Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבאמקטע זה יתמקד ביסודות, החל במושגי־יסוד מקובלים בתחום חקר־היוחסין, דרך מונחם שגירים בתוכנת בגרמפס והמחשה באמצעות דוגמאות וצילומי־מסך את אופן תפעלה, וכלה בדרכים לקבלת עזרה בתיעוד מחקר־היוחסין.

סקירה

גרמפס היא תכננה חפשית, כתובה בקוד פתוח וחינתית, שתוכננה להוות כלי חקר־יוחסין גמיש וחזק. אין 'שיטה נכונה אחת', או 'פתרון בית־ספר' לעבודה או להזנת נתונים למערכת. אפשר להשתמש בגרמפס במידה רבה כמעת בכל דרך שתעלה על הדעת. אבל, על מנת להדד עם חוקרים ו/או תכנות אחרות, שווה לקבל מושג על אופן ההפעלה של גרמפס ולקרוא אודות אופן השימוש בתכנת גרמפס.

המידע הגנאלוגי בגרמפס מתמיין לתשעה ישויות עיקריות

  • אנשים
  • משפחות
  • ארועים
  • הערות
  • מדיה
  • מובאות
  • מקורות
  • מקומות
  • מאגרים

כל אחד מאלה מורכב מישויות עצמאיות. המשמעות היא שניצן להזין לאילן־היוחסין ישות אחת בכל פעם בכל סדר שעמצא לנכון. לדוגמה, דרך אחת היא, להזין תחילה את כל ישויות ה'אדם' ולאחר מכן לקשור אותם יחד על ידי יצירת ישות 'משפחה' מאוחר יותר. לחלופין, ניתן להתחיל עם ישות 'מקור' וליצור ישות 'אדם' אחד בלבד בהתאם לצרכי המחקר. לחלופין, ניתן גם לערבב סגנונות הזנת נתונים אלה, על ידי הוספת ישויות 'הערה' ו'מקור', לאחר מכן ישות 'משפחה', ולחזור מאוחר יותר אל ההערות והמקורות. במילים אחרות, כל אחד מבצע את חקר־היוחסין שלו על פי רצונו.

לשאלות נוספות, ניתן לפנות לקהילת משתמשי ומפתחי גרמפס. קיימת רשימת שאלות נפוצות; רשימת דיוור; מעקב תקלים ובקשות לשינויים ושיפורים; וחדר שיחוח מקוון.

חיבורים

תשעת הישויות העיקריות הללו מחוברות במספר דרכים. חלק מהקשרים נשמרים רק באופן מרומז. לדוגמא, הוספת ישות 'אדם' לישות 'משפחה' כהורה, או צאצא, יוצרת באופן אוטומטי חיבור מיוחד הנקרא הפניה. ניתן לראות את המשפחות שאדם מחובר אליהן בלשונית 'הפניות' בחלון הראשי המצג 'אדם'. קיימות דרכים רבות אחרות בהן חיבורים אלה מוצגים בגרמפס גם באופן חזותי, לרבות מצג יחסי־גומלין.

כדי לא לחזור על מידע, ובכך להעמיס על מסד הנתונים, גרמפס מאפשרת לעשות שימוש חוזר או לשתף נתונים וישויות. אלה הם חיבורים מיוחדים, הנקראים קישורים. לדוגמה, ניתן לקשר ישות 'אדם' לכל מספר ישויות 'הערה'. אם הערה מאזכרת שני אנשים שונים, ייתכן שיהיה הגיוני לחלוק את ההערה הבודדת עם שני ישויות ה'אדם'.

בחלק מהקישורים גלום מידע גם כן. לדוגמה, ניתן לקשר 'אדם' ל'אירוע' מסוג נישואין של זוג אחר, אם במקרה ה'אדם' היה 'עד' לנשואי בני הזוג האחר. עם זאת, בני הזוג האחר, (הזוג הנישא) קשורים לאירוע הנישואין בתפקיד 'ראשוני, ואילו העד ממלא תפקיד אחר, תפקיד עד למשך אירוע ברית־הנישואין. מידע מסוג זה נשמר בקישור עצמו, במאפיין ה'תפקיד'.

פרטיות

גרמפס תומכת בשתי שיטות שונות להגנה על פרטיות נתונים רגישים באילן־היוחסין. חשיפת מידע עשויה להתרחש בזמן יצוא קובץ ג'דקום (או כל תבנית אחרת), יצירת דוח מקוון, ייצוא נתונים לתכנות צד שלישי שמיצורת אתר אילן־ייחיסין על בסיס הנתונים. לכן שימוש בשיטות אלה בעת שיתוף הנתונים עם אחרים, באחת הדרכים שהוזכרו מעלה עשויה להפחית את פגיעות הנתונים במידה רבה.

השיטה הראשונה מגנה על מידע אודות אנשים שגרמפס 'חישבה' שהם בחיים. אם לא צוין במפורש שאדם נפטר (הוספת אירוע פטירה לישות 'אדם'), גרמפס תשתמש בפונקציה פנימית, מתוחכמת ואוטומטית, לקביעת עובדת היות 'אדם' חי. הנתונים הרגישים של אנשים חיים 'מצונזרים' כאשר משתמשים בשיטה זו. לדוגמה, אדם בשם "כהן, דוד" יופיע בחוחות/קבצים אל כ"כהן [חי]".

איור. 2.1 עקיפת פרטיות בדוחות

שיטת הפרטיות השנייה היא דגל 'פרטי' מפורש אותו ניתן להחיל על כל ישות. לדוגמה, ייתכן ונכתב מידע רגיש ואישי בהערה מסוימת. אם ההערה תסומן כפרטית, הערה זו לא תוצג בדוחות או יצוא קבצים. שווה לשים לב כי ניתן לסמן גם כמה מה'קישורים' עצמם כפרטיים. דוגמה שימושית היא במצב בו יש עיניין לסמן את עצם הקשר בין אדם לאדם כאירוע כפרטי, אבל ה'אדם' וה'אירוע' (ללא הקשר לאדם האחר) יהיו עדין זמינים בדוחות, בייצוא או בדפדפן גרמפס.
למימוש שתי שיטות הפרטיות הללו, נדרש לציין זאת בעת יצירת דוחות מסוימים ו/או ייצוא הנתונים.


ג'דקום

תוכנת גרמפס גוזרת את מבנה הליבה של הישויות מתקן שמכונה ג'דקום (GEDCOM). תוכנת גרמפס מרחיבה תקן זה ומוסיפה עוד תכונות ייעודיות משלה ככל שהדבר נחוץ. תוכנת גרמפס נבנתה כך שתאפשר מעבר יחסית קל, מאילנות־יוחסין במערכות אחרות או נוספות, שתומכות בתקן ג'דקום, לבין גרמפס, ולהעביר נתונים מגרמפס למערכות אלו ולהפך. החשש שמערכות גנאולגיות אחרות לא יוכלו עוד לקבל קובצי ג'דקום מגרפס בעקבות ההרחבות לתקן לא ממש קיים – אם אין מגבלה בתוכנות גנאלוגיות אחרות אלו, ניתן להזין נתונים לגרמפס בכל דרך שנראית הגיונית.

לקריאה נוספת גרמפס וג'דקום.

אתחול גרמפס

הדרך הטובה ביותר ללמוד להשתמש במערכת היא על ידי עבודה עם הנתונים בפועל. אז בואו נתחיל! אתחול גרמפס תלוי במערכת ההפעלה שבה אתם משתמשים. בנוסף למנשק המשתמש הגרפי הרגיל (GUI) כמתואר להלן, ניתן לאתחל גם משורת פקודה (CLI) במסוף. שימוש ב־CLI יכול להפיק דוחות שאינם זמינים באמצעות GUI, אפשר באמצעותו ליצור דוחות, לבצע המרות ועוד, כל זאת מבלי להזדקק לפתוח חלון ויכול לספק מידע נוסף במקרה שצצות בעיות. למידע נוסף, ראו נספח פקודות השורה.

לינוקס

רק מסדת לינוקס נתמכת באופן רשמי שכן צוות מפתחי גרמפס משתמש ובודק את קוד המקור במסדת זו, ומתקנים את הבעיות המתעוררות בעקבות שדרוגים.

בהנחה שנעשה שימוש במנהל החבילות התקני (באמצעות CLI או GUI) של הפצת הלינוקס שלכם, אתחלו את גרמפס בצורה הרגילה והמקובלת של ההפצה. לדוגמה באובונטו 18.04, סמל גרמפס ממוקם במשגר, או לחליפין ניתן להפעיל את התוכנית Dash. בהפצות אחרות, ניתן ליצור פריט בתפריט היישום (בדרך כלל בקבוצת משרד).

אתחול גרמפס באמצעות ה־ CLI בלינוקס מכוסה כאן.

וינדוס

מסדת MS(מקרוסופט) וינדוס היא תמיכת קהילה .אם מתקינים מקובצי ההתקנה את AIO וינדוס GrampsAIO64 או GrampsAIO32, בסיום ההתקנה יוצב סמל חדש על שולחן־העבודה, כמו גם פריט חדש בתפריט ה'התחלה'. הקשה על הסמל באחד מהמקומות הללו יאתחלו את גרמפס.

כיצד לאתחל את גרמפס משורת הפקודה (CLI) בוינדוס, מכוסה כאן.

קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס MS, אבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.

מק OS X

מסדת אפל מק OS X (MacOS) היא גרסת תמיכת קהילה. אם מורידים את קובץ (.dmg) OS X של מק, כל מה שנשאר לעשות זה פשוט לגרור את הישום לתקיית היישומים, או בכל מקום אחר בו תרצו לאחסן אותו, ותאתחלו את גרמפס בדרך המקובלת, עלי דיד הקשה כפולה על הסמל.

אתחול מק OS X משורת הפקודה (CLI) מכוסה כאן.

קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס מק OS X, אבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.

בחירת אילן־יוחסין

איור 2.2 מצג סוג־אב לוח מחוונים - פתיחה ראשונה של גרמפס ללא טעינת אילן יוחסין(גרמפס 5.1.3;לינוקס מינט 20.1)

אתחול תוכנת גרמפס לפני שנבחר אילן־יוחסין, יפתח חלון מעט "רזה" בו זמינות היכולות והפונקציונליות במסך הראשי תהיה מועטה ביותר. במצב זה מרבית התכונות לא תהינה זמינות כלל. לטעינת אילן־יוחסין (מכונה גם 'מסד נתונים'), נא לבחור מהתפריטאילנות־יוחסין ← ניהול אילן־יוחסין לפתיחת מנהל אילנות־יוחסין, או בהקשה על סמל Chartsאילן־יוחסין בסרגל הכלים. גרמפס עוקבת אחר אילנות־היוחסין שנפתחו לאחרונה, וניתן לבחור אותם בהקשה על החץ לצד לחצן Chartsאילן־יוחסין ואז לבחור מתיבת הרשימה הנפתחת.

למידע מפורט יותר על מנהל אילן־היוחסין ותפריט אילנות־יוחסין, ניתן לקרוא בפרק המוקדש לנושא זה במיוחד: ניהול אילנות־יוחסין.

טוב, איך מתחילים!

אנו ממליצים לכולם לקרוא את המדריך על מנת ללמוד כל מה שניתן ללמוד על השימוש בגרמפס. גנאלוגיה לוקחת המון זמן, לכן לימוד השימוש בכלים אינו בזבוז זמן.

אבל, אם אתם כבר רוצים להתחיל, וצריכים מידע 'על קצה המזלג' כדי להתחיל כבר, קראו את זה:


קבלת עזרה

לגרמפס תפריט עזרה בו ניתן להיוועץ בכל עת.

  • מידע נוסף ניתן למצוא במקטע תפריט עזרה.


הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות