Fi:Gramps 5.2 Wiki-käyttöohje - Tietojen syöttäminen ja muokkaaminen: Tarkemmin - osa 2

From Gramps
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto SeuraavaEdellisessä osassa oli tarkempi kuvaus siitä, kuinka henkilöitä ja heidän välisiä suhteitaan lisätään ja muokataan. Tässä osassa jatketaan Grampsin muilla tärkeillä perusolioilla.

Contents

Tapahtumatietojen muokkaus

Tapahtimien tietojen muokkaus

Fig. 7.2.1 Tapahtumat kategoria - Tapahtumat (lista) näkymä- esimerkki

Tapahtumalla voit tallentaa henkilöön löytämäsi informaation.

Lisättäessä tapahtuma Tapahtumat kategoriaan avautuu Uusi tapahtuma ikkuna.

Tapahtuman lisäämiseksi tai päivittämiseksi siirry Tapahtumat kategorian näkymään. Lisää uusi tapahtuma-painikkeella.
Olemassa oleva tapahtuma valitaan päivitykseen tapahtumien listasta. Napsauttamalla kahdesti sitä tai kerran Muokkaa painiketta avautuu tapahtuman muokkaus ikkuna. New Event dialog.

Uusi tapahtuma ikkuna

Kuva 7.2.2 Tapahtumamuokkain

Tapahtumia muokataan Tapahtumamuokkain dialogissa (Katso kuva. 7.2.1). Dialogi käynnistetään joko Muokkaa henkilöä tai Avioliitto/Suhde dialogista.

Voit syöttää tiedot suoraan ao. kenttiin.

Yläsassa ovat nähtävissä ja muokattavissa tapahtuman perustiedot:

 1. Tapahtumatyyppi valitaan listavalikosta. Esim Hautaus, Valmistuminen jne.
 2. Päivämäärä voi olla täsmällinen päivämäärä, väli (jostakin...jonnekin, välillä...), tai epätarkka päiväys (noin...).
 3. Kuvaus kenttään annetaan pidepi tapahtuman kuvaus. Jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat täyttää sen automaattisesti Extract Event Description työkalulla, joka tallentaa tiedon muodossa "Tapahtuman tyyppi, Sukunimi, Etunimi".
 4. Paikka on valittavissa aikaisemmin tallennetusita paikoista tai paikka voidaan syöttäämyös uutena. Myös paikan raahaaminen ja pudotus kenttän toimii.
 5. ID on tapahtuman ainutkertainen tunnus. Jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat täyttää sen automaattisesti.

Yksityinen/julkinen painikkeesta tapahtuman saa yksityiseksi ja poistettavaksi raporteista.

Keskiosassa on lehtiö, jonka viidellä lehdellä on tietoja tapahtumasta. Napsauttamalla lehden kielekettä lehti avautuu ja tietoja voi katsella ja muokata.

Uuden tapahtuman lehdet

Lehdet ovat seuraavat:

Lähteet ja lainaukset

Lähde Lainaukset lehdellä voi katsella ja muokata tapahtumaan liittyviä lähdetietoja listana. + , Muokkaa, ja- painikkeista voi lisätä, muokata ja poistaa lähdetietoon liittyvän viitteen. Huomaa että Muokkaa ja - ovat käytettävissä vasta, kun listasta on valittu lähdeviite.

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä voi katsella ja muokata tapahtumaan liittyviä lisätietoja. Lisätiedot kirjoitetaan tekstinsyöttökenttään, missä myös muokkaus tapahtuu.

Galleria

Galleria lehdellä on listattu tapahtumaan liitetyt mediatiedostot. Uuden lisäys avaa Mediaviitemuokkaimen, jossa muokata tiedoston metatietoja ja poistaa viittauksen tiedostoon. Huomaa Mediaviitemuokkaimen yäosassa oleva mahdollisuus rajata kuvasta näytettäväksi alue, joka on relevantti tässä tapahtumassa.
Tango-Dialog-information.png
Vinkki

Mediatiedostoksi sopii esim. digitoidun kirkonkirjan sivu, jossa on henkilön kuolemaan liittyvää mielenkiintoista tietoa, vihkitodistus, muuttotodistus.


Ominaisuudet

Ominaisuudet lehdellä ovat tapahtumaan liitetyt tyyppi-arvo pareilla ilmaistut tiedot.

Viitteet

Viitteet lehdellä ovat viittaukset tapahtumaan liitettyihin henkilöihin, paikkoihin jne.


Alimpana ovat OK ja Peruuta painikkeet. Edellisen napsautus vie kaikki muutokset kantaan ja sulkee dialogin. Peruutus sulkee dialogin ja muutoksia ei viedä kantaan. Pressing Ohjeita painikkeesta mahdollisesti saatavilla olevaa ohjetietoa.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Kielekkeen otsikkotekstin ollessa vahvennettu , lehdelä on tietoa. Jollei tietoja ei ole lehdellä, otsikkoteksti on tavallisella kirjainlajilla.Tapahtumaviitteiden muokkaus

Tapahtumaviitteet yhdistävät tapahtuman siihen liittyviin henkilöihin. Napsauttamalla kahdesti henkilöä avautuu Henkilösuhteiden dialogi, jossa voi katsella ja muokata henkilön suhdetta tapahtumaan.

Tapahtumaviitteen muokkain

Kuva 7.2.3 Tapahtuman tietoja

Kun lisätään tapahtumaviite Henkilön taphtumalehdellä, avautuu seuraava dialogi:

Dialogissa on kaksi pääotsikkoa, Vertailutiedot ja Jaetut tiedot.

 • Vertailutiedot osiossa on tiettyyn tapahtumaviitteeseen liittyvät tiedot: Yleistä, Lisätiedot, Ominaisuudet.
 • Jaetut tiedot osiossa on: Yleiset, Lähde Lainaukset, Ominaisuudet, Lisätiedot, Galleria, Viitteet.

Aseta "Ensisijainen" henkilön rooliksi tässä tapahtumassa, jos hän on "päähenkilö", muuten kuvaava rooli kuten Todistaja,....

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Tämän dialogin tiedot liittyvät tiettyyn viitteeseen. Samaan tapahtumaan voidaan viitata monta kertaa, jolloin niillä kaikilla on yhteistä tapahtuman tiedot.Mediatiedostojen tietojen muokkaus

Median tietojen muokkaamiseksi siirry Media näkymään, valitse kohde ja napsauta kahdesti sitä tai kerran työkalupalkin Muokkaa painiketta, jolloin avautuu seuraava Mediaominaisuuksien muokain dialogi:

Uusi mediatiedosto ikkuna

Kuva 7.2.4 Mediaominaisuuksien muokain

Kohteen esikatselukuva ja sen ominaisuuksia (ID, Polku, Päivämäärä ja Kohteen tyyppi).

 1. Kuvaava Nimike tiedostolle.
 2. ID yksilöi kohteen ainutkertaisesti, jätä Grampsin muodostettavaksi.
  1. Tämän median tietosuoja-kuvakkeesta Kohde on julkinen(oletus) tai Kohde on yksityinen
 3. Päivämäärä voi olla esim. kuvan ottopäivä.
  1. Avaa päivämäärävalitsin painikkeella avataan Päivämäärän valinta ikkuna.
 4. Polku kertoo mistä kohde löytyy koneeltasi. Gramps ei talleta kohdetta omaan kantaansa, se tallettaa vain saantopolun! Asetuksissa voit asettaa suhteellisen polun, ks. Relative Path , millä vältät toistuvasti syöttämästä kohteittesi saantopolun. Media Manager työkalusta voi olla apua mediatiedostojen polkujen hallinnassa.
 5. Mime arvo osoittaa mediatiedoston tyypin.

Dialogin keskiosassa on lehtiö, jossa on viisi lehteä eri tietoja varten. Lehti avautuu napsauttamalla sen kielekettä. Dialogin alaosassa ovat OK ja Peruuta painikkeet. OK painikkeesta viedään kaikki muutokset kantaan ja suljetaan dialogi. Cancel painike sulkee dialogin ilman että muutoksia talletettaisiin.

Gramps-notes.png
Huomaa

OK painikkeesta kaikki muutokset menevät heti tietokantaan.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Jos kielekkeen otsikko on vahvennetulla tekstillä, lehdellä on tietoja. Jollei, niin tietoja ei ole.


Uuden mediaikkunan lehdet

Kielekkeet edustavat seuraavia mediatiedostojen tietoryhmiä:

Yleistä

Yleistä lehdellä voit katsella ja muokatakohteen otsikkoa ja päivämäärää. Voit syöttää ne suoraan ao. kenttiin. Päivämääräkentän oikealla puolella on painike, josta avautuvalla Päivämäärän valinta dialogilla voi myös asettaa päivämäärän.

Gramps-notes.png
Huomaa

Mediatiedostoihin viitataan sen polun avulla. Käyttäjän vastuulla on hallinnoida tiedostoja. Gramps vain viittaa ja näyttää esikatselukuvaun niistä.

Ominaisuudet

Ominaisudet lehdellä voit katsella ja muokata median tietoja, jotka on talletettu Ominaisuuksina. Lehden alaosassa on lista mediaan talletetuista ominaisuuksista. + , Muokkaa , ja - painikkeista voit lisätä, muokata ja poistaa ominaisuuden. Huomaa että Muokkaa ja - ovat käytettävissä vain jos listasta on valittuna ominaisuus. Ominaisuuden napsauttaminen kahdesti avaa Ominaisuus-dialogin. Sen yläosasssa on valitusta omainaisuudesta perustiedot ja alaosassa lehtiö (lainaukset, ominaisuudet, lisätiedot ja viitteet).

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä on tiedot, joiden tallettamiseen ei löydy muuta sopivampaa kohdetta. Lisätiedot sopivat erityisesti sellaisen informaation tallettamiseen, johon ei sovi ominaisuuksien "parametri-arvo" muoto. Tietojen tallentamiseksi on käytettävissä tekstinsyöttökenttä.

Viitteet

Viitteet lehdeltä ilmenee, viittaavatko muut kohteet tähän mediaan. Viitelista on järjestettävissä sarakeotsikoista: Tyyppi , ID , tai Nimi. Viitteen napsauttaminen kahdesti avaa ao. toisen kohteen katselua ja päivitystä varten.

Gramps-notes.png
Huomaa

Viittaukset liittyvät vain "peruskohteisiin": Henkilö, Perhe, Tapahtuma, Lähde tai Paikka. Toissijaiset kohteet kuten Nimet ja Ominaisuudet, vaikkakin kykeneviä viittaamaan mediaan, on nähtävissä vain sen "peruskohteen" kautta, johon ne kuuluvat.


Median viitteiden muokkaus

When Media Object references connect a Media Object to an other object on a Edit Person's Gallery tab, the Select a media object file selector from the Media Reference Editor dialog appears so you can select the media object.

Valitse mediatiedosto ikkuna

Kuva. 7.2.5 Uuden mediatiedoston valintaikkuna - esimerkki

Mediatiedoston valintaikkunassa voit esikatsella ja valita mediatiedoston jonka haluat liittää, ja samalla voit muokata ehdotettua Nimikettä: (Oletusarvona tiedostonimi ilman tiedostopäätettä).

 • Muunna suhteelliseksi poluksi (valintaruutu on oletusarvoisesti valitsematta ensimmäisellä kerralla ja valinta muistetaan seuraavan tiedoston valinnassa.)


Medianviitteiden muokkaus ikkuna

Kuva 7.2.6 Median viitteet

Viitteen yhdistäessä Median toiseen kohteeseen näkyy dialogissa:

 • Alueen kulmat : x1, x2, y1, y2.

Alue osiossa voi määrittää mediasta rajatun alueeen. Voi asettaa alueen vasemman yläkulman ja oikean alakulman hiirellä tai painikkeilla. Piste (0,0) on kuvan vasen yläkulma ja (100,100) oikea alakulma.

 • Yksityisyys

Yksityisyys painikkeella voit merkitä tiedot yksityisiksi tai julkisiksi.


Paikkatietojen muokkaus

Gramps-notes.png
Parantunut paikkatietojen muokkaus Gramps 4.2.0 versiosta

Katso Uutta paikkatiedoissa?

Muokataksesi paikkojen tietoja valitse vasemmasta reunasta Paikat kategoria ja valitse paikkojen listasta haluamasi paikkakohde. Napsauta kahdesti sitä tai napssauta kerran työkalupalkin Muokkaa painiketta, jolloin avautuu seuraava Paikkamuokkain dialogi:

Paikkamuokkain ikkuna

Fig. 7.2.7 Paikka muokkain ikkuna

Dialogissa on kahdeksan kenttää:

 1. Nimike: tämän paikan koko nimi.
 2. Paikan nimi: paikkakunnan tai paikan nimi.
 3. Tyyppi: minkälainen paikka tämä on. Esim. "Kylä", "Kaupunki".
  1. Pudotusvalikosta löytyvät vakiotyypit on suomennettu englanninkielisistä tyyppinimistä, jotka välittyvät sukupuun tietoja Grampsista tulostiedostoon vietäessä näillä engl. nimillä
  2. Kenttään voi kirjoittaa myös muun paikkatyypin (esim. "Hautausmaa"). Tällainen käyttäjän nimeämä tyyppi sijoittuu tyyppien pudotusvalikkoon vakiotyyppien jälkeen ja se menee tietoja pois vietäessä suomenkielisenä tulostiedostoon.
 4. Leveysaste: paikan sijainti päiväntasajan yläpuolella desimaali- tai astenotaatiolla. Kelvollisia arvoja ovat esim. 12.0154, 50°52'21.92"N, N50º52'21.92" tai 50:52:21.92. Voit asettaa arvot Kartat näkymässä hakemalla paikan tai karttapalvelussa Paikka näkymän kautta.
 5. Pituusaste: paikan sijainti peruspiiriin (Greenwichiin, meridiaaniin) verrattuna desimaali- tai astenotaatiolla. Kelvollisia arvoja ovat esim. -124.3647, 124°52'21.92"E, E124º52'21.92" tai 124:52:21.92. Voit asettaa arvot Kartat näkymässä hakemalla paikan tai karttapalvelussa Paikka näkymän kautta.
 6. Koordinaattien yhteiskopio: jos paikan leveys- ja pituuskoordinaatit saadaan kopioitua yhtenä tietona ja se pudotetaan tähän yhteiskopiokenttään, leveys- ja pituuskoordinaatit kopioituvat kumpikin siitä omaan kenttäänsä. Edellytys on, että yhteiskopiossa koordinaatit on erotettu toisistaan pilkulla (esim. Akaan kohdalla "61°10′00″N, 23°52′05″E".
 7. ID: ainutkertainen tunnus paikan yksilöimiseksi. Jätä Grampsin muodostettavaksi.
 8. Koodi: tähän paikkaan liittyvä koodi. Esim. suuntanumero tai postinumero.
Tango-Dialog-information.png
Fonecta

Fonectan sivu http://www.fonecta.fi on kätevä työkalu paikan määrittämiseen.

Hae paikka Fonectan kartalle, paina kartan alareunassa olevaa GPS-painiketta ja siirrä hiiren osoitin paikkasi päälle. Pieni tietoikkuna näyttää paikan koordinaatit. Ota ylös tietoikkunan alareunassa olevat WGS84-järjestelmän mukaiset leveys- ja pituuspiiritiedot (esim. Lepikon torpan osalta

63.22151N ja 26.78333E ja syötä ne Paikkamuokkaimeen.
Tango-Dialog-information.png
Wikipedia

Vaihtoehtoinen tapa on hyödyntää tunnetuissa paikoissa Wikipediaa.

Esimerkkinä Tampere: Napsauta sivulla https://fi.wikipedia.org/wiki/Tampere oikeassa yläkulmassa olevaa Koordinaatit-tietoa. Avautuu GeoHack sivu, jolta löytyvät koordinaatit

61° 29′ 53″ N ja 23° 45′ 39″ E . 

Kopioi ne suoraan Gramps kenttiin.

Tango-Dialog-information.png
Eniro

Karttapalveluista Eniro on rajoittunut Suomesta länteen, joten se ei ole käyttökelpoinen suomalaisissa paikoissa..

Tango-Dialog-information.png
Karttapaikka

Tarkemmat paikat kuten talot voi määritellä Maanmittaushallituksen karttapaikka sivulla
[1]. 

Sivulta ei saa aivan suoraa koodia vaan pitää tehdä muutostyötä. Asetuksissa koordinaatiksi pitää vaihtaa ETRS89 maantiet. koord. (~WGS84) Hakutekijäksi paikannimi, esim. Riukula Tulos Riukula, Sastamala. Talon koordinaatit lat 61° 33.407' ja long 23° 1.178' talletetaan Gramps kenttiin muodossa 61° 33.407'N ja 23° 1.178'E.Dialogin toisen osan muodostaa lehtiö, jossa on seitsemän kielekettä ja lehteä, joilla on eri informaatiota. Napsauta kielekettä informaation katsomiseksi tai muokkaamiseksi. Dialogin alaosassa ovat OK ja Peruuta painikkeet. OK painikkeesta talletetaan kantaan kaikkien lehtien tietojen muutokset ja suljetetaan dialogi. Peruuta painikkeesta suljetaan dialogi ilman muutosten tallentamista.


Gramps-notes.png
Huomaa

OK painike tallettaa muutokset välittömästi kantaan.

Paikkalehtiön kielekkeet ja lehdet

Kielekkeet osoittavat seuravia paikkatietojen ryhmiä:

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Jos kielekkeen teksti on vahvennettu ja siinä on kuvake, lehdellä on tietoja. Muussa tapauksessa tietoja ei ole.


Ympärillä

Fig. 7.2.8 "Ympärillä" lehti "Paikkamuokkain" - ikkunassa - esimerkki
Grampsin paikat tallennetaan hierarkisesti. Ympärillä lehdellä voit linkittää paikan toisiin, hierarkiassa ylempänä oleviin paikkoihin. Jokaisessa linkissä on ylempi paikka ja valinnaisesti aikamäärite. Painikkeilla + , Muokkaa ja - voit lisätä linkin, muokata sitä ja poistaa sen. Huomaa että Muokkaa ja - painikkeet ovat käytettävissä vasta kun olet valinnut linkin listalta. Yleissääntönä "maa/valtio" on ylein taso hierarkiassa eikä sitä linkitetä enää muuhun ylempään paikkaan.
Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


See also: Enclosed By Gramplet


Valitse paikka ikkuna
Fig. 7.2.9 Valitse paikka - ikkuna - esimerkki

Valitse paikka valintaikkunassa voit valita olemassaolevan paikan ja avata paikan Paikkaviite muokkain ikkunaan.

Pudotusvalikosta voit valita suodatusvaihtoehdon ja Etsi painikkeella suodattaa listan valittavissa olevista paikoista.

 • Nimi sisältää (oletus)
 • Nimi ei sisällä
 • ID sisältää
 • ID ei sisällä
 • Tyyppi sisältää
 • Tyyppi ei sisällä
 • Nimike sisältää
 • Nimike ei sisällä
 • Viimeisin muutos sisältää
 • Viimeisin muutos ei sisällä
Tango-Dialog-information.png
Vihje

Kun Valitse paikka ikkuna on avoimena voit etsiä paikan myös kirjoittamalla paikan nimen näppäimillä.Paikkaviite muokkain
Fig. 7.2.10 Paikkaviite muokkain - ikkuna - esimerkki

Paikkaviite muokkain ikkuna avautuu, kun paikkaan lisätään hierarkiaan ylempi paikka Ympärillä -kielekkeessä + painikkeella. Ikkuna on sama kuin millä talletetaan uusi paikka, mutta ikkunan ylärivillä on lisäksi Päivämäärä kenttä, johon voi syöttää hierarkialiitoksen aikamääritteen. Esim. "1859 jälkeen" tarkoittaa, että talo N on vuodesta 1859 sisältynyt kylään X.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Ylemmällä paikalle voi kätevästi määrittää oman ylemmän paikkansa Paikkaviite muokkainessa olevan Ympärillä valinnan kautta.


Tango-Dialog-information.png
Vihje

Paikat-kategorian Paikat (lista) näkymässä olevassa Nimike-sarakkeessa näytetään ajallisesti nykypäivää lähinnä oleva paikan hierarkia. Tapahtumissa Paikka tiedon hierarkia on sovitettu tapahtuman Päivämäärän mukaiseksi.Vaihtoehtoiset nimet

Vaihtoehtoiset nimet lehdellä voit hallinnoida nimen muita tunnettuja muotoja. Painikkeilla + , Muokkaa ja - voit lisätä lnimen, muokata sitä ja poistaa sen. Huomaa että Muokkaa ja - painikkeet ovat käytettävissä vasta kun olet valinnut linkin listalta.

Painikkeet avaavat paikannimi muokkain ikkunan.

Gramps-notes.png
Note

? merkki tarkoittaa, että vaihtoehtoisissa nimissä voi olla ongelma. Esim. paikalla on samalle kielelle ja aikamääreelle useita nimiä. Aikamääreet voivat sinänsä olla päällekkäisiä. Paikka-ikkuna käyttää ensimmäistä ajallisesti sopivaa nimimuotoa.

Lähde Lainaukset

Lähde Lainaukset lehdellä voit katsella ja muokata paikkaan liittyviä lähteitä. Lehden pääosan vie lista, jossa on tietokantaan talletetetut lähteet paikalle. + , Edit ja - painikkeilla listään, muokataan ja poistetaan paikkaan liittyviä viitteitä lähteisiin. Huomaa että Edit ja - painikkeet ovat käytetävissä vasta kun listalta on valittu lähdeviite.

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä ovat paikkaan liittyvät kommentit tai lisätiedot. Niiden lisäämiseen ja muokkaamiseen on käytettävisä tekstin syöttökenttä.

Galleria

Galleria lehdellä voit tallettaa ja katsella paikkaan liittyviä kuvia ja muita mediatiedostoja. Lehden pääosan vie niiden lista esikatselukuvineen. Äänitteistä, viedeoista jne näytetään vain Grampsin yleinen kuvake. + , Select , Edit ja - painikkeilla voi lisätä uuden median, lisätä viitteen mediaan, muokata kuva ja poistaa linkin paikkaan liitettyyn mediaan. Huomaa että Edit ja - painikkeet ovat käytetävissä vasta kun listalta on valittu media.

Internet

Internet ovat paikkaan liittyvät olennaiset nettiosoitteet. Lehden pääosan vie niiden lista . Lehden alaosassa on yksityiskohtaisia tietoja listasta valitusta osoitteesta. + , Select , Edit ja - painikkeilla voi lisätä , muokata ja poistaa nettiosoiteen. Siirry painike (kuvakkeessa on vihreä nuoli ja keltainen ympyrä) avaa valitun osoitteen sivun selaimeesi. Huomaa että Edit ja - painikkeet ovat käytetävissä vasta kun listalta on valittu nettiosoite.

Viitteet

Viitteet lehdellä näkyvät kaikki viitteet valittuun paikkaan. Tätä informaatiota ei voi muuttaa Paikkamuokkain dialogissa, vaan viittaus (esim. syntymätapahtuma) on avattava ja muokattava paikkaviittausta siellä.


Paikannimi muokkain ikkuna

Gramps-notes.png
Uusi ominaisuus lisätty jo Gramps 4.20 ohjelmaan

Uusi paikannimi muokkain. Katso What's new?

Fig. 7.2.11 Paikannimi muokkain

Voit käyttää Paikannimi muokkainta, Paikkamuokkain ikkunan Paikannimen STOCK_EDIT muokkaa painikkeella.

Paikannimi muokkain ikkunassa voit lisätä / muokata seuraavia tietoja:

 • Nimi: paikan nimi
 • Päivämäärä: Ajanjakso jonka nimi on voimassa
  • Muokataan Gramps-date-edit.png päivämäärä painikkeella
 • Kieli: Kieli, jolla nimi on kirjoitettu. Kelvolliset arvot ovat kaksi merkkiset

ISO-koodit esimerkiksi: fi, fr, de, nl ... Katso Wikipedian voimassaoleva luettelo ISO 3166-1

Tuetut pituuspiiri/leveyspiiri muodot

Kun luot tai muokkaat paikkaa, pituus- ja leveyspiirien mahdolliset muodot ovat :

    'D.D4'   : astenotaatio, 4 desimaalia
          esim. +12.0154 , -124.3647
    'D.D8'   : astenotaatio, 8 desimaalia (tarkuus kuten ISO-DMS) 
          esim. +12.01543265 , -124.36473268
    'DEG'   : aste, minuutit, sekuntit notaatio
          esim. 50°52'21.92"N , 124°52'21.92"E ° on UTF-8 koodina c2b00a
          tai N50º52'21.92" , E124º52'21.92" º on UTF-8 koodina c2ba0a
          Sekunnit voivat olla kaksinkertaisten " tai yksinkertaisten ' lainausmerkkien ympäröimät          
          Ilmansuunnan ilmaisevat kirjaimet N/S/W/E voivat sijaita ennen numeroarvoa tai niiden
          jälkeen.
    'DEG-:'  : aste, minuutit, sekuntit : erottimella
          esim. -50:52:21.92 , 124:52:21.92
    'ISO-D'  : ISO 6709 astenotaatio mallia ±DD.DDDD±DDD.DDDD
    'ISO-DM'  : ISO 6709 aste, minuutit notaatio mallia ±DDMM.MMM±DDDMM.MMM
    'ISO-DMS' : ISO 6709 aste, minuutit,sekuntit notaatio mallia ±DDMMSS.SS±DDDMMSS.SS


Lähdetietojen muokkaus

Uusi lähde Ikkuna

Kuva 7.2.12 Lähdemuokkain

Dialogin yläosassa ovat lähteen perustiedot: Nimike , Tekijä , Julk.info , Lyhennys ja ID. Perustiedot syötetään kukin omaan kenttäänsä.

 1. Nimike: Lähteen nimike.
 2. Tekijä: Lähteen tekijä tai tekijät.
 3. Julk.info: Lähteen julkaisutiedot kuten paikka, vuosi, kustantaja jne , ...
 4. Lyhennys: Lyhennetty nimike lajitteluita ja lähteen hakemista varten.
  1. Tiedot ovat julkisia/yksityisiä Lukko-kuvake.
 5. ID: Identifioi lähteen ainuskertaisesti. Jätä Grampsin määritettäväksi.
 6. Tagit :
  1. Muokkaa tagi listaa

Uuden lähteen kielekkeet

Dialogin alaosassa on lehtiö, jonka lehdillä on lisää tietoja kielekkeiden nimien mukaisesti :

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä on paikka lähettä koskeville lisätiedoille tai kommenteille. Ne lisätään ja niitä muutetaan tekstinmuokkauskentässä. Lehdellä on Viitteet kieleke, jossa näytetään vain ensisijaisia kohteita: Henkilö, Perhe, Tapahtuma, Paikka tai Media. Toissijaisiin kohteisin kuten nimiin tai ominaisuuksiin on mentävä ensisijaisten kohteiden kautta.

Galleria

Galleria lehdellä voi tallettaa ja katsella valokuvia ja muita mediatiedostoja, jotka liittyvät lähteeseen (esim. valokuva syntymätodistuksesta). Lehden keskeisen osan muodostaa lista näistä kohteista sekä myös kustakin esikatselukuva. Muista kohteista kuten äänitteistä ja videoista näytetään yleinen Grampsin kuvake. + , Valitse , Muokkaa ja - painikkeista voit lisätä uuden kuvan, lisätä kannassa olevaan kuvan viitteen, muokata kuvaa ja poistaa mediatiedoston viitteen. Huomaa että Muokkaa ja - painikkeet ovat käytettävissä vasta kun listasta on valittuna kohde.

Ominaisuudet

Ominaisuudet lehdellä ovat lähteeseen liitetyt tyyppi-arvo pareilla ilmaistut tiedot. Ne ovat muuten samanlaisia kuin "Ominaisuudet" eräillä muilla Grampsin kohteilla. Erona niihin kuintekin, että näihin "Ominaisuuksiin" ei voi liittää viitteitä ja lisätietoja.
Lehden keskeisen osan muodostaa lista tyyppi-arvopareista. + ja - painikkeista voit voit listä ja poistaa näitä pareja. Tyypin tai arvon päivittämiseksi valitse ensin arvopari ja napsauta sitten tyypin tai arvon solua. Muokkauksen jälkeen napsauta solun ulkopuolelle poistuaksesi muokkaustilasta.

Arkistot

Fig. 7.2.13 "Arkistot" lehti "Uusi lähde" - ikkunassa - esimerkki
Arkistot lehdellä ovat lista viitteistä arkistoihin, joista lähde sisältyy. Lista lajitellaan sarakeotsikoista: ID , Nimike, Hakuavainja Tyyppi. Napsauttamalla viitettä kahdesti sitä voi katsella ja muokata. Käyttöön tulevat painikkeet uuden arkiston lisäämiseen, olemassa olevaan arkistoon linkittämiseen ja linkin muokkaamiseen ja poistamiseen.
Valitse arkisto
Fig. 7.2.14 Valitse arksito - ikkuna - esimerkki

Valitse arkisto ikkunassa voit linkittää lähteen jo sukupuussa oleviin arkistoihin ja valinnan tehtyäsi se avautuu omaan Arkistoviite muokkain ikkunaansa.

Voit käyttää myös Etsi painiketta, kun olet antanut hakuehdot pudotusvalikosta ja hakusana-kentässä:


Viitteet

Viitteet lehdellä on lista muista kohteita, joista viitataan tähän lähteeseen. Lista lajitellaan sarakeotsikoista: Tyyppi , ID tai Nimi. Napsauttamalla viitettä kahdesti voi katsella ja muokata viittaavaa kohdetta.


Lähdelainausten muokkaus

Lainaukset yhdistävät lähteen toiseen kohteeseen ja niillä voi antaa lisää tietoa lähteestä. Lainauksia voi liittää suureen joukkoon kohteita,

Jokaiselle kohteelle on tarjolla yhteinen painikkeiden joukko:

 • STOCK_ADD + (Luo ja lisää uusi lainaus ja lähde. Tämä käynnistää Lainaus dialogin.
 • STOCK_INDEX (used for share) Lisää (Lisää kannassa jo oleva lainaus tai lähde). Tämä käynnistää lähteen tai lainauksen valintadialogin.
 • STOCK_EDIT Muokkaa (Muokkaa valittua lainausta). Tämä käynnistää Lainaus dialogin, jossa on valmiina lainauksen ja lähteen tiedot.
 • STOCK_REMOVE - (Poista valittu lainaus). Tämä poistaa kohteelta lainauksen. Lainaus ei itse poistu kannasta, vaan se on liitettävissä toiseen kohteeseen.

Huomaa että STOCK_EDIT Muokka and STOCK_REMOVE - painikkeet on käytettävissä vasta kun lainaus on valittuna.


Valitse lähde tai lainaus ikkuna

STOCK_INDEX (used for share) Lisää olemassa olevista lainauksista tai lähteistä avaa seuraavan dialogin:

Kuva 7.2.15 Lähteen tai lainauksen valitsija

Dialogissa valitaan nykyinen lähde tai nykyinen lainaus (ja siihen liittyvä lähde). Napsauttamlla kahdesti Viitteet-kielekettä saa näkyviin lähteeseen viittaavat lainaukset. Jos esim. lähteesi on kirja, lainaukset viittaavat kirjassa oleviin sivuihin. Lainausten puu-painikkeesta kunkin lähteen vasemmalla puolelle tulevasta kolmiopainikkeesta saa myös näkyviin listan lähteeseen viittaavat lainaukset. Jos sinulla on kirjan tiettyyn sivuun viittaava lainaus, voit valita tämän lainauksen ja jakaa sen. Toisaalta, jos kohteesta on viitattava uuteen sivuun, valitse lähde ja syötä sitten uusi sivu avautuvassa dialogissa.

Voit Etsi painikkeella ja hakusanalla hakea lähdettä tai lainausta seuraavilla pudotusvalikosta löytyvillä tekijöillä:

 • Lähde: Nimike tai lainaus: Osa/sivu sisältää(oletus)
 • Lähde: Nimike tai lainaus: Osa/sivu ei sisällä
 • ID sisältää
 • ID ei sisällä
 • Viimeisin muutos sisältää
 • Viimeisin muutos ei sisällä


Uusi lainaus ikkuna

Gramps-notes.png
Uusi Lainaus muokkaus lisätty Gramps versioon 4.2.4

Valittuasi lainauksen tai lähteen tai jos valitset STOCK_ADD + tai STOCK_EDIT Muokkaa painikkeen, seuraava Lainaus muokkaus-ikkuna avautuu:

Kuva 7.2.16 Lähdelainauksen muokkain, versiosta 4.0.4 lähtien

Dialogissa on kaksi otsikkoa, Lainauksen tiedot ja Jaetun lähteen tiedot.

Lainauksen tiedot

Lainauksen tiedot osiossa ovat tähän lähteeseen viittauksesta tarkemmat tiedot: Luotettavuus, Osa/Sivu, Päivämäärä ja Lisätiedot. Luotettavuuden taso on valittavissa Luotettavuus pudotusvalikosta. Loput tiedot syötetään ao. tekstinsyöttökenttiinsä.

 1. Päivämäärä: Tähän lähdeviitteesen liittyvä päivämäärä. Käytetään tavallisesti sen päivämäärän tallettamiseen, jolloin tieto on viety alkuperäiseen asiakirjaan (eikä tapahtumapäivää).
 2. Osa/Sivu: Yksilöity paikka viitatulle tiedolle. Painotuotteissa tässä voi olla moniosaisen teoksen osan numero ja sivunumerot). Akakausilehdessä vuosikerta, lehden numero ja sivunumerot. Sanomalehdessä myös palstan numeroa. Julkaisemattomassa lähteessä esim. lehden tai sivun numero, taulukon numero tms. Henkikirjassa sivunumeron lisäksi rivinumero, asunnon numero ja perheen numero.
 3. Luotettavuus: Tiedon luovuttajan määrällinen arviointi tiedon luotettavuudesta, perustuen siitä olevaan näyttöön. Arviointia ei ole tarkoitettu poistamaan tiedon vastaanottajan omaa tarvetta näytön arvioimiseen.
  1. Erittäin matala = Epäluotettava näyttö tai arviotieto.
  2. Matala= Näytön kyseenalainen luotettavuus (haastattelut, väestölaskennat, suulliset tiedot sukulaisuuksista tai mahdollisesti vääristynyt, esim. muistelma.
  3. Korkea= Toissijainen näyttö, tieto on esim tallettu virallisesti vasta jonkin aikaa tapahtuneen jälkeen.
  4. Erittäin korkea = Suora ja ensiluokkainen näyttö, tai näyttöjen vahvistama.
Tango-Dialog-information.png
Vihje

STOCK_DIALOG_WARNING kuvake näytetään varoituksena siitä, että lainaus on jaettu.


Tango-Dialog-information.png
Vihje

Lainauksen tieto voi olla jaettu. Samaan lainaukseen voidaan viitata useaan kertaan ja kaikilla viittaajilla on näkyvissään sama lainauksen tieto. Muutos siinä näkyy samalla tavoin kaikkialla jaetun laiauksen käytäjissä.


Valitse olemassa oleva lähde
Fig. 7.2.17 Valitse lähde - ikkuna - esimerkki

Valitse lähde ikkunassa voit kytkeä lainauksen jo sukupuussa olevaan lähteeseen..

Etsi painikkeella ja hakusanan perusteella voit hakea lähdettä seuraavien pudotusvalikosta löytyvien valintojen perusteella:

 • Nimike sisältää (oletus)
 • jne

Lainausosion lehdet

Kielekkeet osoittavat lainauksen tietoryhmät:

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä voi tallentaa lainauksesta lisätietoja ja kommentteja. Lehden keskeisessä osassa on lista lainaukseen liittyvistä lisätedoista ja se näyttää myös alkuosan lisätiedon tekstistä. STOCK_ADD +, STOCK_INDEX (used for share) Lisää, STOCK_EDIT Muokkaa, STOCK_REMOVE -, STOCK_GO_UP Ylös and STOCK_GO_DOWN Alas painikkeilla voit lisätä lisätiedon, jakaa valitun lisätiedon, muokata valittua lisätietoa, poistaa valitun lisätiedon ja muuttaa lisätiedon paikkaa listassa ylös- tai alaspäin. Huomaa että STOCK_INDEX (used for share) Lisää, STOCK_EDIT Muokkaa, STOCK_REMOVE -, STOCK_GO_UP Ylös ja STOCK_GO_DOWN Alas painikkeet ovat käytettävissä vasta kun media on valittu listasta. isätiedon poistaminen poistaa sen vain tästä lainauksesta, se ei poista lisätietoa kannasta. Tutustu details on editing notes.

