Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 1/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Späť na Register správ.


Generovanie správ

Správy sú najbežnejšou formou výstupov genealogického výskumu. Väčšina genealogického softvéru kladie veľký dôraz na vytváranie pekne vyzerajúcich správ. Program Gramps nie je v tomto smere výnimkou a ponúka na výber z množstva rôznych zostáv. Gramps dokáže vytvárať správy v mnohých otvorených formátoch, textových aj grafických. Gramps dokáže vytvárať aj reporty na obrazovke, ktoré sú vhodné na zobrazenie súhrnu vašej databázy. A napokon, Gramps dokáže vygenerovať webovú stránku vhodnú na okamžité zverejnenie na internete.

Všetky zostavy sú prístupné výberom ponuky Zostavy ->Typ zostavy->Konkrétna zostava. Prípadne si môžete prezrieť kompletný výber dostupných zostáv spolu s ich stručným popisom v dialógovom okne Výber zostavy vyvolanom kliknutím na ikonu Zostavy na paneli nástrojov.

Nastavenia zostavy

Nastavenia zvolené pri generovaní zostavy sú uložené v profile užívateľa, v .gramps/report_options.xml, a použijú sa ako predvolené nastavenia pri generovaní ďalšej zostavy.

Ak je z nejakého dôvodu potrebné vrátiť sa k predvoleným možnostiam zostavy, súbor report_options.xml je možné odstrániť.

Štýl formátu správy

Všetky zostavy sú veľmi flexibilné. Ak chcete upraviť alebo rozšíriť predvolený formát zostáv Gramps, môžete navrhnúť a vybrať štýl pre každú zo svojich zostáv. Program Gramps poskytuje pokročilé rozhranie na prispôsobenie prakticky každého aspektu štýlov zostáv, napr. pre písma: typ písma, veľkosť, farba a štýl; pre odseky: zarovnanie, farba pozadia, odsadenie, medzery a okraje.

Pozri:Späť na Register správ.

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions