Sv:Gramps 5.2 Wiki Manual - Hantera släktträd

From Gramps
Jump to: navigation, search
Föregående Innehåll Nästa

Now we turn to a detailed exploration of the day-to-day use of Gramps. In this Chapter we give a detailed overview of how you can manage your family trees, as well as share your data with other genealogists.

Börja på en ny familj

Fig. 5.2. Börja på ett släktträd

För att skapa ett nytt släktträd, välj i menyn Släktträd -> Hantera släktträd..., eller från verktygsfältet, klicka på Charts knappen. Detta öppna släktträds hanteraren (Se fig. 5.2).

Välj Ny knappen och Gramps lägger till en ny rad i listan över släktträd. För att ändra namnet från standardnamnet Släktträd 1, klicka på det och skriv in ett nytt namn.

Klicka nu Ladda släktträd för att öppna ett nytt, tomt släktträd.


Öppna ett släktträd

För att öppna ett släktträd, välj antingen via menyn Släktträd ->Hantera släktträd..., eller från verktygsfältet på Charts knappen. Släktträds hanteraren öppnas och du kan se en lista på alla kända släktträd i Gramps. I Status kolumnen syns en ikon (ser ut som en öppen mapp) bredvid det släktträd, som just nu är öppet. Välj trädet du vill öppna, och öppna det genom att klicka på Ladda släktträd knappen. Alternativt kan man dubbelklicka på valbart släktträd.

För att öppna ett nyligen öppnat släktträd, välj antingen via menyn Släktträd -> Öppna senaste eller neråt pilen bredvid släktträds knappen Charts och välj släktträdet från listan.

Gnome-important.png
Skrivskyddat läge

Om du inte har skriv rättigheter för det valda trädet, öppnas det i skrivskyddat läge. I detta läge kan man läsa data, men inga ändringar kan göras till släktträdet. För att visa detta läge öppnas huvudfönstret med texten (Read Only) i titeln.

Öppna en GEDCOM eller XML filer

Gramps låter dig öppna utvalda filer, som inte har blivit sparade i Gramps egna filformat från kommando tolken, se Command line references. Dessa inkluderar XML och GEDCOM filer. Men var beredd på att om XML eller GEDCOM filerna är stora kan det påverka prestandan, och vid en eventuell krash, skada datan. Följaktligen är det normalt bättre att skapa ett nytt Gramps släktträd och importera din XML/GEDCOM data in i den.

Gramps-notes.png
Att öppna filer

XML och GEDCOM filer kräver att all data finns i minnet och innehåller inte index. Gramps egna format är en databas, som endast läser den data som behövs. Därmed, för ett större släktträd, kan datan öppnas snabbare och effektivare än att använda XML eller GEDCOM.

Gnome-important.png
GEDCOM redigering

Kom ihåg att endel information i en GEDCOM fil kan tappas vid en import till Gramps, så också vid en export tillbaka till GEDCOM. Att bara öppna och läsa en fil ändrar den inte. Men om ändringar har gjorts, som man inte överger då man avslutar, sparar Gramps datan, vilket kan leda till förlust av data.

Radera ett släktträd

Välj släktträdet du vill radera, och klicka på Ta bort knappen.

Detta raderat släktträdet totalt, med ingen möjlighet att återfå datan. Överväg att ta backuper av din data genom att exportera det till Gramps XML format, och spara den filen.

Döp om ett släktträd

Du kan döpa om ett släktträd (eller en arkiverad fil av den) genom att välja släktträdet du vill döpa om och klicka på¨Döp om knappen. Du kan också klicka på namnet i listan över släktträd.

I båda fallen, skriver du bara in ett nytt namn för att det skall tas i bruk.

Föregående Innehåll Nästa
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions