Nl:Filtervoorbeelden

From Gramps
Jump to: navigation, search

Een verzameling van filtervoorbeelden.Inleiding

Voor meer info zie ook hier en ook het wiki handboek over filters.

Om filters te testen controleert u eerst of de filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu Filterzijbalk instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en klik dan op Zoeken.

Voorbeeld: personen zoeken met de achternaam Janssens en die in de provincie Limburg woonden:

Hier wordt de logica verklaart....

Indien zo een filter zou bestaan dan zou de filterlogica zijn:

1/maak een locatiefilter filter1 aan: provincie = Limburg

2/maak een gebeurtenisfilter aan, die een combinatie is van drie andere gebeurtenisfilters:

  (type=residentie of type=overlijden) en (gebeurtenissen die overeen komen met filter1)

3/maak een persoonsfilter aan: personen die voldoen aan gebeurtenisfilter filter1.

Zo een bijkomende filter is niet moeilijk en kan in de huidige Gramps-versie eenvoudig toegevoegd worden.

Voorbeeld: Alle vrouwelijke afstammelingen van Marie Verbruggen

Eenvoudige oplossing

De volgende filter doet wat er gevraagd wordt:

 • In het personenscherm gaat u naar Marie Verbruggen en u noteert haar Gramps-ID.
 • Via het menu gaat u naar Bewerken -> Aanpassen persoonsfilter.
 • Klik op + :een nieuw filter toevoegen. In de dialoog: Filter bepalen in de sectie Definitie geeft u de filter een naam: de vrouwelijke afstammelingen van Marie Verbruggen en voegt eventueel bij opmerkingen commentaar bij.
 • Naast de Regellijst is een knop + Voeg een regel aan het filter toe. Zo wordt de dialoog: Regel toevoegen geopend.
 • Ga naar de Afstammelingenfilters en kies de regel Afstammelingen van <persoon>. Geef als waarde de Gramps-ID op van de desbetreffende persoon en vinkt ook het Inclusief rechthoekje aan om de oorspronkelijke persoon ook mee te nemen. Klik op OK.
 • Klik opnieuw op knop Voeg een regel aan het filter toe. Ga vervolgens naar Algemene filters. Voeg de regel Vrouwen toe. Klik op OK.
 • Bij Optie: stel zeker dat de regel Alle regels moeten toegepast worden is geselecteerd.

Een variatie: ook personen met onbekend geslacht

Misschien wilt u ook personen waarvan het geslacht niet bekend is, mee in het filterresultaat. Hiervoor dient u twee filters te combineren:

 • Maak een filter aan: vrouwen of onbekend, die één algemene regel bevat: mannen en in de Opties vinkt u het volgende aan: Resultaten die niet door het filter komen
 • Maak een tweede filter: vrouwelijke afstammelingen of onbekend geslacht afstammelingen van Joan Doe. Met de volgende regels Afstammelingen van <persoon>, waar de waarde de Gramps-ID van Joan Doe en als tweede regel de Algemene filter: Personen die uit <filter> komen met als waarde voor <filter> vrouwen of onbekend
 • Stel opnieuw zeker dat in de Opties dialoog Alle regels moeten toegepast worden geselecteerd is.

Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn

In dit voorbeeld, wilt u enkel de vrouwen zien. Dus een kind van het vrouwelijk geslacht van een mannelijke afstammeling van Joan Doe zal niet worden getoond.

Voorbeeld: Alle getrouwde mannen met een familienaam die rechter/richter bevat

Hier worden drie mogelijkheden gegeven. Misschien kiest u om één van de twee eerste filters te gebruiken, maar de derde filter is eigenlijk de eenvoudigste en de meest voor de hand liggende filter.

Gebruik maken van de huwelijksgebeurtenis

Fig. 1. Voorbeeld huwelijksgebeurtenis
 • Via het menu Bewerken -> Aanpassen Persoonsfilter, maakt u eerst een filter aan met de naam HuwelijkFamGebeurtenisMan. Voeg een regel 'Personen met de familie <gebeurtenis> toe, met als Waarden : Familiegebeurtenis: Huwelijk. Vervolgens voegt u een algemene filterregel toe: 'Mannen.
 • Kijk zeker na of bij Opties wel degelijk staat: Alle regels moeten toegepast worden.
 • Activeer de filterzijbalk indien niet zichtbaar op het scherm. In de filterzijbalk vult u in het vak Naam: r[ei]chter. U selecteert bij Eigengemaakte filters de zonet aangemaakte HuwelijkFamGebeurtenisMan via het uitvalsmenu en klik ook het keuzevakje Reguliere uitdrukkingen toepassen aan. Klik vervolgens op Zoeken.


