Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 8/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Naspäť na Register správ.Fig. 13.8.1 Rýchly pohľad kontextovéj ponuky na Úpravu osoby

Táto časť opisuje Rýchle pohľady ako súčasť rôznych prehľadov dostupných v programe Gramps.

Rýchle pohľady

Gramps-notes.png
Nová funkcia Gramps 4.2.0

Voľba kontextovej ponuky (pravé tlačidlo myši) pre Vybrať všetko pridaná pre Rýchle tabuľky v tých Rýchlych pohľadoch, ktoré ich majú.

Gramps-notes.png
Kopírovanie obsahu(nie tabuľky)

Použitie kontextovej ponuky (kliknutie pravým tlačidlom myši) možnosť pre Vybrať všetko pridaná pre obsah Rýchleho pohľadu (ktorý nie je tabuľkou)

Fig. 13.8.2 Kontextová ponuka Rýchleho pohľadu v kategórii Ľudia - pohľad Osoba (zoznam)
Fig. 13.8.3 Správa Rýchleho pohľadu - pohľad Ľudia - Rovnaké priezvisko - príklad vyskakovacieho okna zobrazujúceho kontextovú ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši

Rýchle pohľady sú vysúvacie okná správ, ktoré sú k dispozícii v kontextovej ponuky väčšiny pohľadov kategórií a niektorých dialógových okien úprav.

K dispozícii sú nasledujúce správy Rýchleho pohľadu:

 • Pohľad Informačný panel - Nie je k dispozícii
 • pohľad Vzťah - Nie je k dispozícii
 • pohľad Graf - Nie je k dispozícii
 • pohľad Zemepis - Nie je k dispozícii


Všetky udalosti

Všetky udalosti rodiny

V tento deň

Otcovská línia

Materská línia

Súrodenci

Vzťah k domovskej osobe

Rovnaké dané mená

Rovnaké priezviská

Odkazy na osobu

 • Person References built-in Quick View : Zobrazenie zobrazujúce spätné odkazy na aktívnu osobu

Rodinné odkazy

 • Family References built-in Quick View : Zobrazenie spätných odkazov pre rodinu

Referencie na udalosti

 • Referencie na udalosti zabudované v rýchlom zobrazení : Zobrazenie odkazov na spätné odkazy pre udalosť

Odkazy na miesta

 • Place References built-in Quick View : Zobrazenie spätných odkazov na miesto

Referencie na zdroje

 • Source References built-in Quick View : Zobrazenie spätných odkazov pre zdroj
 • Source or Citation References built-in Quick View : Zobrazenie spätných odkazov pre zdroj alebo citáciu

Odkazy na citácie

 • Citation References built-in Quickreview : Zobrazenie spätných odkazov pre zdroj alebo citáciu

Odkazy na archív

Fig 13.8.4 Rýchle zobrazenie odkazov na archív

Repository References built-in Quick View : Zobrazenie spätných odkazov na archív pre zdroje súvisiace s aktívnym archívom.


Odkazy na médiá

 • Media References built-in Quick View (Rýchle zobrazenie odkazov na médiá) : Zobrazenie odkazov na spätné odkazy pre mediálny objekt

Odkazy na odkazy

Odkazy na poznámky

 • Note References built-in Quick View : Zobrazenie zobrazujúce odkazy na spätné odkazy pre poznámku


Rýchle zobrazenie Gramplet

Konfigurovateľné na zobrazenie požadovaného rýchleho zobrazenia.

K dispozícii na použitie z Panel a z každého bočného a spodného panela zobrazenia kategórie.

Pozri: Gramplety > Rýchle zobrazenie

Vytvorenie vlastného Rýchleho pohľadu

Môžete si vytvoriť vlastný rýchly pohľad aj s obmedzenými znalosťami programovania/kódovania.

Mnohí používatelia chcú rýchlo vytvoriť pohľad pre svoje špecifické potreby, ale bráni im v tom skutočnosť, že sa nechcú úplne naučiť jazyk python, ani zložitosti komplikovaného programu, akým je Gramps.

Tieto pohľady sú krátke textové správy, ktoré môže používateľ zaregistrovať v programe Gramps, takže sa automaticky zobrazia v kontextovej ponuke.

Spolu s tým boli vytvorené jednoduchý prístup k databáze a jednoduché rozhranie dokumentov, aby sa čo najviac zložitosti skrylo.

Ak si chcete vytvoriť vlastné, pozrite si stránku Kódovanie rýchlych pohľadov.Späť to Register správ.

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions