd.

Opmerkingen

De tab Opmerkingen geeft u de ruimte om informatie op te slaan die niet goed passen in andere categorieën. De ruimte is zeer handig voor informatie op te slaan die niet past in de combinatie parameter/waarde zoals voorzien in kenmerken. Om een opmerking toe te voegen of een bestaande opmerking aan te passen kunt u eenvoudig de tekst aanpassen in het invoerveld.

Referenties

De tab Referenties geeft alle gegevens weer die verwijzen naar een bepaald media-object. De lijst kan geordend worden volgens de kolomhoofdingen: Type , ID of Naam. Dubbelklikken op een item laat u toe om het gegeven te tonen en aan te passen.
Gramps-notes.png
Opmerking

Enkel primaire objecten kunnen gelijst worden in de Referenties tab: personen, familie, gebeurtenissen, bronnen of locaties. De secondaire objecten zoals namen en kenmerken, ook al kunnen die ook verwijzen naar een media-object, worden enkel getoond via de primaire objecten waartoe ze behoren.

Media-objectenverwijzingen aanpassen

Fig. 4. Media-objectenverwijzingen

Wanneer media-objecten verwijzen naar een ander object dan wordt de volgende dialoog geopend:

 • Oppervlakte en hoeken : x1, x2, y1, y2.

In dit gedeelte kunt u een bepaalde area van het media-object selecteren. U kunt ook de oppervlakte bepalen met de muisaanwijzer of door de waarden aan te passen.

 • Privacy

Met het icoontje met het slot kunt u de gegevens openbaar of privaat kenmerken.


Locatie-informatie aanpassen

Fig. 5. Locaties aanpassen

Om informatie in verband met locaties aan te passen, gaat u naar het locatiescherm en kiest u een bepaalde locatie uit de lijst. Door dubbel te klikken op een item of op de Bewerken knop te klikken wordt een dialoog getoond:

De grootste vensterdeel toont zeven tabs die elk verschillende informatiecategorieën bevatten. Door op een tab te klikken wordt de inhoud getoond. Het onderste vensterdeel heeft de knoppen OK en Annuleren. Door op OK te klikken worden alle veranderingen in alle tabs opgeslagen en wordt het dialoogvenster gesloten. Door op de Annulerenknop te klikken wordt het venster gesloten zonder veranderingen op te slaan.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door op OK te klikken worden alle aanpassingen direct opgeslagen (naar de harde schijf weggeschreven). Alle veranderingen zijn ogenblikkelijk.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Is een tabopschrift vet gedrukt, dan bevat deze tab informatie. Indien dit niet het geval is, is hier geen informatie opgeslagen.


De volgende tabs zijn beschikbaar voor de locatiegegevens:

Locatie

De tab Locatie toont de basisinformatie van een locatie: een Locatienaam hoe de locatie in het gegevensbestand gekend is, Straat, Stad, Dorp , Parochie , Provincie , Staat , Land , Postcode, Tel:, Lengte en Breedte. De informatie kunt u direct in de invoervelden ingeven.

Deze formaten voor lengte/breedte worden ondersteund

Telkens u een locatie aanmaakt of bewerkt, zijn de mogelijk formaten voor lengte en breedte:

    'D.D4'   : gradennotatie, 4 decimalen 
          vb. +12.0154 , -124.3647
    'D.D8'   : gradennotatie, 8 decimalen (precisie volgens ISO-DMS) 
          vb. +12.01543265 , -124.36473268
    'DEG'   : graden, minuten seconden notatie
          vb. 50°52'21.92"N , 124°52'21.92"E ° heeft UTF-8 code c2b00a
          of N50º52'21.92" , E124º52'21.92" º heeft UTF-8 code c2ba0a
          Het letterteken voor de seconden kan ofwel een dubbele "
          of twee enkele ' zijn
          De lettertekens N/Z/W/O kunnen voor of na de cijfers geplaatst worden.
    'DEG-:'  : graden, minuten, seconden notoatie met:
          vb. -50:52:21.92 , 124:52:21.92
    'ISO-D'  : ISO 6709 gradennotatie ±DD.DDDD±DDD.DDDD
    'ISO-DM'  : ISO 6709 graden, minuten, seconden notatie 
          ±DDMM.MMM±DDDMM.MMM
    'ISO-DMS' : ISO 6709 graden, minuten, seconden notatie 
          ±DDMMSS.SS±DDDMMSS.SS

Alternatieve Plaatsen

Deze tab Alternatieve Plaatsen is bedoeld om de andere namen die verwijzen naar dezelfde locatie op te slaan. Het onderste deel laat alle namen van de locatie zien die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste vensterdeel toont de details van de huidige geselecteerde naam (indien aanwezig). De knoppen +, Aanpassen en - laten u toe om alternatieven toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. Let op dat de knoppen Aanpassen en - slechts te gebruiken zijn indien er een alternatieve plaats in de lijst is geselecteerd.