Relatie getrouwd toelaten

We passen het vorige filter aan, door ook naar de relatie Getrouwd te kijken, ook al is er geen huwelijksgebeurtenis.

 • In de dialoog Aanpassen persoonsfilter, maakt u een eigen filter onder de naam HuwelijkdRelMan. Voeg een regel toe Personen met de <relaties> aan het filter en kies als waarde voor de relatietype: Getrouwd. Voeg een bijkomende regel Mannen toe. Stel zeker dat de optie: Alle regels moeten gelden geselecteerd is.
 • In de dialoog Aanpassen persoonsfilter, maakt u een eigen filter onder de naam GetrouwdMan. Voeg tweemaal een regel toe Personen die uit <filter> komen éénmaal met het filter HuwelijkRelMan en éénmaal met het filter GetrouwdMan.
 • Stel zeker dat nu de optie tenminste één regel moet toegepast worden is geselecteerd.
 • In de filterzijbalk, type in naamingaveveld: r[ei]chter, zet Geslacht: Man, Eigen filter: GetrouwdMan en vinkt gebruik van reguliere uitdrukkingen aan. Klik op Zoeken.

Gebruik maken van een familiefilter

Als laatste alternatief kan men de zoekaktie in het familiescherm doen met als relatietype Getrouwd of als gebeurtenis Huwelijk.

 • Ga naar Familiefilters en maak een eigen filter aan met de naam GetrouwdFamilie. Voeg een regel toe in de categorie Gebeurtenisfilters Families met <gebeurtenis>. De waarde van de familiegebeurtenis zet u op Huwelijk. Voeg vervolgens een regel toe van de Algemene filters Families van het relatietype met als Waarde Getrouwd.
 • Voor dit filter GetrouwdFamilie selecteert u de Opties: Minstens één regel wordt toegepast
 • In het familiescherm gaat u naar de filterzijbalk. Voor invoerveld Vader geeft u r[ei]chter op. U kiest de Eigengemaakte filter GetrouwdFamilie en kiest voor Reguliere uitdrukkingen toepassen. Klik dan op Zoeken.
 • Verander de kolommen van het familiescherm zo dat enkel de vader wordt getoond. Dit doet u via Bewerken->Kolommen aanpassen...->. Selecteert hier enkel Vader.
 • Optioneel: De naam van de vader kan toegevoegd worden aan het eigengemaakte filter met de regel: 'Families met vader met de <naam>'. Maar de filternaam wordt dan best veranderd in bv. GetrouwdRechterFamilie. Bovendien kan in de regel met <naam> geen reguliere uitdrukking worden toegepast. Zo kunnen de andere varianten zoals richter niet met één filter worden gevonden.

Niet verbonden/gerelateerde personen

Dit is een voorbeeld van een filter die alle personen in uw familiestamboom opspoort die geen directe verwantschap met u hebben.

Een lijst van alle niet verbonden personen

 • Maak een nieuw eigen filter aan Bewerken->Aanmaken persoonsfilter.
 • Voeg een regel toe aan het nieuwe filter: Algemene filters->Personen zonder relatie.
 • Sla dit filter op onder een bepaalde naam.
 • In het personenscherm, maak de filterzijbalk actief en pas het nieuwe filter toe.

Het personenscherm zal nu een lijst tonen van alle personen die niet verbonden zijn met andere personen.

Gramps-notes.png
Enkel personen zonder relatie worden getoond, dus geen families.

Een lijst van alle personen die geen familierelatie met u hebben

Wilt u een overzicht van alle personen die geen familierelatie met u hebben, doe dan:

 • Maak een nieuwe filter aan Bewerken->Aanmaken persoonsfilter.
 • Voeg een nieuwe regel toe aan het nieuwe filter: Voorouderfilters->Personen met dezelfde voorouder als <persoon>. (kies uzelf als deze persoon: Waarden: uw Gramps-ID)
 • Vink de optie Resultaten die niet door het filter komen aan
 • Sla de filter op onder een gepaste naam

In het personenscherm maakt u gebruik van de filterzijbalk en past u het nieuwe filter toe.

 • Het personenscherm zal nu enkel die personen tonen, die geen familierelatie met u hebben.