Nl:Gramps-3.2 Wiki Handleiding - Navigatie

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige [[Nl:Gramps {{{3}}} Wiki Handleiding| Index]] Volgende


Zolang gelijk welk gegevensbestand geopend is, is GRAMPS gericht op één enkele persoon die gewoonlijk de actieve persoon genoemd wordt. Dit laadt u toe om gegevens van deze persoon en zijn of haar rechtstreekse familie, te bekijken en aan te passen. Navigeren in het gegevensbestand ( dit wil zeggen van één persoon naar een andere persoon gaan) is eigenlijk niets anders dan de actieve persoon te veranderen.

Dit deel legt de vele verscheidene methodes uit om te navigeren in het gegevensbestand door zowel gebruik te maken van de complexe als van de eenvoudigere manieren die GRAMPS aanbiedt. Alle methoden beogen eigenlijk hetzelfde, maar sommige zijn eenvoudiger dan andere, afhankelijk van wat u juist op een bepaald moment in het programma aan het doen bent.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Het gebruik van het personenscherm

De meest eenvoudige methode om een actieve persoon te selecteren is via het personenscherm. Hiervoor klikt u, in het personenscherm, op de naam van de gewenste persoon in de lijst. De geselecteerde persoon wordt zo de actieve persoon. De statusbalk toont de verandering van actieve persoon.

Het gebruik van het familiescherm

Wanneer u zich in het relatiescherm bevindt, kunt u eenvoudig navigeren tussen de leden van de getoonde familie:

Om de momenteel geselecteerde echtgeno(o)t(e) tot actieve persoon te maken, klikt u op de dubbele pijl knop die zich rechts van de rechthoek van de actieve persoon bevindt. Of u klikt met de rechtermuis op de echtgenotenrechthoek en selecteert maak geselecteerde echtgeno(o)t(e) tot actieve persoon via het getoonde menu.

Om de momenteel geselecteerde ouders tot actieve familie te maken (de vader wordt zo de actieve persoon en de moeder de geselecteerde echtgenote), klikt u op de dubbele pijl knop die zich rechts van de rechthoek van de ouders van de actieve persoon bevindt. Of u klikt met de rechtermuis op de rechthoek van de ouders van de actieve persoon en selecteert maak geselecteerde ouders tot actieve familie via het getoonde menu.

Om de ouders van de momenteel geselecteerde echtgenote tot actieve familie te maken (de vader wordt zo de actieve persoon en de moeder de geselecteerde echtgenote), klikt u op de dubbele pijl knop die zich rechts van de rechthoek van de ouders van de echtgenote bevindt. Of u klikt met de rechtermuis op de rechthoek van de ouders van de echtgenote en selecteert maak geselecteerde ouders tot actieve familie via het getoonde menu.


Om het momentele kind tot actieve persoon te maken, klikt u op de linkse pijl knop die zich rechts van de rechthoek van het kind bevindt. Of u klikt met de rechtermuis in de rechthoek van het kind en selecteert maak geselecteerde kind actieve persoon via het getoonde menu.

Bovendien bezit GRAMPS een uitgebreide verzameling van toetsenbordnavigatieopties. Een gedetailleerde beschrijving van de sneltoetsen vindt u in append-keybind.

Het gebruik van het stamboomscherm

Het stamboomscherm laat u eveneens toe om te navigeren in de familiestamboom. Het voordeel van dit scherm is dat u meerdere generaties van de stamboom kunt zien. Ook kunt u onmiddellijk van een achterkleinzoon naar een overgrootvader springen zonder dat u de tussenliggende generaties moet doorlopen.

Indien u de actieve persoon veranderd, zal de stamboom opnieuw aangepast worden zodat tot vijf generaties worden getoond te beginnen met de nieuw geselecteerde actieve persoon. U kunt in het stamboomscherm eenvoudig navigeren tussen de leden van de getoonde stamboom:

Om gelijk welke getoonde persoon tot actieve persoon te maken, klikt u met de rechtermuis op de desbetreffende rechthoek en u kiest de eerste menu-ingang.

Om een kind van de momenteel actieve persoon (indien aanwezig) tot actieve persoon te maken, klikt op de linkerpijl knop die zich links van de rechthoek bevindt. Zijn er meerdere kinderen dan wordt een lijst getoond waaruit u een kind kunt selecteren.

Om een gehele familie naar een vorige generatie te verschuiven, klikt u op de corresponderende rechterpijl knop die zich rechts van het scherm bevindt. Klikt u op de bovenste knop dan zal de stamboom verschoven worden via vaderszijde. Klikt u op de onderste knop dan wordt de stamboom via moederszijde verplaatst.

Klikken op deze beide knoppen komt volledig overeen met dubbelklikken op de verbindingslijnen die zich links van de overeenkomende rechthoeken van vader en moeder bevinden.

U kunt even eenvoudig naar alle echtgenoten, broers en zussen, kinderen en ouders van de getoonde persoon gaan. Beweeg de muis over de gewenste persoon en klik met de rechtermuis. Dan wordt een menu getoond. Het menu bevat submenu's waarin alle echtgenoten, broers en zussen, kinderen en ouders van de geselecteerde persoon opgelijst worden.


Tango-Dialog-information.png
Voordelen van het gebruik van rechtsklikmenu's

Rechtstreekse toegang tot echtgeno(o)t(e) en broers en zussen en een volledige lijst van alle leden van alle categorieën.


Instellen van de beginpersoon

Eén en slechts één persoon in het gegevensbestand kan als beginpersoon geselecteerd worden. Als u zo een beginpersoon hebt ingesteld, kunt u met één klik naar deze persoon gaan ongeacht in welk scherm u zich ook bevindt.


Om de beginpersoon instellen, gaat u naar deze persoon via gelijk welke methode. Kies dan Bewerken -> Beginpersoon instellen . Als dit gebeurd is kunt u snel naar deze beginpersoon gaan door in gelijk welk scherm op het Thuis icoon van de werkbalk te klikken. U kunt ook Ga naar ->Begin via het menu gaan of het Thuis menu-item selecteren van elk menu dat getoond wordt door rechtsklikken.

Het gebruik van geschiedenishulpmiddelen

GRAMPS beschikt tevens over een krachtige verzameling hulpmiddelen die zich baseren op de geschiedenis. Deze werken zoals hulpmiddelen die gebruikt worden in webbrowsers.

Via het {{man label|Ga naar} menu kunt u de items Vooruit en Terug gebruiken. Of via de Ga naar de vorige/volgende persoon in de geschiedenis knoppen van de werkbalk. De items zijn beschikbaar in het personen-, familie- en stamboomscherm.

<nakijken is dit juist?>

They also include the list of the recent selections available under the Go menu that allows you to jump directly to any of the recent selections. Finally, right-clicking on the Back and Forward toolbar buttons invokes the popup menu with corresponding portion of the history. Select any item from the menu to jump directly to it.

Bladwijzers

Fig.6.1 Bladwijzers bewerken

Om verdere navigatie eenvoudiger te maken, kunt u analoog aan het instellen van een beginpersoon, andere personen voorzien van een bladwijzer.


Om een bepaalde persoon van een bladwijzer te voorzien, gaat u naar deze persoon en kiest u Bladwijzers ->Bladwijzer toevoegen .


U kunt van even waar naar deze persoon gaan via Bladwijzers ->Persoon .


U kunt uw bladwijzers beheren door Bladwijzers ->Bladwijzers bewerken te kiezen. dit opent het Bladwijzers bewerken venster.

Dit venster toont u een lijst van de beschikbare bladwijzers en de mogelijkheid om de volgorde van deze lijst te veranderen.

Gegevens vinden

Fig. 6.2 Gedeeltelijke tekstinvoer

Om een bepaald gegeven in het gegevensbestand te vinden, gaat u eerst naar het geschikte scherm. In het personen-, bronnen-, locatie of mediascherm wordt een lijst getoond van de beschikbare gegevens.

Begin dan met de persoonsnaam of de bron-, locatie of mediatitel in te voeren. U kunt ook Ctrl+F indrukken om naar de zoekmodus te gaan, simpel tekst invoeren is voldoende.

Terwijl u tekst invoert, zal het eerste gegeven dat overeenstemt met de tekst worden geselecteerd.

Tango-Dialog-information.png
Personen vinden

Voor ingewikkelde zoekopdrachten kunt u best filters gebruiken. De filterinstellingen kunt u bekijken via Scherm ->Filterzijbalk . Kies dan de gewenste filter en klik toepassen. Voor verdere details zie filters.


Gebruik van het klembord

Fig. 6.3 Klembord

Dit hulpmiddel voorziet in een tijdelijke ruimte om gegevens op te slaan die dan achteraf zeer eenvoudig kunnen hergebruikt worden. Dit is eigenlijk een vorm van een knip en plak functie voor tekst en andere soorten van GRAMPS-gegevens.

Het klembord ondersteunt adressen, kenmerken (zowel van personen als van families), gebeurtenissen (van personen en families), namen, media-objecten verwijzingen, bronnenverwijzingen, URL's en natuurlijk ook alle tekstinformatie in opmerkingen en commentaren. Om deze zaken op te slaan, versleept u simpelweg de informatie van de desbetreffend venster naar het klembord. Om het gegeven opnieuw te gebruiken, sleept u het gegeven van het klembord naar de juiste plaats in het bewerkingsvenster: het adrestabblad of het kenmerkentabblad enz.

Tango-Dialog-information.png
Het klembord maakt uitgebreid gebruik van de slepen naar... techniek

Om het klembord te gebruiken, klik op het Klembord icoon op de gereedschapsbalk of kies via het menu Bewerken->Klembord.Tango-Dialog-information.png
Tip

Sommige voorwerpen hebben links een koppelingsicoon. Dit wil zeggen dat door het verslepen van dit gegeven een verwijzing naar een bestaand object wordt aangemaakt en geen kopie van het eigenlijke object. als voorbeeld een mediabestand. Dit bestand wordt niet gedupliceerd, maar een verwijzing naar een bewtaand media-object wordt opgeslagen.


Tango-Dialog-information.png
Tip

De gegevenes die opgeslagen worden in het klembord worden bewaard voor de volledige huidige GRAMPS-sessie. Wordt het venster gesloten dan worden de gegevens toch bewaard. Wordt GRAMPS afgesloten, zijn de gegevens verloren.

De sneltoets die gebruikt kan worden is <CTRL+B>. Voor een toepassing zoals GRAMPS is een klembord uiterst belangrijk en handig.

Hier slechts één voorbeeld: Stel u vindt een geboortecertificaat van een bepaalde persoon. In dit document worden tevens de doopgetuigen vermeld. En dit certificaat bepaald ook een bron waarn de informatie gevonden werd. Open nu het klembord en versleep de broninformatie naar het klembord. Nu kunt u eenvoudig vanuit het klembord deze broninformatie verslepen naar de plaatsen waar dit nodig is. Vervolledig vervolgens de persoonsinformatie. Het doopgegeven wordt tevens naar het klembord versleept. Nu kunt u twee nieuwe personen aanmaken (aangenomen dat de doopgetuigen zich nog niet in het gegevensbestand bevinden). Door simpelweg de doopgebeurtenis te verslepen van het klembord naar het gebeurtenistabblad van de getuige, krijgt u automatisch de mogelijk om de rol aan te passen van deze persoon naar doopgetuige of een rol die u zelf verkiest. Doe vervolgens hetzelfde met de andere doopgetuige.

Deze methode bespaart u heel wat typewerk en omdat de gegevens versleept worden, ook heel wat fouten.

Vorige [[Nl:Gramps {{{3}}} Wiki Handleiding| Index]] Volgende