Bronnen

De tab Bronnen laat de bronnen zien die belangrijk zijn voor deze locatie. Ook hier kunt u deze informatie aanpassen. Het centrale vensterdeel toont alle bronnenverwijzingen die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. De knoppen +, Aanpassen en - laten u toe om bronnenverwijzingen toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. Let op dat de knoppen Aanpassen en - slechts te gebruiken zijn indien er een bronverwijzing in de lijst is geselecteerd.

Opmerkingen

Deze tab Opmerkingen toont alle commentaar of opmerkingen in verband met de locatie. Om een opmerking toe te voegen of een bestaande opmerking aan te passen kunt u eenvoudig de tekst aanpassen in het invoerveld.

Galerij

In de tab Galerij kunt u foto's of andere media-objecten die verband houden met de locatie, tonen en opslaan. Het middelste vensterdeel toont een lijst van alle beschikbare media-objecten en u krijgt ook een miniatuur te zien van de beeldbestanden. Andere media-objecten zoals geluidsbestanden of filmen worden voorgesteld door de gepaste standaardiconen.

De knoppen + , Selecteren , Bewerken en - laten u toe om een nieuw beeld toe te voegen, een bestaand beeld te veranderen, een bestaand media-object te verwijderen of een nieuwe verwijzing naar een media-object aan te maken. Let op dat de knoppen Aanpassen en - slechts te gebruiken zijn indien er een media-object in de lijst is geselecteerd.

Internet

De Internet tab wordt gebruikt om relevante internetadressen op te slaan. Het onderste deel laat alle internetadressen die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste vensterdeel toont de details van de huidige geselecteerde adres (indien aanwezig). De knoppen + , Selecteren , Bewerken en - laten u toe om een nieuw internetadres toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. De knop voorgesteld door een icoon met een gele pijl, opent uw webbrowser op de webpagina die het internetadres aangeeft. Let op dat de knoppen Aanpassen Spring naar en - slechts te gebruiken zijn indien er een adres in de lijst is geselecteerd.

Referenties

De tab Referenties geeft alle gegevens (gebeurtenissen of LDS-gegevens) weer die verwijzen naar een locatie. Deze informatie kunt u hier echter niet aanpassen. U dient eerst het overeenkomstig gegeven op te roepen om dan in de getoonde dialoog de locatieverwijzing aan te passen.

Broninformatie aanpassen

Fig. 6. Bronnen aanpassen

De algemene informatie bovenaan laat u toe om basisinformatie van de bron vast te leggen: Titel , Auteur , Afkorting en Publicatie-informatie. U kunt deze informatie direct in de invoervelden intypen.

De volgende tabs zijn beschikbaar voor de brongegevens:

Opmerkingen

In de tab Opmerkingen kunt u opmerkingen of commentaar in verband met de bron opslaan. Om een opmerking toe te voegen of bestaande opmerkingen te veranderen kunt u eenvoudig de tekst ingeven in het voorziene tekstinvoerveld.
Enkel primaire objecten kunnen gelijst worden in de Referenties tab: personen, familie, gebeurtenissen, bronnen of locaties. De secondaire objecten zoals namen en kenmerken, worden enkel getoond via de primaire objecten waartoe ze behoren.

Galerij

In de tab Galerij kunt u foto's of andere media-objecten die verband houden met een bepaalde bron, tonen en opslaan. Ditr kan bijvoorbeeld een foto van een geboortecertificaat zijn. Het middelste vensterdeel toont een lijst van alle beschikbare media-objecten en u krijgt ook een miniatuur te zien van de beeldbestanden. Andere media-objecten zoals geluidsbestanden of filmen worden voorgesteld door de gepaste standaardiconen.
De knoppen + , Selecteren , Bewerken en - laten u toe om een nieuw beeld toe te voegen, een bestaand beeld te veranderen, een bestaand media-object te verwijderen of een nieuwe verwijzing naar een media-object aan te maken. Let op dat de knoppen Aanpassen en - slechts te gebruiken zijn indien er een media-object in de lijst is geselecteerd.

Gegevens

De tab Gegevens toont "Sleutel/Waarde" paren die verbonden kunnen worden met een bron. Ze lijken op de "kenmerken" die ook voor andere Gramps-gegevens gebruikt worden. Het verschil tussen deze sleutel/waarde paren en kenmerken is dat kenmerken bronnenverwijzingen en opmerkingen kunnen bevatten, terwijl sleutel/waarde gegevens dit niet hebben.
Het centrale vensterdeel toont alle sleutels en waarden die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. De knoppen +, Aanpassen en - laten u toe om paren toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. Om de tekst van een sleutel of de waarde aan te passen, dient u eerst het juiste item te selecteren. U klikt vervolgens op de sleutel- of waardecel en dan kunt u de tekst intypen. Bent u klaar, dan klikt u in het gebied buiten de cel om de bewerkingsmodus te verlaten.

Bibliotheken

De tab Bibliotheken toont alle verwijzingen naar bibliotheken waar de bron terug te vinden is. De lijst kan geordend worden via de kolomhoofdingen: ID, Titel, Inventarisnummer en Type. Met de knoppen kunt u een nieuwe bibliotheek toevoegen, een verwijzing maken naar een bestaande bibliotheek, de verwijzing zelf aanpassen of de verwijzing verwijderen.

Referenties

De Referenties tab laat alle bestandsgegevens zien die verwijzen naar de bron, als die er zijn. De lijst kan geordend worden via de kolomhoofdingen: ID, Titel, Type of Naam. Door op een item dubbel te klikken kunt u de inhoud zien en aanpassen.


Bronnenverwijzingen aanpassen

Fig. 7. Broninformatie

Bronnenverwijzingen verbinden een bron met een ander object en laten u toe om bijkomende informatie over de bron op te slaan. Wanneer u bronnenverwijzingen toevoegt aan gebeurtenissen, locaties, enz. ., wordt de volgende dialoog getoond:

De dialoog bevat twee hoofdingen, Referentie-informatie en Gedeelde bron informatie. De gedeelde informatie toont: titel, Auteur, Afkorting en Publicatie-informatie. De titel kan gekozen worden uit een uitvalsmenu met daarin alle bestaande bronnen. Als de bron waarnaar u een verwijzing wenst te maken nog niet bestaat, klikt op op Nieuw. Dan vult u de nodige gegevens in, in het dialoogvenster.

De andere hoofding bestaat de details voor deze welbepaalde verwijzing: Zekerheid , Volume/Pagina en Datum . U kunt een zekerheidsniveau kiezen in het uitvalsmenu: van zeer laag tot zeer hoog. De andere gegevens kunt u intypen in de voorzien invoervelden.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Informatie in de laatste dialoog is specifiek voor deze bronverwijzing. Naar één enkele bron kan verschillende malen verwezen worden en al deze bronverwijzingen hebben dezelfde gedeelde informatie. Deze dialoog laat u toe om specifieke informatie op te slaan, zoals specifieke opmerkingen, commentaren, zekerheid, paginanummers enz. .

Bibliothekeninformatie aanpassen

Fig. 7. Bibliotheken aanpassen
 • Algemeen
De tab Algemeen laat u toe om een naam en een type te bepalen voor de bibliotheek.
 • Adressen:
De adrestab laat u toe om de verschillende adressen van de bibliotheek vast te leggen.
Het onderste deel laat alle adressen zien die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste vensterdeel toont de details van het huidige geselecteerde adres (indien aanwezig). De knoppen +, Aanpassen en - laten u toe om alternatieven toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. Let op dat de knoppen Aanpassen en - slechts te gebruiken zijn indien er een adres in de lijst is geselecteerd.
 • Internet
De Internet tab wordt gebruikt om relevante internetadressen op te slaan. Het onderste deel laat alle internetadressen die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste vensterdeel toont de details van de huidige geselecteerde adres (indien aanwezig). De knoppen + , Selecteren , Bewerken en - laten u toe om een nieuw internetadres toe te voegen, te veranderen of te verwijderen. De knop voorgesteld door een icoon met een gele pijl, opent uw webbrowser op de webpagina die het internetadres aangeeft. Let op dat de knoppen Aanpassen Spring naar en - slechts te gebruiken zijn indien er een adres in de lijst is geselecteerd.
 • Opmerkingen
De tab Opmerkingen geeft u een plaats om opmerkingen en commentaren over de bibliotheek te noteren. Om een opmerking toe te voegen of een bestaande opmerking aan te passen kunt u de tekst intypen of veranderen van de invoervelden.
 • Referenties
De Referenties tab laat alle bestandsgegevens zien die verwijzen naar een bepaalde bibliotheek. De lijst kan geordend worden via de kolomhoofdingen: ID, Titel, Type of Naam. Door op een item dubbel te klikken kunt u de inhoud zien en aanpassen.


Media-objecten-informatie

To edit media data, switch to the Media View and select the desired entry in the list of sources. Double-click on that entry or click Edit on the toolbar to invoke the following Media Properties Editor dialog:

Media properties editor

A thumbnail preview of the object is presented, along with a summary of its properties (ID, path, and object type). The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Note:

Clicking OK will immediately save changes to the database (write on disk). All changes are immediate.

Tip:

If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.

The tabs represent the following categories of media data:

 • General

The General tab lets you view and edit the object's Title and Date. You can type this information directly into the corresponding fields. For the Date, you can also enter information by clicking the LED button and invoking the Date selection dialog.

Note:

Every media object is referred to by its Path. The user is responsible for keeping track of the object files. GRAMPS will only reference and display the contents, not manage the files themselves.


 • Attributes

The Attributes tab lets you view and edit particular information about the media object that can be expressed as Attributes. The bottom part displays the list of all such attributes stored in the database. The top part shows the details of the currently selected attribute in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, or remove an attribute. Note that the Edit and - buttons become available only when an attribute is selected from the list.

 • Notes

The Note tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categories. This area is particularly useful for recording information that does not naturally fit into the "Parameter/Value" pairs available to Attributes. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

 • References

The References tab indicates any database records that refer to a given media object. The list can be ordered according to any of its column headings: Type , ID , or Name . Double-clicking an entry allows you to view and edit the corresponding record.

Note:

Only primary objects can be shown in the References tab: Person, Family, Event, Source, or Place. The secondary objects such as Names and Attributes, although able to refer the media object, will only show up through their primary objects to which they belong.

Gebeurtenisinformatie aanpassen

Events are edited through the Event Editor dialog. This dialog can be accessed from either the Edit Person dialog or the Marriage/Relationship dialog.

Event editor

The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Tip:

If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.

The tabs provide the following information categories of the event data:

 • General

The General tab lets you view and edit basic information about the event: its Type , Date , Place , Cause , and Description . You can type this information directly into the adjacent fields. The type can be selected from available types listed in the Event type drop-down menu. The rest of the information can be typed in the appropriate text entry fields. Checking the Private record box marks the event record as private and allows it to be omitted from reports.

 • Sources

The Sources tab lets you view and edit sources relevant to an event. The central part of the window lists all such source references stored in the database. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove a source reference associated with a place. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab provides a place to record notes or comments about the event. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

Gebeurtenissenverwijzingen aanpassen

Bronnenverwijzingen

Source references connect a Source to another object and allow you to provide additional information about the source. When adding source references to events, places, etc., the following dialog appears:

Source information

The dialog includes two main headings, Source selection and Source details . Source selection displays the Title of the Source, its Author , and Publication information . The Title can be selected from the available sources listed in the drop-down menu. If the source you are referencing is not already in the database, you can enter it by clicking New... and filling out the invoked Source Editor dialog.

The Source details section indicates the details associated with the particular reference to this Source: Confidence , Volume/Film/Page , Date , Text , and Comments . You can choose the Confidence level from the Confidence drop-down menu. The remaining details can be typed in the corresponding text entry fields.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Information in this dialog is specific to the particular reference. A single source can be referenced many times, and all such references will have in common the overall source information. This dialog lets you provide reference-specific data, such as relevant quotes, comments, confidence, page numbers, etc., to further specify and document the reference.


Opmerkinginformatie aanpassen


Vorige Index Volgende