Nl:Gramps-5.1 Handboek - Verslagen

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Dit deel beschrijft de verschillende verslagen die beschikbaar zijn in Gramps.

Inleiding

De aantal verslagen in GRAMPS is enorm en kan op het eerste zicht overweldiging zijn. De verschillende delen beschrijven de beschikbare mogelijkheden en opties:

Gramps-notes.png
Bijkomende verslagen

Met de Gramps versie 5.1 is tevens een nieuw systeem opgestart om nog meer verslagen beschikbaar te hebben. Dit systeem wordt beheerd door de Plugin-beheerder. Dit systeem kan bijkomende Addons voor u installeren. Kijk hier op de lijst.


Aanmaken van verslagen: Dit eerste deel geeft een aantal algemene opmerkingen.

Substitiewaarden: u kunt een aantal handige waarden gebruiken in uw verslagen.

Boekverslag

Het boekverslag maakt één dokument aan waarin zowel grafische als tekstverslagen in vervat kunnen zijn.

Grafische verslagen

Grafische verslagen tonen informatie in de vorm van grafieken.

Afstammelingenboom

De afstammelingenboom maakt een grafiek aan met die personen die afstammen van de actieve persoon.

Familie-afstammelingenboom

De familie-afstammelingenboom maakt een grafiek aan met die personen die familie-afstammelingen zijn zijn van de actieve persoon.

Kalender

De Kalender maakt een kalender, telkens één blad per maand, aan met verjaardagen en geboortedatums.

Statistiekengrafieken

De statistiekengrafieken kunnen een hele reeks statistieken over de gegevens in uw gegevensbestand verzamelen en tonen.

Tijdlijngrafiek

De tijdlijngrafiek maakt een lijst aan van personen met hun tijdlijn die als een interval op een gemeenschappelijke tijdschaal wordt getoond.

Voorouderstamboom=

De voorouderstamboom maakt een grafiek aan met die personen die voorouders zijn van de actieve persoon.

Waaiergrafiek

De waaiergrafiek maakt een grafiek aan in de vorm van een waaier met de actieve persoon in het midden. De ouders worden in een halve cirkel errond voorgesteld enz. voor de volgende 5 generaties.

Grafieken

Deze verslagen zijn verbonden met het GraphViz-programma.

Familielijnengrafiek

De familielijnengrafiek plugin levert gemakkelijk te volgen grafieken. Let echter op dat deze grfiek niet ALLE personen in uw gegevensbestand toont -- deze plugin maakt kleinere stambomen aan, met vele opties om uit te proberen en om het aantal personen in de stamboom te verkleinen. Zo kan deze plugin vereenvoudigde grafieken afdrukken op grote plotters.

Zandlopergrafiek

De zandlopergrafiek maakt een zandlopergrafiek aan door gebruik te maken van GraphViz.

Relatiegrafiek

De relatiegrafiek maakt een ingewikkelde grafiek aan in GraphViz-formaat. Dit formaat kan dan omgezet worden in een grafische output door op de achtergrond gebruik te maken van het dot hulpgereedschap van GraphViz.


Tekstverslagen

Tekstverslagen geven de gewenste informatie in geformatteerde tekst weer.

Ahnentafel verslag

Het Ahnentafel verslag. Dit verslag toont de actieve persoon en zijn of haar voorouders. Van deze personen worden de belangrijkste gegevens getoond. De personen worden op een speciale manier genummerd volgens een vastgelegde standaard die Ahnentafel wordt genoemd.

Geboortedatum en verjaardagsverslag

Het geboortedatum en verjaardagsverslag geeft dezelfde informatie als de kalender maar in tekstformaat.

Volledig persoonverslag

Het volledig persoonverslag levert indivuduele samenvattingen zoals het individueel samenvattingsverslag.

Afstammelingenverslag

Het afstammelingenverslag stelt de afstammelingen van de actieve persoon voor, samen met een korte beschrijving in bepaalde tekststijl.

Gedetailleerd voorouderverslag

Het gedetailleerd voorouderverslag behandelt in detail de voorouders van de actieve persoon met inbegrip van een reeks belangrijke datums en huwelijken.

Gedetailleerd afstammelingenverslag

Het gedetailleerd afstammelingenverslag behandelt in in detail de afstammelingen van de actieve persoon per generatie volgens de genealogische traditie van afstammelingentekstverslagen per generatie. Het verslag tracht alle belangrijke elementen weer te geven die in de klassieke afstammelingenformaten zijn terug te vinden.

Eindelijnverslag

Het eindelijnverslag levert een lijst van de laatst gekende afstammelingen van de persoon samen met een stamboomlijn, geordend volgens generatie.

Familiegroepsverslag

Het familiegroepsverslag maakt een familiegroepsverslag aan waarin informatie getoond wordt over een stel ouders en hun kinderen.

Verwantschapsverslag

Het verwantschapsverslag levert de verwantschappen van een geselecteerde persoon volgens een opgegeven zoekdiepte (aantal vorige en volgende generaties).

Tagverslag

Het tagverslag lijst de primaire objecten - personen, families en opmerkingen - met een bepaalde gekozen tag (in de Gramps versie 3.2 werd dit een aanduidingsverslag genoemd).

Aantal vooroudersverslag

Het aantal vooroudersverslag toont het aantal voorouders van de actieve persoon in de vorm - generatie x heeft y personen (z %).

Locatieverslag

Het locatieverslag levert een verslag van de locaties de gebruiker opgegeven. Tevens worden gebeurtenissen en personen die een verband hebben met de locatie getoond.

Recordsverslag

Het recordsverslag toont een aantal interessante recorden in uw gegevensbestand (meestal leeftijdsgebonden). Dit zijn dingen zoals de oudste nog in leven zijnde persoon, de jongste moeder, enz..

Sammenvattingsverslag

Het samenvattingsverslag toont de algemene statistieken zoals aantal personen volgens geslacht, verscheidene onvolledige ingavestatistieken en ook familie- en mediastatistieken.

Webpaginas en snelverslagen

Webpaginas

Website

Eén van de verslagen in deze categorie is het website verslag. Dit verslag maakt een webstek aan (dit is een verzameling van gelinkte webpaginas), voor een vooraf bepaald aantal personen.

Webkalender

Webkalender

Snelverslagen

Snelverslagen zijn verslagen die beschikbaar zijn via de contextmenu van een persoon, familie, ... . Deze zijn eenvoudig door de gebruikers aan te maken, ook met een beperkte programmeerkennis.Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.