Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Opstartscherm

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende


De onderdelen van het Gramps-hoofdscherm.

Hoofdscherm

Wanneer u een gegevensbestand opent (een bestaand of een nieuw) dan wordt het Gramps-hoofdscherm getoond (Fig. 3.1):

Fig 3.1 Gramps-hoofdscherm


Dit Gramps-hoofdscherm bevat de volgende onderdelen:

Menubalk

 • Menubalk: De menubalk (hoofdmenu) bevindt zich helemaal bovenaan (recht onder de venstertitel) en geeft toegang tot alle Gramps-mogelijkheden.

Werkbalk

 • Werkbalk: De werkbalk bevindt zich direct onder de menubalk. Deze balk geeft toegang tot de meest gebruikte Gramps-functies. U kunt bepalen hoe de balk eruit ziet via Bewerken ->Voorkeuren. U kunt de balk ook van het scherm laten verdwijnen door naar Scherm ->Werkbalk te gaan en daar het vierkantje uit te vinken.

Navigatiebalk

 • Navigatiebalk: De navigatiebalk bevindt zich geheel links en laat de keuze toe van de verschillende categorieën.

Zie Categorieën van de navigatiebalk

Weergavevenster

 • Weergavevenster: Het grootste gedeelte in het midden van het Gramps-venster is het weergavevenster. Wat hier getoond wordt is afhankelijk van het scherm dat geselecteerd werd. We bespreken deze verschillende schermen in detail in de volgende paragrafen.

Onderste balk en zijbalk

 • Onderste balk: de onderste balk bevindt zich onder het weergavevenster.
 • Zijbalk: de zijbalk bevindt zich rechts van het weergavevenster.

Zowel de onderste als de zijbalk laten toe dat er 'gramplets' onder of naast een scherm getoond kunnen worden. (Details to be provided, based e.g. on GEPS 019 and Gramps bar, with references to Filters, Filters and Sidebar and bottombar)

Statusbalk en voortschrijdingsbalk

 • Statusbalk en voortschrijdingsbalk: deze bevinden zich volledig onderaan het Gramps-scherm.
  • De voortschrijdingsbalk: Deze balk bevindt zich onderaan links in het Gramps-scherm. Tijdens operaties die lang duren, wordt hier de voortschrijding getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval indien grote gegevensbestanden worden geopend of opgeslagen, tijdens het importeren of exporteren naar andere formaten of tijdens het aanmaken van een webstek. Wanneer zulke operaties niet plaatsvinden, wordt de voortschrijdingsbalk niet getoond.
  • De statusbalk bevindt zich rechts van de voortschrijdingsbalk onderaan het Gramps-scherm. Hier wordt informatie getoond over de activiteit die momenteel wordt uitgevoerd of relevante informatie over geselecteerde items.

Indien Gramps een kleine fout vaststelt of u wenst te verwittigen van een voorval in het programma, kan het zijn dat Gramps hier een waarschuwingsknop toont. Deze knop wordt maar 180 seconden getoond. Ziet u deze knop dan dient u onmiddellijk op de knop te klikken om de relevante foutmeldingen te kunnen zien.

Fig. 3.2 Gramps-hoofdscherm met waarschuwingsknop


Klikt u op deze knop dan wordt een dialoog getoond met de laatste 20 meldingen. Meer gegevens over het logging-systeem voor fouten

Fig. 3.3 Foutboodschappen


Bij de ernstigere problemen wordt een foutdialoog getoond. Hierin worden dan de acties die u dient te nemen, getoond.

De navigatie-, werk-, zij- en onderste balk kunnen afzonderlijk aan- of afgezet worden door opties in het menu Scherm. Wordt de zijbalk niet getoond, dan is de zoekbalk zichtbaar.

Fig. 3.4 Gramps-hoofdscherm met zoekbalk


Schermen wisselen en schermmodi

Gramps-notes.png This page's factual accuracy may be compromised due to out-of-date information. Please help improve the Gramps Wiki as a useful resource by updating it.
Fig. 3.5 Zijbalkmethode

Gramps heeft dus standaard een aantal categorieën en door uitbreidingen kunnen er nieuwe categorieën aangemaakt worden. Er zijn twee verschillende methodes om de verschillende schermen te organiseren. U kunt direct zien welke methode u momenteel gebruikt: indien u iconen ziet die verticaal gelijst zijn in een zijbalk die zich links van het venster bevindt, dan gebruikt u de zijbalkmethode (zie Fig 3.5).

Wanneer u deze methode gebruikt, kunt u de gewenste categorie selecteren door op het juiste icoontje te klikken. U kunt ook Ctrl+P en Ctrl+N gebruiken om naar de vorige of de volgende categorie te gaan. Zoals vermeld kan een categorie een aantal verschillende schermen bevatten. Is dit het geval dan kunt u tussen de verschillende schermen wisselen door op de iconen in de werkbalk te klikken omdat elk scherm een apart icoontje heeft. U kunt ook het Scherm-menu gebruiken of door Ctrl+<nummer> in te geven (<nummer> geeft het scherm aan dat u wenst in deze categorie).


Configuratie

Kolommen aanpassen

Gramps-notes.png
Kolommen aanpassen

Dit aanpasscherm is beschikbaar voor alle schermen en werkt overal op dezelfde manier.

Fig. 3.6 Kolommen aanpassen

Standaard worden in een scherm met een lijst, verschillende kolommen met informatie over een bepaalde categorie getoond. U kunt deze kolommen aanpassen met de Kolommen aanpassen-dialoog. Die vindt u onder Scherm -> Scherm aanpassen... of u klikt in de gereedschapsbalk op de Scherm aanpassen...-knop. Daar kunt u de gewenste kolommen aanklikken. Tevens kunt u de positie van een kolom veranderen door in het aanpasscherm te werken met (Slepen en neerzetten). Wanneer u tevreden bent over de veranderingen klikt u op de Toepassen -knop om het aanpasscherm te verlaten. De veranderingen worden onmiddellijk op het scherm zichtbaar.


Filters

Fig. 3.7 Filtercontrole

Genealogische bestanden kunnen informatie over zeer vele personen, families, locaties en objecten bevatten. Daarom kan het best zijn dat in een scherm een zeer lange lijst van gegevens wordt getoond waarmee het moeilijk werken is. Gramps geeft u twee verschillende manieren om hiermee om te gaan en uw gegevens beheersbaar te maken namelijk:

Zoeken en Filteren.

Een zoekopdracht zal de tekst die getoond wordt in de lijst doorzoeken. Een filteropdracht daarentegen zal een lijst tonen van die elementen waarvan de gegevens overeenkomen met de filtercriteria. Een zoekopdracht is een eenvoudige maar snelle methode om de kolommen die getoond worden op het scherm te doorzoeken. Door de lettertekens in te tikken in het zoekveld en op de Zoeken knop te klikken worden enkel de regels die overeenkomen met de tekst getoond. Met de andere methode kunt u de Filterzijbalk activeren die dan zichtbaar wordt aan de rechterschermzijde. Wanneer de filterzijbalk getoond wordt, is de Zoekbalk niet zichtbaar. De filterzijbalk laat u toe om interactief een reeks van filterregels op te stellen die dan toegepast kunnen worden op de schermgegevens. Het filter wordt op de filterregels gebaseerd, niet op wat zichtbaar is op het scherm.


Tango-Dialog-information.png
Zoeken en filteren

Met een zoekopdracht wordt enkel gekeken naar een exacte overeenkomst van de tekst. Is de datum bijvoorbeeld weergegeven als "1 Jan 2013", dan zal de zoekopdracht "1/1/2013" niets opleveren; een filteropdracht "1/1/2013" zal wel een overeenkomst vinden.


Wanneer Gramps een gegevensbestand opent is er geen filter actief. Daarom worden in het personenscherm bijvoorbeeld, standaard alle personen getoond.

Kolommen sorteren

Fig. 3.8 Kolommen sorteren

Eenmaal klikken sorteert op oplopende volgorde en opnieuw klikken sorteert op aflopende volgorde. De Kolommen aanpassen-dialoog kan gebruikt worden om kolommen bij te voegen, te verwijderen of de volgorde te wijzigen.


Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.