Galleria
Galleria lehdellä voit katsella ja tallettaa lainaukseen liittyviä valokuvia photos, videoita ja muita mediatiedostoja. Lehden keskiosassa on lista näistä. Kaikista kelvollisista kuvista näytetään esikatselukuva. Muista kohteista kuten äänitteistä, videoista jne näytetään vain tiedostotyypin kuvake.
Tango-Dialog-information.png
Vihje

Gallerian ensimmäinen kuva näytetään myös Yleistä lehden Kuva -alueella.

.

+ , Muokkaa ja - painikkeilla voit lisätä kuvan tietokantaan, linkata jo kannasta löytyvään kuvaan, muokata kuvaa ja poistaa mediatiedoston lainauksen galleriasta. Huomaa että Muokkaa ja - painikkeet ovat käytettävissä vain kun listalta on valittu mediatiedosto. Silloin avautuu Media reference editor
Gramps-notes.png
Huomaa

Mediatiedoston poistaminen lainauksen galleriasta ei poista sitä tietokannasta. Vain viite tiedostoon poistuu lainauksen tiedoista.

Ominaisuudet

Ominaisuudet lehdellä on "Avain/Arvo" parit, jotka liittyvät lainaukseen. Parit ovat samanlaisia kuin "Ominaisuudet" muissa Grampsin tietueissa.

Lehden keskisessä osassa on listattuna Avain/Arvo-parit. STOCK_ADD + ja STOCK_REMOVE - painikkeilla voit lisätä ja poistaa pareja. Avaimen tai Arvon muokkaamiseksi valitse ensin ao. pari. Napsauta sitten STOCK_EDIT Muokkaa painiketta Avaimen valitsemiseksi, tai napsauta joko Avainta tai Arvoa ja syötä sitten tekstisi. Kun olet valmis, napsauta solun ulkopuolella poistuaksesi muokkaustilasta.

Viitteet

Viitteet lehdellä listataan kaikki tähän lähteseen viittaavat tietueet, jos niitä on. Listan järjestystä muutetaan sen sarakeotsikoista: Tyyppi , ID tai Nimi. Napsauttamalla kahdesti tietuetta voit katsella ja muokata sitä.

Jaetun lähteen tiedot

Jaetun lähteen tiedot osiossa näytetään Lähteen Nimike, sen Tekijä , Lyhennys ja Julkaisutieto . Varoituskuvake STOCK_DIALOG_WARNING näytetään lähteen ollessa jaettu. Lähdettä muokataan tässä dialogissa kuten on kuvattu editing infomation about sources (q.v.).

Arkistojen tietojen muokkaus

Once you have selected a source, or if you had chosen the STOCK_ADD + or STOCK_EDIT Edit buttons, then the New Repositories dialog appears.

Uusi arkisto ikkuna

Dialogin yläosassaon kolme kenttää:

 1. Arkiston Nimi (lähteiden talletuspaikka).
 2. ID: arkiston ainutkertainen tunnus. Jätä Grampsin määritettäväksi.
 3. Arkiston Tyyppi , esim. Kirjasto, Albumi, ...
  1. Tiedot ovat julkisia/yksityisiä Lukko-kuvake.
 4. Tagit :
  1. Muokkaa Tagi listaa

Uuden arkiston kielekkeet

Kuva 7.2.18 Arkistomuokkain

Neljä kielekettä osoittavat arkistoa koskevat muut tietoryhmät:

Osoitteet

Osoitteet lehdellä voit katsella ja tallettaa arkiston eri osoitteita.
Osoitelistassa näkyy kustakin osoitteesta perustiedot. Napsauttamalla osoitetta avautuu Osoitemuokkain dialogi ja siinä näkyy lisää tietoja osoitteesta. + , Muokkaa ja - painikkeilla voit lisätä, muokata ja poistaa osoitteita kannasta. Huomaa että Muokkaa ja - painikkeet ovat käytettävissä vasta kun listasta on valittu osoite.

Internet

Internet lehdellä voit katsella ja tallettaa arkiston eri nettiosoitteita. Niiden listassa ovat seuraavat sarakkeet:
 1. Tyyppi (Pudotusvalikko, jossa vaihtoehdot FTP, Nettihaku, Nettikotisivu, Sähköposti ja Tuntematon)
 2. Polku (Osoite tyypin mukaiseen palveluun, esim. WWW-osoite tai sähköpostiosoite)
 3. Kuvaus.

+ , Muokkaa ja - painikkeilla voit lisätä, muokata ja poistaa nettiosoitteita kannasta. "Siirry.." painike (kuvakkeena vihreä nuoli ja keltainen ympyrä) avaa selaimeen osoitteen mukaisen sivun, jos tyyppi on nettihaku tai -kotisivu. Huomaa etä Muokkaa ja - painikkeet on käytettävissä vain, jos listasta on valittu osoite.

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä voi tallettaa ja katsella arkistoon liittyviä lisätietoja ja kommentteja. Ne kirjoitetaan tekstinsyöttökenttään.

Viitteet

Viitteet lehdellä on listattuna viittaukset tietokannan muihin tietueisiin, joista on viittaus tähän arkistoon. Listan järjestystä voi muuttaa sen sarakeotsikoista: Tyyppi , ID tai Nimi . Ao. tietuetta voi katsella ja muokata napsauttamalla kahdesta listassa olevaa viittausta.


Lisätietojen muokkaus

Lisätiedot lehti

Henkilöiden, lähteiden, jne dialogeissa on Lisätiedot kieleke, josta avautuvassa sivussa on listattuna ao. tietueeseen liitetyt lisätiedot ja kommentit. Listassa voi vaihtaa niiden näkymisjärjestyksen halutuksi. Kuten muissakin lehdissä, tietueen ao. listassa on mahdollista lisätä uusia lisätietoja, liittää olemassa olean lisätiedon tähän tietueeseen (ns. jakaa lisätietueen tällekin tietueelle) ja poistaa lisätiedot tästä tietueesta (mikä ei kuitenkaan poistaa lisätietoja kannasta. Poistetun lisätiedon saa näkyviin myöhemmin.).

Lisätietomuokkain

Kuva 7.2.19 Lisätietomuokkain

Luotaessa uutta lisätietoa tai muokatessa olemassa olevaa lisätietoa avautuu lisätietomuokkain. Siinä on kaksi lehteä, "Lisätieto" ja "Viitteet".

Lisätieto

Lisätietolehdellä on seuraavat elementit

 • Työkalupainikkeet lisätiedon muokkaamiseen. Voit ottaa yhden tai useita työkaluja käyttöön joko ennen lisätiedon syöttämistä tai käyttää niitä jo syötettyyn tekstiin.
 • Peru, Tee uudelleen:
 • kursivoi, vahvenna, alleviivaa: tekstieditoreista tuttuja toiminnallisuuksia
 • Kirjasinlajin valinta: tarjolla kaikki käyttöjärjestelmäsi fontit.
 • Kirjasimen koko:
 • Kirjasimen väri: väri valitaan valintakiekosta, pipetillä tai numeerisina arvoina (huomaa että Kylläisyys-arvon oltava nollasta selvästi poikkeava, jotta väri näkyy)
 • Taustaväri: tekstin taustaväri valitaan kuten kirjasimen väri.
 • Poista muotoilut: Peruuttaa tekstiin tehdyt muotoilut
 • Linkki: Luo linkin toiseen kohteeseen Grampsissa, kuten Henkilöön, Perheeseen, Tapahtuman, Liätietoon, jne. (ts. lisätieto näkyy toisen kohteen lisätiedoissa)


Tango-Dialog-information.png
Tärkeää

Jos haluat palata lisätiedon nyt tekemääsi tallennusta edeltävään versioon, käytä Muokkaa -> Tee uudelleen, Peru tai Muokkaushistoria valintoja kuten ne ovat käytettävissä myös muissakin kohteissa.


 • Tekstinäkymän kontekstivalikko.
kontekstivalikko tärkein valinta on Oikeinkirjoitus. Se on käytettävissä systeemisi niissä kielissä, joissa on aktivoitu oikeinkirjoitustoiminnallisuus.
 • Tekstinäkymän muita ominaisuuksia
 • ID: lisätiedon ainutkertainen tunnus. Jos jätetään tyhjäksi, tunnus määrätään Grampsin toimesta asetuksien mukaisesti
 • Tyyppi: Valitaan pudotusvalikosta
 • Muotoiltu valintaruutu: Gramps muotoilee tekstin oletusarvoisesti raportteja varten; rivinvaihdot ja ylimääräiset välilyönnit ohitetaan ja kappaleiden väliin tulee tyhjä rivi. JosMuotoiltu on rastitettu, Gramps olettaa ylimääräisten välilyöntien ja muiden syöttämiesi merkkien olevan tarkoitettuja. Käytä rastia taulukoissa, kirjallisuusotteissa, ... . Käytä tasavälistä kirjasintyyppiä säilyttääksesi muotoilu. Yritä olla käyttämättä muotoilua, jos et tarvitse sitä, raporteista tulee niin kauniimpia.
 • Yksityisyys: kuten muissakin tietueissa voit yhdellä napsutuksella merkitä tämän lisätiedon yksityiseksi, jotta se jää pois raporteista.

Viitteet

Tango-Dialog-information.png
HTML linkit

Jos sisällytät lisätietoon täydellisen nettilinkin, linkki muuttuu siniseksi ja alleviivatuksi, kun viet hiiren osoittimen tekstin päälle. Linkin napsauttaminen avaa nettisivun oletusselaimeesi.


Viitteet lehdellä on lista tähän lisätietoon viittaavista kaikista muista tietueista. Listan järjestystä voi muuttaa sarakeotsikoista: Tyyppi, ID tai Nimi. Napsauttamalla kahdesti viitettä voit katsella ja muokata ao.tietuetta.

Linkkimuokkain
Fig. 7.2.20 Link Editor - dialog

Linkkimuokkaimessa on seuraavat vaihtoehdot:

 • Linkkityyppi: voit luoda sisäisen Gramps-linkin kohteille, kuten henkilö, perhe, tapahtuma, paikka, lisätieto, arkisto, lähde, media ja ulkoinen Internet-osoite.
  • Valitse tapahtuma painike
  • Uusi painike
 • Gramps kohde:
  • Muokkaa painike
 • Nettiosoite:

Katso myös


Tango-Dialog-information.png
HTML linkit

Tekstin joukkoon lisätty nettiosoite muuttuu siniseksi ja alleviivatuksi, kun viet hiiren osoittimen sen päälle. Osoitteen kontekstivalikosta (ja Windowsissa CTRL+napsautus) avautuu ao.nettisivu selaimeen.


Lisätietojen muotoilut raporteissa

Kirjasinmuotoiluja kuten vahvennettu, väri, alleviivaus, ... voidaan lisätä lisätiedon tekstiin. Lisätietoa voidaan muotoilla myös välilyöntien ja -rivien osalta. Muotoilujen vaikutus riippuu tulostetyypistä. Seuraavassa on yhteenveto siitä, mitä on odotettavissa.

 1. Pdf ja tulosta tiedostoon tukevat täysin muotoiluja
 2. ascii tulostus poistaa kaikki kirjasinmuotoilut ymmärrettävistä syistä
 3. LaTeX tulostus tulkitsee kirjasinmuotoilut parhaansa mukaan. Taitokielenä LaTeX ei kovin sopeudu käyttäjän määrityksiin, mikä pienentää LaTexin käytettävyyttä. Se kykenee kuitenkin seuraavaan:
 • vahvennettu, alleviivaus and kursiivi on tuettuna
 • kirjasinkoon LaTeX mäpää kokomääritteisiinsä epämääräisesti
 • tasasuuret kirjasimet näytetään tasavälisinä
 • väriä ja fonttia ei tueta
 • välilyöntien ja -rivien muotoilua tuetaan
 1. Kertova-nettisivusto. Monet käyttävät Grampsin tuottamaa nettisivustoraporttia ainistonsa helppona työkaluna. Kertova-nettisivusto yrittää kunnioittaa lisätietojen muotoiluja. Kyseessä on kuitenkin tulkinta, ei yksi yhteen lopputulos.
 2. ODF tulostus ei tue kirjasinmuotoiluja toistaiseksi.
 3. RTF tulostus ei tue kirjasinmuotoiluja toistaiseksi.
 4. HTML tulostus ei tue kirjasinmuotoiluja toistaiseksi.
Tango-Dialog-information.png
Lisätietojen muotoilut raporteissa

Johtopäätös edellisestä on, että lisätietoja tulisi muotoilla vain, jos sillä on informaatioarvoa. Gramps ei ole tekstinkäsittelyohjelma.Edellinen Hakemisto Seuraava
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions